Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | november 2013

Beste lezer,

Het is helder dat in een periode dat bedrijven het bedrijfseconomisch lastig hebben en er bezuinigd dient te worden, er minder aandacht is voor het personeelsbeleid. Ergo veel bedrijven zijn uitsluitend bezig om zich te ontdoen van personeel, ze minder uren of een andere functie te geven.

Alles wat betrekking heeft op een goed personeelsbeleid staat onder druk. Van scholing en loopbaanbegeleiding tot het personeelsuitje komen op een lager pitje te staan of simpelweg te vervallen. Hoewel er eigenlijk meer gevraagd wordt van het personeel (harder werken), valt er veel weg wat hen juist gemotiveerd en betrokken zou moeten houden.

Het is dan ook geenszins paradoxaal om te stellen dat het voldoende aandacht geven aan het personeel juist in deze tijd het verschil kan maken. Zij bepalen in grote mate het succes van een bedrijf, klein of groot. Een goed personeelsbeleid hoort daarbij.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt

Huurprijsaanpassing! Hoe te handelen.

In deze tijd zitten veel bedrijven in huurpanden met te hoge huren, voornamelijk als gevolg van afspraken die voor 2009 gemaakt zijn. Sindsdien is er veel veranderd in het onroerend goed landschap. U vindt inmiddels, en velen met u, dat de huur te hoog ligt in vergelijking met andere, enigszins vergelijkbare panden (en u heeft bovendien moeite om de huur te kunnen betalen). Wat kunt u doen en wat is de volgorde.

Overleg met verhuurder: treed in overleg met de verhuurder. Komt u er niet uit, zoek dan een deskundige waar u beiden zich in kan vinden (en waar u samen de kosten van deelt). Belangrijk is wel dat beide partijen zich committeren aan de uitslag daarvan. Ook kunt u ieder een eigen deskundige aanwijzen, maar dat is duurder en er moet dan altijd weer onderhandeld worden over de uitkomsten.
Deskundige door rechter: wanneer u er niet uitkomt m.b.t. het aanwijzen van een deskundige, kunt u bij de rechter dit verzoek indienen tot de benoeming van een deskundige
Opnieuw naar de rechter: nadat een deskundige een advies heeft uitgebracht, kunt u opnieuw naar de rechter voor een uiteindelijke aanpassing van de huur

Verstandig is dus om in bijna alle gevallen een deskundigenadvies op te laten stellen om partijen te overtuigen en de huur omlaag te krijgen. Eenmaal bij de rechter is dit noodzakelijk. Laat onverlet dat het de voorkeur zou moeten hebben van betrokkenen (ook de wetgever) om er vooreerst met elkaar uit te komen.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Functionerings- en/of beoordelingsgesprek, doen!

In veel bedrijven worden functionerings- en/of beoordelingsgesprekken gehouden, maar in net zoveel bedrijven, veelal kleinere, vindt dit nauwelijks of slecht uitgevoerd plaats.

Wat zijn de verschillen en hoe kan je dit het beste aanpakken.

Voor de bedrijven waar het gebruik van de juiste terminologie een belangrijke rol speelt, zou je grofweg de volgende verschillen kunnen noteren:

Functioneringsgesprekken Beoordelingsgesprekken
tweerichtingsverkeer eenrichtingsverkeer
gericht op verleden, heden en toekomst gericht op verleden
bewaking voortgang functioneren beoordelen functioneren
verbeterafspraken onderbouwen beheersmaatregelen

Het functioneringsgesprek
Een functioneringsgesprek is een regelmatig terugkerend gesprek tussen een leidinggevende en een werknemer over zaken ‘in’ en ‘om’ het werk. Doel is door het maken van afspraken de kwaliteit van de 7 W’s (werkprestatie, -inhoud, -verhoudingen, -omstandigheden, -sfeer, -,
beleving en -belasting) te verbeteren.

Het beoordelingsgesprek
In een beoordelingsgesprek beoordeelt een leidinggevende het functioneren van de medewerker over de achterliggende periode, met als doel het niveau, de prestaties en de ontwikkeling van de medewerker te bespreken, te beoordelen en vooral te meten aan gestelde output. De uitkomst zal dan als maat dienen voor een nieuw contract, promotie, bonus etc. (beheersmaatregelen)

Overall zou je kunnen zeggen dat een functioneringsgesprek vooraf gaat aan een beoordelingsgesprek. Belangrijk is dat ze plaatsvinden, hoe klein en informeel het bedrijf ook is. Leg bovendien alles (het noodzakelijke) vast in dossiers en voer de gesprekken vanaf de kant van de leiding met bij voorkeur 2 personen.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Een ontslag in overleg ……… hoe pakt u dat aan?

U wilt het arbeidscontract met een van uw werknemers beëindigen en uw werknemer stemt daar mee in. Dit betekent in juridische termen ‘een ontslag met wederzijds goedvinden’. Welke procedure kunt u hierbij het beste volgen en waar moet u op letten.

 • U kunt zelf een overeenkomst opmaken; er is geen toestemming nodig van het UWV of de kantoorrechter. Dit scheelt al veel tijd en geld!
 • Stop derhalve voldoende tijd en energie in dit proces, want de alternatieven zijn aanzienlijk minder; Dit kan overigens alleen wanneer de werknemer niet ziek is (in de ziektewet zit)
 • Belangrijk is dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst (ook wel: ‘vaststellingsovereenkomst’), welke in principe vormvrij is; er zijn voorbeeldcontracten te downloaden
 • Er moet in ieder geval de volgende zaken in terugkomen
  • Naam/adres bedrijf en werknemer
  • Dat het voorstel tot beëindiging van u komt (i.v.m. een mogelijke uitkering van de werknemer)
  • Reden van ontslag (geen ontslag op staande voet)
  • Dat het met wederzijds goedvinden plaatsvindt
  • Einddatum arbeidsovereenkomst
  • Financiële afrekening (bv. ontslagvergoeding, vakantiedagen en vakantiegeld)
  • Afhankelijk van de functie: ook een relatie of concurrentiebeding
  • Datum, plaats en ondertekening door beide partijen
 • Aangezien uw werknemer pas een uitkering krijgt na afloop van het opzegtermijn, kunt u daar vooraf ook rekening mee houden bij de beëindiging van de overeenkomst
 • Twijfelt u aan uw kennis en kunde op dit gebied, laat het dan door een juridisch medewerker nakijken; doe het goed en neem daarin geen risico’s;

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Wij zijn op zoek naar een koper voor de volgende onderneming

Fitnesscentrum prov. Z-Holland
Het bedrijf heeft een oppervlakte van ca. 1800 m² (75% begane grond) en kent de kernactiviteiten fitness, groepslessen op muziek (incl. spinning) en squash. Het huidige centrum is ruim van opzet, gezellig en logisch ingedeeld. Bovenal is het uitstekend bereikbaar vanuit het gehele verzorgingsgebied en zijn er ruim voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

De huur is met een maandelijks bedrag van € 6.750,-, excl. BTW laag en is er bovendien nog sprake van onderverhuur. De eigenaar wenst de zaak te verkopen vanwege het realiseren van andere plannen. Uitgangspunt vormt de verkoop van de activa op basis van een activatransactie. Voldoende eigen vermogen is een vereiste om te reageren, te denken valt hier aan een vrij beschikbaar bedrag van ca. € 150.000,-.

Indien u interesse heeft zien we uw reactie gaarne tegemoet.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken