Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | oktober 2013

Beste lezer,

Recentelijk publiceerde het Algemeen Dagblad een artikel over de deplorabele staat van de fitnessbranche op dit moment. Vele faillissementen onder de fitnesscentra en een meerderheid van de bedrijven die bedrijfseconomisch onder water staan. Bepaald geen positief beeld derhalve.

Dat deze branche zich opnieuw aan het uitvinden is moge duidelijk zijn. De huidige levenscyclus van ca. 25 jaar zit nadrukkelijk in haar eindfase en behoeft nieuwe concepten en verdienmodellen. Dit betekent automatisch dat een deel van het aanbod, om welke reden dan ook, verloren gaat. Een heel natuurlijk (economisch) proces, waar de sterke en innovatieve bedrijven zullen overblijven.

Wanneer deze informatie aan het artikel zou zijn toegevoegd, geeft dat toch een ander beeld. Veel bedrijven zitten momenteel in die transitiefase en dat kost tijd, energie en zeker ook geld. Maar veel bedrijven zullen er weer bovenop komen; uiteindelijk zal de branche als geheel hier sterker en volwassener uitkomen, met de consument als grote winnaar.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt

Scan ‘Strategische (her)oriëntatie’!

Tegen slechts een reiskostenvergoeding!

Klankborden met een ervaren deskundige over hoe het anders en beter zou kunnen met uw bedrijf!

Onze inzet: een frisse blik, creativiteit en veel kennis en ervaring in uw vakgebied

Uw tegenprestatie: het delen van kennis over het bedrijf, eerlijkheid en de wil om te ondernemen

Het proces is langzaam begonnen, maar ook u moet inmiddels herkennen dat de bedrijfseconomische lijn nadrukkelijk naar beneden wijst en zich nauwelijks laat ombuigen. De maatregelen die u tot nu toe genomen hebt, blijken onvoldoende te werken. U bent wel aan het snijden in de kosten, maar hoe lang houdt u dat vol zonder dat het ten koste gaat van uw dienstverlening en leden/bezoekers gaan klagen.

De tijd dat groei een vanzelfsprekendheid was, is voorbij. U kunt/moet nu zelf het verschil maken. Verwacht niet dat de markt het voor u oplost, maar gaat zelf aan de slag. Toon initiatief en ondernemerschap. Wij vragen van u slechts de kennis van het bedrijf in te brengen en te delen, eerlijkheid over de stand waarin het verkeert en de wil om te ondernemen. Daar voegen wij een frisse blik, creativiteit en veel kennis en ervaring aan toe. Uw uitgaven: uitsluitend onze reiskosten. Nu bent u aan zet!

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Wat kunt u al zelf doen bij een verkoop!

Voordat u aan een mogelijke verkoop zou willen beginnen is het verstandig om een aantal zaken op orde te hebben, zodat u snel van start kan gaan, zodra u daadwerkelijk het proces wenst in te zetten.

  • Zorg dat u uw administratie actueel en volledig heeft; aangezien de laatste cijfers de belangrijkste zijn en het beste een beeld geven over de huidige status van het bedrijf, moet u er kort opzitten
  • Weet wat u wilt verkopen: is dat alleen de onderneming of, indien aanwezig, ook de onroerende zaken, de aandelen of alleen activa;
  • Aan wie zou u het liefst willen verkopen: een bekende collega uit de omgeving, een personeelslid of een keten
  • Gaat u voor het geld of zijn andere zaken belangrijk: gaat u voor opbrengstmaximalisatie, dan zal dat gevolgen hebben voor de keuze van de type koper
  • Minder persoonsafhankelijk: zorg ervoor dat het bedrijf niet geheel op uw schouders rust, maar ook zonder uw aanwezigheid kan functioneren. Dit maakt een bedrijf interessanter voor een koper.
  • Doe het niet alleen: de materie is vaak te complex en het proces vraagt tevens veel tijd en energie. Zorg dat u een adviseur aan boord haalt, zodat u samen dat proces kunt belopen;

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Dit jaar nog investeren of pas in 2014?

Waar het om gaat is dat u bij uw investeringsbeslissingen ook rekening houdt met een mogelijke investeringsaftrek. Wat kunt u doen om een maximale aftrek te realiseren.

Ten aanzien van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) ziet het schema er als volgt uit.

Meer dan Niet meer dan Omvang aftrek 2013
€ 2.300,- € 55.248,- 28%
€ 55.248,- € 102.311,- € 15.470,-
€ 102.311,- € 306.931,- € 15.470,- -/- 7,56% investering boven € 102.311,-

Wat is uw voordeel bij spreiding?

gespreid per jaar niet gespreid
Investering 2013 € 50.000,- € 100.000,-
Investering 2014 € 50.000,- € 0,-
Fiscale aftrek € 28.000,- € 15.470,-

Conclusie: door uw investeringen te spreiden over meerdere jaren, haalt u vrij eenvoudig, in bovengenoemd geval, ruim € 12.000,- extra aftrek binnen.
Extra: op nieuwe aankopen voor dit jaar kunt u versneld afschrijven tot een max. van 50%;

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Fitnesscentrum te koop aangeboden

Wij zijn op zoek naar een koper voor de volgende onderneming:

Fitnesscentrum prov. Z-Holland
Het bedrijf heeft een oppervlakte van ca. 1800 m² (75% begane grond) en kent de kernactiviteiten fitness, groepslessen op muziek (incl. spinning) en squash. Het huidige centrum is ruim van opzet, gezellig en logisch ingedeeld. Bovenal is het uitstekend bereikbaar vanuit het gehele verzorgingsgebied en zijn er ruim voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

De huur is met een maandelijks bedrag van € 6.750,-, excl. BTW laag en is er bovendien nog sprake van onderverhuur. De eigenaar wenst de zaak te verkopen vanwege het realiseren van andere plannen. Uitgangspunt vormt de verkoop van de activa op basis van een activatransactie. Voldoende eigen vermogen is een vereiste om te reageren, te denken valt hier aan een bedrag van ca. € 150.000,-.
Indien u interesse heeft zien we uw reactie gaarne tegemoet.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken