Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | januari 2014

Een nieuw jaar, een nieuwe start en vanzelfsprekend het uitspreken en opstellen van onze doelstellingen voor de komende periode. Los van het feit hoe de invulling daarvan luidt, alleen de exercitie met betrekking tot het formuleren van (korte termijn) doelen is al winst. Het dwingt tot nadenken over het bedrijf en haar toekomst.

Belangrijk bij een dergelijk proces is het betrekken van de stakeholders en als eerste denk ik hierbij aan het personeel. Niet alleen omdat het betrokkenheid geeft, onderling en naar het bedrijf, maar vooral ook omdat het personeel heel goed kan beoordelen of de gestelde doelen realistisch zijn en dus uitvoerbaar. Realistisch gestelde doelen geven structuur en richting aan werkzaamheden, op individueel en bedrijfsniveau.

U moet vervolgens niet opzien tegen de tijd en energie die een dergelijk proces kost; zorg daarentegen dat u het strak en efficiënt organiseert en koppel het aan een duidelijke tijdslijn. Laat het dus vooral niet te lang een rol spelen binnen het bedrijf, want uiteindelijk gaat het erom dat iedereen haar of zijn schouders onder gezamenlijk afgesproken doelstellingen zet.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt

Onderzoek naar het over te nemen bedrijf

Bij een overname van een bedrijf is de koper al snel geneigd om direct in de cijfers te duiken. Niet verstandig zegt menig deskundige, probeer eerst een goed (niet financieel) beeld te krijgen van het bedrijf en haar markt. Onderstaand treft u de onderzoekspunten aan, niet noodzakelijkerwijs in volgorde van belangrijkheid.

1. De eigenaar: een van de belangrijkste vragen waar u antwoord op moet krijgen, is of de eigenaar bepalend is voor het succes van de onderneming. Het maakt nogal een verschil of de eigenaar feitelijk alles alleen doet of een sterk team om zich heen heeft.
2. Het bedrijf: een succesvol bedrijf doet iets beter dan de concurrentie. Dat kan van alles zijn: prijs, kwaliteit, inkoop, logistiek, service, innovatie, een sterk merk. Probeer te achterhalen wat het bedrijf uniek maakt, waar de kansen liggen op groei en wat de risico’s zijn die het bedrijf bedreigen.
3. Markt en concurrentie: in welke markt is het bedrijf actief en hoe ziet de toekomst er hiervan uit, is die dalend of juist veelbelovend. Waar bevinden zich mijn concurrentie en hoe doen zij het.
4. Producten en diensten: u bent gevallen voor een bedrijf omdat de producten en diensten u aanspraken, dan wel de (onbenutte) potentie ervan. Hoe succesvol zullen deze producten en diensten zijn, nu en in de toekomst? Kan ik dit eenvoudig uitbreiden?
5. Concept en strategie: bedrijven van verkopende babyboomers blinken niet altijd uit in vooruitstrevendheid. De investeringen staan vaak op een laag pitje, het machinepark is verouderd, scholing van medewerkers heeft niet de hoogste prioriteit. Hoe professioneel en innovatief is de verkopende partij? Loopt het concept op het einde van haar levenscyclus of zit het nog in de start-up-fase.
6. Personeel: het personeel zal het voor u moeten gaan doen straks. Kijk daarom kritisch naar uw toekomstige medewerkers. Probeer te bedingen dat u vóór de definitieve bekrachtiging van de transactie deze cruciale medewerkers te spreken krijgt.
7. Klanten en marketing: u koopt liever niet een bedrijf dat afhankelijk is van slechts enkele klanten. Hoe ziet het klantenbestand eruit, hoe halen ze nieuwe klanten binnen en hoe houdt het bedrijf ze aan boord.
8. Leveranciers: hoe kleiner het aantal leveranciers, hoe groter de risico’s voor een bedrijf. Onderzoek niet alleen hoeveel leveranciers het bedrijf heeft, maar ook hoe deze er financieel voor staan, of ze tijdig leveren en een goede relatie hebben met het bedrijf.
9. Reden voor verkoop: voor een koper kan het soms handig zijn om te weten waarom er wordt verkocht. Dit kan van invloed zijn op de te volgen onderhandelingsstrategie en de uiteindelijke overnameprijs.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Check uw WOZ-waarde!

Binnenkort valt de nieuwe WOZ-beschikking weer op de deurmat voor uw bedrijfspand. Check deze goed, want de waarde kan zomaar weer hoger zijn. Wat is hier aan de hand.

