Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | april 2014

Beste lezer,

Het is goed dat werknemers beschermd worden, dat was in het oude ontslagrecht zo en dat zal ook zo blijven in het nieuwe voorstel. Niettemin was duidelijk dat in het huidige stelsel het steeds lastiger werd om van personeel af te komen, gezien de steeds hogere ontslagvergoeding naarmate werknemers langer bij een werkgever werkzaam zijn. Werkgevers zitten om die reden heel lang vast aan personeel, die soms totaal niet meer functioneren en te duur worden voor de werkzaamheden die ze uitvoeren.

Het nieuwe ontslagrecht als onderdeel van de nieuwe wet ‘Werk en Zekerheid’ (invoering juli 2015) moet o.a. voor meer arbeidsmobiliteit zorgen, meer zekerheid gaan bieden voor werknemers met een tijdelijk contract en introduceert het ‘transitiebudget’ als vervangen van de ontslagvergoeding. Met name dat laatste is een uitstekende stap naar een verplichting tot meer scholing en persoonlijke ontwikkeling, ook op oudere leeftijd, om zo de kansen op werk instant te houden.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt

Waardering bedrijf (deel 3)

Het waarderen van een bedrijf blijft een exercitie wat de gemoederen van betrokkenen, denk hier aan adviseurs, accountants, banken etc. in het algemeen, en natuurlijk kopers en verkopers in het bijzonder, bezig houdt. De komende nieuwsbrieven probeer ik daar wat meer duidelijkheid over te geven. Voor deze uitgave: welke factoren zijn nog meer van invloed op het waarderen van ondernemingen (intern).

1. Het strategie/concept van het bedrijf: hebben we met een concept (diensten/producten) te maken wat inmiddels op het einde van de levenscyclus loopt en in feiten om een turn around vraagt met dito investeringen, of staat het bedrijf en haar concept fundamenteel goed en kan het nog jaren voort.

2. In welke fase bevindt het bedrijf zich bedrijfseconomisch: bevindt het bedrijf, ondanks dat het een juist concept hanteert, zich in een dalende trend en is het lastig om te voorspellen waar de bodem (einde dalende curve) ligt en vooral hoe lang dat gaat duren, dan geeft dat onzekerheid; een dergelijke onzekerheid zal onmiskenbaar van invloed zijn op de waarde.

3. De plek van het bedrijf in haar verzorgingsgebied: heeft het bedrijf een duidelijk positie in haar verzorgingsgebied, bij voorkeur voor een langere periode, en is bovendien dit gebied duidelijk te begrenzen, dan kan dat voor een koper continuïteit geven. Belangrijk is dat toekomstige intreding van een nieuwkomer nagenoeg uitgesloten is. Dit zal vervolgens een positief effect hebben op de waarde.

4. Afhankelijkheid van de huidige eigenaar: het is evident dat wanneer een bedrijf voor haar succes sterk afhankelijk is van de positie van een eigenaar, denk bv. aan het behoud van klanten/leden, het onmiskenbaar invloed heeft op een mogelijke goodwill van een onderneming.

5. De mogelijkheid tot waardecreatie: voor een kandidaat-koper is het altijd belangrijk om waarde toe te voegen aan een bedrijf, hij betaalt ten slotte voor hetgeen er al aanwezig is m.b.t omzet, winstgevendheid etc.. Die toekomstige mogelijkheden kunnen positief werken op de waarde/prijs. Bij het zoeken van een geschikte koper kan je daar rekening mee houden.

