Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | februari 2014

Beste lezer,

Sotsji was een ongelooflijk en onvergetelijk succes, voor onze olympiërs, maar natuurlijk ook voor ons land. Schaatsen als de grootste en belangrijkste sport in de wereld. Even heerlijk nationalistisch en trots op ons Nederlanderschap.

Wat beklijft is het beeld dat onze schaatser de beste wilden zijn, beter dan hun concurrenten. Waar de meeste buitenlandse schaatsers al blij waren dat ze mee mochten doen, gingen zij verder in hun ambitie om het hoogte te bereiken. Niets aan het toeval overlaten, innovatief durven te zijn in materiaal en trainingsmethoden, maar bovenal heel erg de beste willen zijn.

Wat lijkt ondernemen toch ongelooflijk veel op (top)sport.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt

Waardering bedrijf

Het waarderen van een bedrijf blijft een exercitie wat de gemoederen van betrokkenen, te denken valt hier aan adviseurs, accountants, banken etc. in het algemeen, en natuurlijk kopers en verkopers in het bijzonder bezig houdt. De komende nieuwsbrieven probeer ik daar wat meer duidelijkheid over te geven. Voor deze uitgave: is er een objectieve waarde vast te stellen en zijn waarde en prijs gelijk aan elkaar?

1. Veel bemiddelaars in het MKB hanteren een vuistregel (ook wel ‘multiples’ genoemd) bij het vaststellen van de waarde van een bedrijf; formules als zoveel keer de winst of de jaaromzet tot zelfs een bedrag per lid of bezoeker. Is dat juist?
Reactie: binnen een branche is vaak in de loop van de tijd een soort consensus ontstaat over een bepaalde vuistregel, geldend voor die markt of branche. Helaas betreft het vaak het halve verhaal. Bij een vuistregel van 2 tot 5 keer de winst, weet je eigenlijk nog niet veel meer. Maar wat vooral wordt vergeten is dat geen bedrijf hetzelfde is, ook niet wanneer ze in eenzelfde markt opereren. Een vuistregel geeft dus een eerste indicatie, maar niet meer dan dat!

2. Hoe zit het dan met de verschillende waarderingsmethoden: geven die een unanieme en objectieve waarde aan?
Reactie: nee, de uitkomsten zijn een resultante van hetgeen je er aan cijfers/informatie instopt. Dat heeft te maken met aannames en zienswijzen. Bovendien heeft het hanteren van bepaalde methoden te maken met kennis en kunde, en voor de juiste interpretatie van de cijfers/informatie vereist dit kennis van de markt en het type bedrijf. Daarnaast vraagt bijvoorbeeld de DFC-methode (onder de professionals als best geldende methode) veel tijd en energie om deze goed toe te passen. Hierbij gaat het met name om het in kaart brengen van de toekomst van een bedrijf en dat is niet eenvoudig. Accountants zullen deze methode bijvoorbeeld niet snel toepassen.

3. Is een waarde van een bedrijf gelijk aan de prijs die men er voor zal vangen?
Reactie: het vaststellen van een waarde is een eenzijdige werkzaamheid van een koper dan wel een verkoper, zonder rekening te houden met elkaars zienswijze en argumenten; zeg maar datgene wat een koper maximaal wenst te betalen en een verkoper minimaal wil hebben. De prijs daarentegen, is het bedrag dat partijen, na een onderhandeling waarin vele zaken van invloed kunnen zijn, uiteindelijk overeenkomen. Dit kunnen objectieve factoren zijn, maar ook heel vaak zijn dat subjectieve factoren die hierbij van invloed zijn.

4. Hoe zit het dan wel?
Reactie: belangrijk is dat u allereerst een juiste adviseur inhuurt, die kennis van de markt en overnames heeft. Vervolgens zult u samen met die adviseur de uitgangspunten moeten vaststellen, welke u belangrijk vindt. Deze uitgangspunten zullen samen met de meest actuele cijfers (verleden) en de toekomst van het bedrijf/markt als basis dienen voor de waardering van het bedrijf. Kortom ‘waarderen’ is te allen tijde maatwerk en pas goed te doen wanneer je grondig kennis hebt genomen van het bedrijf, haar ondernemer en de markt.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Uw WOZ-waarde kan uniek zijn!

Vraag om het taxatieverslag bij uw gemeente
Binnenkort valt de nieuwe WOZ-beschikking voor uw bedrijfspand weer op de deurmat of u heeft het inmiddels ontvangen. Aangezien veel onroerende zaken binnen de sport- en recreatie worden gerangschikt onder het kopje ‘niet-courant onroerend goed’, is het vaak erg lastig om de waarde hiervan vast te stellen. Alle reden om dit dus goed te controleren!

  • In de sport- en recreatie wordt het bedrijfspand ‘niet-courant onroerend goed’ genoemd. Dit betekent dat er voor dit segment weinig tot geen vergelijkbaar materiaal voor handen is. Voorshands maakt dat uw onroerend goed al uniek!
  • Specifieke omstandigheden kunnen er voor zorgen dat uw waarde lager is. Wanneer een bedrijfstak of individueel bedrijf bedrijfseconomisch niet goed loopt, geeft de Wet de mogelijkheid tot het gebruik van andere waarderingsmethoden, die tot een lagere waarde kan leiden.
  • Voorts moeten we constateren dat er regelmatig fouten worden gemaakt in het taxatieverslag: dat kunnen de afmetingen zijn van grond dan wel opstallen, het wel of niet hanteren van de BTW tot het opnemen van een veel te hoge vervangingswaarde.
  • Aan te raden is om het achterliggende gemeentelijke taxatieverslag op te vragen en door te nemen.
  • Heel belangrijk is dat u zich realiseert dat er vele zaken afhankelijk zijn van de WOZ-waarde, dus niet alleen de ozb-aanslag. Zo bepaalt het ook de mate van afschrijving en is het belangrijk van de aanvraag van financiering bij een bank.
  • Vergeet niet op tijd een bezwaar in te dienen, wanneer u vindt dat de waarde niet juist is. M.a.w. er zijn voldoende gronden om uw WOZ-waarde goed te checken!!

Stuyt & Partners is de specialist in de sport- en recreatie en het waarderen van onroerende zaken in het kader van de WOZ. In menig situatie hebben we de WOZ-waarde omlaag gekregen, na het opstellen van een taxatierapport. Twijfelt u aan de hoogte van dit bedrag, laat u dan eens voorlichten, wij komen vrijblijvend bij u langs

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Flexibele arbeid gaat veranderen!

In de planning staat om vanaf 1 juli van dit jaar de tijdelijke arbeid aan te passen. In tijden van crisis is het handig om een grote flexibele schil te hebben, nu de economie lijkt aan te trekken zal er meer vanuit werknemersperspectief worden gedacht. Hoe gaat het er uitzien!

De huidige situatie kent een ‘3 × 3 × 3-regeling’: u kunt hierbij de werknemer 3 opeenvolgende tijdelijke contracten aanbieden in max. 3 jaar, voordat er automatisch een contract voor onbepaalde tijd volgt. Zo’n keten wordt onderbroken met een pauze van min. 3 maanden tussen 2 contracten in. Een dergelijke situatie kan dus lang volgehouden worden.

In het Wetsvoorstel ‘werk en zekerheid’ zien we een ketenregeling ontstaan van ‘3 × 2 × 6’. Dus hierbij kunt u de werknemer nog steeds 3 tijdelijke contracten aanbieden, echter voor een max. periode van 2 jaar. Tevens dient u nu een pauze van min. 6 maanden te hanteren, wilt u deze keten doorbreken. Kortom de wetgeving wil de tijdelijke arbeid terugdringen.

Let op! Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat binnen cao’s andere, afwijkende afspraken gemaakt kunnen worden en dat deze regeling pas geldt voor jongeren ouder dan 18 jaar. Daarnaast betreft het contracten die worden afgesloten na de ingangsdatum (verwachting is 1 juni 2014) van deze wet.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Multifunctioneel sportcentrum prov. Gelderland

U treft hier een sportcentrum met een grote diversiteit aan activiteiten, met o.a. tennis, squash en bowlen. Het is een heel nette accommodatie gevestigd in een middelgrootte gemeente in de prov. Gelderland. Het bedrijf is uitstekend bereikbaar vanuit de gehele regio en bedienen daarbij een behoorlijk verzorgingsgebied.

Aangezien de huidige eigenaren al reeds voor een lange tijd deze exploitatie draaien, achten zij het moment daar om het bedrijf te verkopen. De exploitatie is met name geschikt voor hen die veel affiniteit hebben met sport, bereid zijn om hard te werken en graag met mensen omgaan.

Aangeboden wordt de exploitatie en de onroerende zaken waarin de onderneming zich bevindt. De transactie kan plaatsvinden op basis van een activaovername dan wel middels de overname van de aandelen. Duidelijk is dat kandidaat-kopers (of betrokken investeerders) over een behoorlijk eigen vermogen dienen te beschikken.

Indien u interesse heeft zien we uw reactie gaarne tegemoet.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken