Vragen?

Heeft u vragen of andere zaken die u direct met ons wilt bespreken?
 

Neem vrijblijvend contact op

Bemiddeling verkoop sportcentrum

De beslissing om een bedrijf te verkopen markeert een belangrijk moment in het leven van een eigenaar. Niettemin dient een dergelijk moment zich vroeg of laat aan. De redenen zijn divers en niet altijd vrijwillig: fysieke en/of geestelijke overmacht, een andere uitdaging, leeftijd of een combinatie van deze factoren. Maar dat het de meeste ondernemers zwaar valt moge duidelijk zijn.

 

Naast de emotionele factoren krijgen we natuurlijk ook te maken met de zakelijke kant van het verkoopproces. En hier bestaat voor iedere eigenaar geen twijfel over: dat dient professioneel en discreet te gebeuren. Met name vanwege de vele menselijke belangen die er bij betrokken zijn, denk o.a. aan leden/bezoekers en personeel. Bovendien geeft een dergelijk aanpak de beste garantie op een geruisloze overdracht en een maximale opbrengst.

 

Stuyt & Partners is reeds 14 jaar actief op het gebied van advisering en overnamebemiddeling in de sport- en leisurebranche. De ruime ervaring en kennis die hierbij is opgedaan in combinatie met de opbouw van een enorm netwerk heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 50 bedrijfsoverdrachten in Nederland en België. Dit tot tevredenheid van onze opdrachtgevers.

 

Bekend is inmiddels dat een dergelijke exercitie niet van de ene op de andere dag genomen kan worden. U moet zich dus eerst goed laten voorlichten, om vervolgens vast te stellen of u bedrijf inderdaad verkooprijp is. Neem daar de tijd voor, u kunt het tenslotte maar een keer doen en dan moet het wel goed gaan. Mocht een dergelijke situatie zich bij u voordoen of bent u voornemens tot deze stap, laat u zich dan eens rustig voorlichten middels een oriënterend gesprek. Wij zijn gaarne bereid om het e.e.a. mondeling toe te lichten.

 

Wat is uw bedrijf waard?

Een van de belangrijkste onderdelen in het gehele proces betreft het waarderen van het bedrijf. Bovendien vaak een onderschat onderdeel. In veel gevallen denkt de ondernemer het zelf goed te weten, het is tenslotte zijn bedrijf. Essentieel is dat er in enige mate sprake is van een objectief oordeel, waarin alle facetten van het bedrijf worden beoordeeld en gewogen, om er vervolgens een waarde aan toe te kennen. Dat lijkt dus in eerste instantie een eenvoudige exercitie, maar niets is minder waar.

 

De moderne waarderingsmethoden vragen te allen tijde veel kennis, inzicht en ervaring van de branche waarin het bedrijf zich ophoudt. In veel gevallen dient er nadrukkelijk naar de toekomst gekeken te worden en zullen er toekomstige exploitatiebegrotingen opgesteld moeten worden. Kortom branchespecifieke kennis en inzichten zijn noodzakelijk in dergelijke gevallen.

 

Stuyt & Partners heeft die ruime kennis en ervaring in de sport- en leisurebranche en heeft de afgelopen jaren voor vele bedrijven rapporten samengesteld met betrekking tot het waarderen van ondernemingen. Vaak als onderdeel van het (ver)kooptraject, maar regelmatig ook als separate werkzaamheid. Mocht een dergelijke situatie zich bij u voordoen, neem dan rustig contact met ons op. Wij zijn gaarne bereid om het e.e.a. mondeling toe te lichten.