6. De fase van het bedrijf in relatie met de tijd tot verkoop: de factor ‘tijd’ wordt nog wel eens onderschat in het verkoopproces, zeker wanneer de situatie simpelweg vraagt om een snelle verkoop. Veel heeft dan te maken met de reden tot verkoop, maar of dat nu te maken heeft met een echtscheiding, gezondheid van de eigenaar of een bedrijfseconomische reden, in alle gevallen kan het betekenen dat er haast is geboden. Kortom een bepaalde tijdsdruk zal van invloed zijn op de waarde/prijs.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Economisch effecten en tips voor bedrijfsoverdrachten MKB

De opheffing van gezonde bedrijven en mislukte overdrachten kostte de Nederlandse economie ca. 80.000 banen, 3 – 4 miljard euro aan omzetderving en een kapitaalverlies tot 2 miljard euro. Recent onderzoek door dr. Van Teeffelen van de Utrechtse Hogeschool over het jaar 2011 maakt duidelijk dat de schade voor de economie zwaar wordt onderschat.

Het aantal bedrijven met personeel in het MKB, welke in 2011 te koop stonden, wordt geschat op ca. 23.500 (ca. 3.6%). Maar in toenemende mate worden bedrijven met personeel opgeheven en niet verkocht. Dit baart zorgen in een vergrijzend Nederland, waar ca. 34% van de ondernemers ouder is dan 50 jaar. En wetende dat leeftijd een belangrijke factor is voor overdracht. Wanneer deze trend zich voortzet zullen de macro-economische consequenties fors toenemen.

Ander onderzoek toont aan dat overnemers een grotere slagingskans hebben dan starters. Na 5 jaar is 90% van de overnemers nog steeds actief tegen 50% van de starters. Het blijkt zelfs dat degene die kiezen voor de overname van een bestaand bedrijf zo succesvol zijn, dat de omzet stijgt en de winstgevendheid wordt verbeterd na de overname.

Oorzaken en aanbevelingen om dit probleem te tackelen zijn volgens van Teeffelen:

  • Hij constateert dat de adviesmarkt onvoldoende slaagt om dit proces goed te begeleiden. Vaak zitten ook niet de juiste adviseurs aan tafel, denk hierbij aan accountants en goedbedoelde familieleden. Hij pleit dan ook voor gespecialiseerde overnameadviseurs
  • Er zou vanuit de Overheid meer ondersteuning moeten komen middels campagnes over opheffing, overdragen en overnemen. Hij wijst in dezen wel op de starterscampagnes die de Overheid telkenmale opzet, met aanzienlijk minder resultaat
  • De financieringsmogelijkheden voor overnames moeten aanzienlijk verbeterd worden, middels beter toegankelijke garantiefondsen en borgstellingen via banken/overheid
  • Registreer overnames en bedrijfsresultaten systematisch en eenduidig, juist ook voor het MKB

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Nieuwe ontslagvergoeding

Binnenkort zal de Eerste Kamer zich buigen over het nieuwe arbeidsrecht. Dat er behoorlijk wat wijzigingen aan staan te komen moge inmiddels duidelijk zijn. Het ontslagrecht, de ontslagvergoedingen, maar ook de regels ten aanzien van tijdelijke contracten zullen ingrijpend veranderen.

Hoewel het pas per 1 juli 2015 waarschijnlijk in zal gaan, dient de werkgever tegen die tijd een transitievergoeding te betalen voor werknemers langer dan 2 jaar in dienst; het maakt dan niet uit of een tijdelijk contract afloopt, dan wel een contract voor onbepaalde tijd ontbonden wordt bij het UWV of de rechter. In alle gevallen moet de werkgever betalen. Het volgende voorstel ligt er:

In dienst Vergoeding
0 tot 10 jaar 1/6 maandloon per 6 maanden
> 10 jaar ¼ maandloon per 6 maanden
Ouder dan 50 jaar en > 10 jaar ½ maandloon per 6 maanden vanaf 50ste jaar

Als in een bedrijf minder dan 25 mensen werken geldt de hogere transitievergoeding voor 50-plussers niet.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Wij zijn op zoek naar een koper voor de volgende ondernemingen:

1. Fitnesscentrum prov. N-Holland

Dit centrum heeft zich nadrukkelijk gepositioneerd in het hogere segment met 1300 m² bedrijfsoppervlakte, een moderne en professionele uitstraling en een kwalitatief goede begeleiding. Gevestigd in een vrijwel nieuw pand is de locatie en verzorgingsgebied uitstekend te noemen.

