Vragen?

Heeft u vragen of andere zaken die u direct met ons wilt bespreken?
 

Neem vrijblijvend contact op

Advisering & begeleiding

Laat uw bedrijf eens doorlichten

Stuyt & Partners is een advies- en overnamebemiddelingsbureau, die zich heeft gespecialiseerd in de sport & leisurebranche. Deze specialisatie zorgt ervoor dat we buitengewoon goed op de hoogte zijn met hetgeen er in uw bedrijf speelt. We spreken dan ook met elkaar van specialist tot specialist, want u bent natuurlijk als geen ander de specialist van uw eigen bedrijf.

 

In dat kader hebben we de ‘S-Quick-Scan’ ontwikkeld: een compacte en slagvaardige module die in een relatief kort tijdbestek tot inzicht en oordeelsvorming komt over een (uw) organisatie.

 

‘S-Quick-Scan’ wordt gebruikt om een eerste indruk te krijgen van de organisatie, om vervolgens samen met de ondernemer vast te stellen waar de organisatie verbetering behoeft.

 

‘S-Quick-Scan’ tracht samen met u antwoord te vinden op de vragen die er liggen op het gebied van ‘organisatie en leiding geven’, ‘marketing’, ‘personeelsbeheer’, ‘financieel- en bedrijfseconomisch beheer’ en ‘kwaliteitszorg’. En dit slechts met een doel: u meer duidelijkheid en inzicht te verschaffen omtrent de gereedheid van uw organisatie voor de nabije toekomst.

 

‘S-Quick-Scan’ is een doorlichtingsmodule van meestal twee dagen, waarbij de tweede dag wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Hier zullen de bevindingen van het vooronderzoek uitvoerig met de ondernemer worden besproken. Bovendien zorgt een kernachtig rapport ervoor dat alles naderhand kan worden herlezen.

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen met betrekking tot ‘S-Quick-Scan’, neem dan rustig eens contact op.

 

Ondernemen begint bij een ondernemingsplan

De sport- en leisurebranche kent jaarlijks vele starters. Mensen dus die zich hebben voorgenomen om te gaan ondernemen, met alle risico’s en onzekerheden van dien. Vaak hebben ze zelf al uitstekende ideeën, althans in het hoofd, maar nog niet op papier. Banken daarentegen willen het allemaal graag netjes en begrijpelijk uitgewerkt zien in een ‘plan van aanpak’, met bijvoorkeur een exploitatieprognose voor de komende drie jaar. Een ondernemingsplan dus!

 

Het opstellen van een ondernemingsplan is allerminst een eenzijdige exercitie, doch zal in belangrijke mate samen worden opgesteld. Niettemin ligt de toegevoegde waarde van de adviseur in het feit dat alle ideeën getoetst kunnen worden aan de marketingtechnische en financiële realiteit. Op die manier kunnen veel valkuilen voorkomen worden, maar ook soms het moeten constateren dat het plan niet uitvoerbaar is. Ondernemen is een moeilijk vak, dat zich nauwelijks laat vangen in opleidingen of anderszins. Een goede voorbereiding daarop is essentieel en geeft u de beste kans om te slagen.

 

Stuyt & Partners stelt haar jarenlange ervaring in de sport- en leisurebranche graag ter beschikking van die (startende) ondernemers die willen ondernemen, maar ook beseffen dat een goed ondernemingsplan daartoe de start vormt.

 

Is mijn idee haalbaar?

Een haalbaarheidsonderzoek is waar het allemaal mee begint: het toetsen van een idee aan de markt om vervolgens vast te stellen of er kan worden voorzien in een (voldoende hoge) ondernemersbeloning. In eerste instantie omdat de (startende) ondernemer zelf wilt weten of zaken realiseerbaar zijn, maar nog vaker omdat financiële instellingen (b.v. banken) graag onderzocht willen hebben of dat hun geld in een levensvatbaar bedrijfsplan wordt gestopt.

In beide gevallen (in het tweede geval zelf verplicht) is het raadzaam om dat door een onafhankelijk bureau te laten doen, die bovendien de kennis en ervaring heeft om dat ter zakenkundig in de betreffende branche uit te voeren. Stuyt & Partners(S&P) voldoet aan die kwalificaties om u en de bank aan dergelijke inzichten te helpen. Door de jaren heen heeft S&P dan ook diverse haalbaarheidsonderzoeken verricht voor (startende) ondernemers, die wilde beginnen of uitbreiden in fitness, tennis, squash, sauna of zwemmen.

U of de banken willen graag duidelijk en met zo min mogelijk risico en onzekerheid hun geld, tijd en energie ergens insteken en S&P op haar beurt zal alles in het werk stellen om die duidelijk te verschaffen. Met kennis, onafhankelijkheid en inzet. Wilt u uw idee getoetst zien, neem dan contact op met Stuyt & Partners.

 

Begeleiding ondernemer

Ondernemerschap en het daarmee gepaard gaande runnen van een (eigen) bedrijf kent vele mooie kanten en betekent voor vele mensen het summum van vrijheid en uitdagingen. Doen wat je leuk vindt en daar een eigen bestandsrecht in opbouwen. Lijkt toch zeer aantrekkelijk. Helaas is de praktijk behoorlijk weerbarstiger en vraagt ‘ondernemer zijn’ een veelvoud aan eigenschappen die menig starter van te voren niet had onderkent.

 

Zo moet je kunnen omgaan met tegenslagen en onderzekerheden, want kent over het algemeen goede, maar ook zeker minder goede tijden. Wanneer er personeel aanwezig is, zijn het in eerste instantie collega’s die je bedrijf verder moeten helpen op weg naar verdere expansie, doch zij kunnen ook voor onrust zorgen en dien je soms mindere prettige beslissing te nemen door personeel weg te moeten sturen. Bovendien moet je vaak van veel zaken verstand hebben, zeker als je je geen specialisten kunt veroorloven, en is het over het algemeen hard werken. Kortom de andere kant van het ondernemersschap.

 

Op deze regel maakt de sport- en recreatiebranche geen uitzonderingen. Jaarlijks starten tientallen nieuwe bedrijven met veel enthousiasme, die vaak door schade en schande, de wetten van het ondernemen eigen maken. Met de nodige ondersteuning en begeleiding hadden veel problemen voorkomen kunnen worden. Maar ook meer ervaren ondernemers lopen dagelijks tegen zaken aan, waar ze niet direct een antwoord op weten. Ook hier zou een doorlichten in combinatie met een begeleidingstraject uitkomst kunnen bieden.

 

Stuyt & Partners heeft de kennis en ervaring om ondernemers in deze branche te ondersteunen en begeleiden en te voorzien van de nodige input en een extra steun in de rug om het bedrijf succesvol voort te zetten. Dit kan op basis van kortdurende aaneengesloten blokken waar een duidelijk verandertraject wordt ingezet en intensief wordt samengewerkt met de onderneming(er), doch ook op basis van bijvoorbeeld een dag in de maand voor een langere periode. Het gaat tenslotte om het bedrijf en haar ondernemer.