 • In de sport- en recreatie wordt het bedrijfspand ‘niet-courant onroerend goed’ genoemd. Dit betekent dat er voor dit segment weinig tot geen vergelijkbaar materiaal voor handen is.
 • Er wordt derhalve voornamelijk gebruik gemaakt van de gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW) als methode tot het bepalen van de WOZ-waarde, omdat die waarde over het algemeen hoger ligt dat de economische waarde. Kortweg: de huidige nieuwwaarde minus de afschrijving.
 • Echter, indien een bedrijfstak of individueel bedrijf bedrijfseconomisch niet goed loopt, geeft de Wet de mogelijkheid tot het gebruik van andere waarderingsmethoden (Bedrijfswaarde, DCF). Maar dat zal dan wel moeten worden aangetoond (o.a. overleggen jaarrekening).
 • Voorts moeten we constateren dat de uitgangspunten waarop de GVW is gebaseerd (lees: bouwkosten) vaak niet juist zijn en worden er regelmatig fouten gemaakt in het taxatierapport;
 • Aan te raden is om het achterliggende gemeentelijke taxatierapport op te vragen en door te nemen.
 • “In WOZ-zaken moet aan elk van de door partijen aangedragen bewijsmiddelen en (tegen)argumenten evenveel gewicht worden toegekend. Bij de weging van de bewijsmiddelen van de heffingsambtenaar moet wel degelijk ook worden gelet op bijvoorbeeld de taxatierapporten die de belanghebbende inbrengt”. Dit betreft een uitspraak van een rechter, welke recentelijk is gedaan.
 • M.a.w. er zijn voldoende gronden om uw WOZ-waarde goed te checken!!

Stuyt & Partners is de specialist in de sport- en recreatie en het waarderen van onroerende zaken in het kader van de WOZ. In menig situatie hebben we de WOZ-waarde omlaag gekregen, na het opstellen van een taxatierapport. Twijfelt u aan de hoogte van dit bedrag, laat u dan eens voorlichten, wij komen vrijblijvend bij u langs.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Fiscale, juridische en financiële tips
 1. Het gebruikelijk loon van een DGA (directeur-grootaandeelhouder) is verhoogd met € 1.000,- per jaar tot € 43.000,-. Het betreft het wettelijk loon dat uw BV minimaal dient te betalen voor uw werk als DGA; de mogelijkheid om hier vanaf te wijken worden in 2015 verder ingeperkt;
 2. Voor 2014 is het tarief voor dividend (Box 2) uit eigen BV over de eerste € 250.000,- verlaagd van 25% naar 22%; wilt u daar maximaal van profiteren, doe het dan zo spoedig mogelijk
 3. Binnenkort valt uw WOZ-waarde in de bus. Realiseert u zich wel dat uw WOZ-waarde uniek is en dat geldt zeker voor panden in de sport- en recreatiebranche; denk hierbij aan panden waarbinnen activiteiten als tennis, karten, bowlen, zwemmen etc. plaatsvinden. Niettemin houdt de gemeente hier zelden rekening mee (zie het artikel hierboven)
 4. Recentelijk heeft de rechter bepaald dat een koper een financieringsafwijzing door banken c.s. goed dient te documenteren, wil hij rechtsgeldig gebruik maken van een voorwaarden tot ontbinding van een koopovereenkomst. Bij een beroep op het financieringsvoorbehoud moet een verkoper kunnen controleren of er voldoende inspanningen zijn gedaan om de financiering rond te krijgen
 5. Willekeurig afschrijven (m.u.v. specifieke milieu-investering) en 50% versnelde afschrijving binnen uw BV is vanaf 1 januari 2014 niet meer mogelijk. Deze mogelijkheden liggen er nog wel voor een startende ondernemer, door bijvoorbeeld het bedrijf uit de BV te kopen. Laat u goed voorlichten om te beoordelen of dat interessant is voor u.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Wij zijn op zoek naar een koper voor de volgende onderneming

Fitnesscentrum prov. Utrecht:
Het centrum bevindt zich in een grotere plaats, gelegen op een mooie en goed bereikbare locatie, met voldoende parkeermogelijkheden. Het pand kent een totale bedrijfsoppervlakte van ca. 900 m², welke grotendeels begane grond is gesitueerd en betreft een huurpand. De huursom zal in overleg worden vastgesteld.

De kernactiviteiten zijn groepslessen (incl. spinning) en fitness. De indeling is compact, netjes en functioneel, dus met veel operationele ruimten. Op dit moment kan de huidige eigenaar niet de aandacht geven die noodzakelijk is om het optimaal te laten draaien. Belangrijk is dan ook dat de koper daadwerkelijk dagelijks werkzaam zal zijn op de werkvloer en veel contacten onderhoud met zijn leden.

Het bedrijf is een uitdaging voor degene die zaken wil aanpakken, wil verbeteren en groeien, maar vooral ook kennis van en ervaring in de branche heeft. Voor het kunnen kopen van de exploitatie is ca. € 50.000,- eigen vermogen noodzakelijk. Het betreft een activa-passiva-transactie.

Indien u interesse heeft zien we uw reactie gaarne tegemoet.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken