Vragen?

Heeft u vragen of andere zaken die u direct met ons wilt bespreken?
 

Neem vrijblijvend contact op

Stuyt & Partners, de specialist

Fitness, squash, tennis, zwemmen en het ontspannen in sauna’s zijn inmiddels zo belangrijk voor veel mensen, dat daar wekelijks een plek voor wordt vrijgemaakt in de agenda. Nochtans zou je denken dat deze begrippen al voor lange tijd een dergelijk prominente plaats innemen in het maatschappelijke leven. Niets is minder waar. Hoewel het merendeel van de bovenstaande activiteiten hun oorsprong al hebben liggen in de 19de eeuw, zijn zij ook van aanzienlijk recentere datum pas toegankelijk voor een groot publiek.

 

Startende als organisatie halverwege de jaren negentig hebben we dat proces dan ook van nabij mogen meemaken. Met name fitness valt dan in het bijzonder op. In de jaren ’60 en ’70 voornamelijk beoefend door enkele fanatiekelingen, werd er begin jaren ’80 de eerste voorzichtige stapjes richting een bredere doelgroep gezet, met name vanwege de introductie van de groepslessen op muziek. In de jaren ’90 kwam de grote doorbraak en de stemming en de publieke opinie rondom het product werd steeds positiever en anno 2008 is het een algemeen beleden sport.

 

Het is duidelijk dat met een voortschrijdende professionalisering van de sport- en recreatiebranche, de eisen die worden gesteld aan de ondernemers die hier in werkzaam zijn, navenant toenemen. De bedrijven in het algemeen worden groter en dientengevolge nemen de investeringen en financiële risico’s toe. De hobbyfase is dus voorbij.

 

Een dergelijk proces heeft meestal tot gevolg dat zich rondom een bedrijfstak diverse dienstverlenende bedrijven ontstaan die vervolgens specialistische kennis en ervaring meebrengen en toevoegen, in een bedrijfstak in haar geheel en aan de ondernemer in het bijzonder. Vanuit die gedachte is Stuyt & Partners geboren. Allereerst de grote affiniteit, kennis en ervaring van deze takken in de sport- en recreatiebranche, maar bestuif dit vervolgens met onze bedrijfskundige achtergrond en je krijgt de ideale mix om het werk te doen wat wij alreeds ruim 14 jaar doen: adviseren en bemiddelen in de sport- en recreatiebranche. Stuyt & Partners, de specialist!