De activiteiten fitness, groepslessen en spinning worden verzorgd in ruime en toegankelijke zalen, met veel aandacht en betrokkenheid naar de leden toe. Het bedrijf kan dan ook prima cijfers overleggen met betrekking tot leden en cashflow.

Aangeboden wordt de verkoop van de exploitatie op basis van een activa- of aandelentransactie. Ook de verkoop van de onroerende zaak is bespreekbaar. We zoeken hierbij een ondernemer die naast kennis en affiniteit met de branche, ook vooral over managerskwaliteiten beschikt. Voldoende eigen vermogen is een absolute voorwaarde.

2. Multifunctioneel sportcentrum prov. Gelderland

U treft hier een sportcentrum met een grote diversiteit aan activiteiten, met o.a. tennis, squash en bowlen. Het is een heel nette accommodatie gevestigd in een middelgrootte gemeente in de prov. Gelderland. Het bedrijf is uitstekend bereikbaar vanuit de gehele regio en bedienen daarbij een behoorlijk verzorgingsgebied.

Aangezien de huidige eigenaren al reeds voor een lange tijd deze exploitatie draaien, achten zij het moment daar om het bedrijf te verkopen. De exploitatie is met name geschikt voor hen die veel affiniteit hebben met sport, bereid zijn om hard te werken en graag met mensen omgaan.

Aangeboden wordt de exploitatie en de onroerende zaken waarin de onderneming zich bevindt. De transactie kan plaatsvinden op basis van een activaovername dan wel middels de overname van de aandelen. Duidelijk is dat kandidaat-kopers (of betrokken investeerders) over een behoorlijk eigen vermogen dienen te beschikken.

3. Fitnesscentrum prov. Z-Holland

Het bedrijf heeft een oppervlakte van c.a. 1600 m², met als kernactiviteiten fitness, groepslessen op muziek (incl. spinning) en squash. Het huidige centrum is ruim van opzet, gezellig en efficiënt ingedeeld. Bovenal is het uitstekend bereikbaar vanuit het gehele verzorgingsgebied en zijn er ruim voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

De huur is aantrekkelijk en is er bovendien nog sprake van onderverhuur. De eigenaar wenst de zaak te verkopen vanwege het realiseren van andere plannen. Uitgangspunt vormt de verkoop van de activa op basis van een activatransactie. Een eigen vermogen van ca. € 150.000,- is een vereiste om te reageren.

4. Fitnesscentrum prov. Utrecht

Het centrum bevindt zich in een grotere plaats, gelegen op een mooie en goed bereikbare locatie, met voldoende parkeermogelijkheden. Het pand kent een totale bedrijfsoppervlakte van ca. 900 m², welke grotendeels begane grond is gesitueerd. Het bedrijf is gevestigd in een huurpand, met een zeer vriendelijke huur.

De kernactiviteiten zijn groepslessen (incl. spinning) en fitness. De indeling is compact, netjes en functioneel. Op dit moment kan de huidige eigenaar niet de aandacht geven die noodzakelijk is om het optimaal te laten draaien. Belangrijk is dan ook dat de koper daadwerkelijk werkzaam zal zijn op de werkvloer en het bedrijf de aandacht kan geven die het nodig heeft.

Het bedrijf is een uitdaging voor degene die zaken wil aanpakken, wil verbeteren en groeien, maar vooral ook kennis van en ervaring in de branche heeft. Voor het kunnen kopen van de exploitatie is ca. € 50.000,- eigen vermogen noodzakelijk. Het betreft een activa-passiva-transactie.

Met belangstelling zien we uw interesse tegemoet.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken