Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | september 2013

Beste lezer,

De afgelopen week ben ik naar een congres geweest in de jaarbeurs te Utrecht, met de veelzeggende naam Fitspiration, een compilatie tussen ‘fitness’ en ‘inspiratie’. Een vijftal sprekers stonden in de line-up om ons met aanstekende en soms zeer persoonlijke verhalen te raken en met een goed gevoel huiswaarts te laten keren. En het moet gezegd, daar slaagden ze aardig in.

De persoonlijke verhalen blijven daarbij altijd het meeste hangen. Wanneer je namelijk hoort waar Annemarie van Gaal (bekend van televisie en zakenvrouw) vandaan komt (Heerlen), hoe ze is gestart in Amsterdam en daarna in Rusland, welk proces ze daar heeft doorgemaakt om uiteindelijk als succesvol zakenvrouw dat land weer te verlaten, vind ik geweldig. Andere tijd, andere omstandigheden, helemaal juist. Maar ze deed het, met heel veel energie, lef en doorzettingsvermogen. De optelsom leidt volgens mij naar ondernemerschap. Pure inspiratie.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Scan ‘Strategische (her)oriëntatie’!
Tegen slechts een reiskostenvergoeding!

Klankborden met een ervaren deskundige over hoe het anders en beter zou kunnen met uw bedrijf!

Onze inzet: een frisse blik, creativiteit en veel kennis en ervaring in uw vakgebied

Uw tegenprestatie: het delen van kennis over het bedrijf, eerlijkheid en de wil om te ondernemen

Het proces is langzaam begonnen, maar ook u moet inmiddels herkennen dat de bedrijfseconomische lijn nadrukkelijk naar beneden wijst en zich nauwelijks laat ombuigen. De maatregelen die u tot nu toe genomen hebt, blijken onvoldoende te werken. U bent wel aan het snijden in de kosten, maar hoe lang houdt u dat vol zonder dat het ten koste gaat van uw dienstverlening en leden/bezoekers gaan klagen.

De tijd dat groei een vanzelfsprekendheid was, is voorbij. U kunt/moet nu zelf het verschil maken. Verwacht niet dat de markt het voor u oplost, maar gaat zelf aan de slag. Toon initiatief en ondernemerschap. Wij vragen van u slechts de kennis van het bedrijf in te brengen en te delen, eerlijkheid over de stand waarin het verkeert en de wil om te ondernemen. Daar voegen wij een frisse blik, creativiteit en veel kennis en ervaring aan toe. Uw uitgaven: uitsluitend onze reiskosten. Nu bent u aan zet!

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Wat doe ik met mijn horeca?
In de sport en recreatie is niets zo lastig als de plek van de horeca binnen het bedrijf. De vraag betreft vaak niet of er horeca aanwezig dient te zijn, maar gaat meer over wat de menukaart moet bieden en wat doen we met de personele inzetbaarheid.

Veel ondernemers in de sport en recreatie worstelen met het dilemma ‘horeca’. De huidige crisis versterkt dit proces nog eens een keer. Want vast staat dat mensen nog wel blijven karten, bowlen, tennissen en een sauna bezoeken, maar dat het genieten van ‘een rijke dis vol lekkers’, sterk achterblijft. Reden genoeg voor ondernemers, op zoek naar kostenvermindering, om ook hier naar te kijken.

Bij veel bovengenoemde activiteiten is het horecagedeelte een substantieel deel van de omzet en winstgevendheid. Nu, dat met name de zakelijke markt bij bijvoorbeeld het bowlen en karten aanzienlijk minder is geworden, heeft dat vergaande consequenties voor de horeca. Juist bij deze doelgroep ging de activiteit bijna altijd gecombineerd met eten.

Veel heeft ook te maken met de grootte van de zaak. Een behoorlijk saunabedrijf kan simpelweg geen uitgebreide horeca missen, maar voor de saunabedrijven met een kleinere omvang speelt deze keuze continue. Ook grotere tennis- en multifunctionele sportcentra staan vaak voor moeilijke beslissingen. Ga ik toch voor een behoorlijk uitgebreide kaart, dan zal de inrichting van de keuken moeten worden aangepast en dient er toch vaak een kok te worden aangenomen. Veel kosten worden dan gemaakt met alle risico’s van dien. Regelmatig kom ik uitstekend geoutilleerde keukens tegen, voorbereidt op veel horeca-ambitie, waar uiteindelijk niets van terecht komt.

Bij fitness is de keus vaak eenvoudiger te maken. In de fitness is de horeca omzetmatig nauwelijks interessant en is een duur ingerichte keuken niet nodig. Een belangrijke overweging om te kiezen voor selfservice is de inzet van personeel. Wanneer fitnesscentra een goede kosten-batenanalyse maken zullen ze merken dat deze afdeling geld kost. Toch zie je in de praktijk dat veel centra om andere overwegingen de horeca ook hier instant te houden.

Het is duidelijk dat een panklaar antwoord niet te geven is en ook veel te maken heeft met voorkeuren en situaties die al (heel) lang bestaan. Een bepaalde dienstverlening, die al lang wordt geboden, zo maar afstoten is niet eenvoudig. Niettemin zou ik willen adviseren om de horeca in haar huidige vorm weer vloeibaar te maken.

Maak een goede kosten-batenanalyse, houd niet te lang vast aan oude en versleten kaders, sta open voor een nieuwe realiteit en beoordeel uw onderneming daarop.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Kredietunie. Wellicht wat voor u!
Wordt u ook zo moe van de kredietprocedure bij de bank? Er is goed nieuws te melden voor de ondernemer die op zoek is naar bedrijfskrediet. Een ‘coöperatieve kredietvereniging’, is dat voor u interessant?


Aangescherpte regels. U wilt uw plannen realiseren, maar de middelen ontbreken. Door de aangescherpte kredieteisen lijken de banken van jaknikkers veranderd in neeknikkers. Dit geldt in het bijzonder voor kredieten tot € 250.000,-. Deze zijn voor de banken nog nauwelijks rendabel. En als de bank u toch een bedrijfskrediet wil verstrekken, dan wordt u geconfronteerd met kredietvoorwaarden waar u niet aan kunt of wilt voldoen.

Coöperaties. Alternatieve financieringsbronnen zijn in opkomst. Sinds kort is er onder de naam ‘kredietunie’ de coöperatieve kredietvereniging als alternatief bijgekomen. Vergelijk deze met het idee van de vroegere boerenleenbank.

Doel. Het concept van de kredietunie is een initiatief van de Vereniging van Kredietunies in Nederland. Doel is om de MKB-financiering te vergemakkelijken door ondernemers binnen een sector of regio te helpen met een bedrijfsfinanciering uit fondsen waarin door collega-ondernemers geld is gestort.

Coaching. Het stopt echter niet bij het storten en lenen van geld. Om de kans op ondernemerssucces te vergroten, gaan de kredietverstrekkende ondernemers tegelijkertijd de kredietnemende ondernemers coachen. Let op. Stel uzelf de vragen: Past dit bij mij als ondernemer? en: Wil ik een coach over de vloer? Wilt u namelijk liever uw eigen zaakjes regelen, zonder pottenkijkers, dan is de kredietunie minder geschikt voor u.

Samen bankieren. Een groep van MKB-ondernemers verenigen zich en gaan samen met de Vereniging van Kredietunies in Nederland onderzoeken of er bij kredietgevers en kredietnemers voldoende animo bestaat voor een kredietunie. Zo ja, dan kan de Vereniging van Kredietunies in Nederland het initiatief begeleiden en faciliteren.

Samenwerking. Het organisatiemodel van een kredietunie gaat ervan uit dat binnen de kredietunie betaalde professionals en vrijwilligers samenwerken. Let wel, dit vraagt om een goede balans tussen betaalde en onbetaalde krachten. Enerzijds uit solidariteit en anderzijds uit kostenoogpunt.

Geen winstoogmerk. De kredietnemers en de kredietgevers zijn lid en mede-eigenaar van de kredietunie. De kredietunie heeft geen winstoogmerk. De leden van de kredietunie storten geld in een gezamenlijke financieringskas. De kredietgevers kunnen collega-ondernemers zijn, maar ook oud-ondernemers die affiniteit met de sector of regio hebben.

Het aantal kredietunies zal naar verwachting snel groeien. Er lopen al meer dan 80 aanvragen voor de oprichting van een kredietunie. Wilt u weten of er in uw bedrijfstak of regio al initiatieven op stapel staan of wilt u met anderen ook een kredietunie opzetten, neem dan contact op via: www.kredietunienederland.nl

(bron: ondernemingsdatabank)

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Ruimten voor indoor speelparadijs
Voor een keten van indoorspeelparadijzen zijn wij op zoek naar ruimten om te kunnen starten.

Hierbij worden de volgende voorwaarden gesteld.
  • Een oppervlakte tussen de 1500 en 3000 m²
  • Het merendeel van de oppervlakte moet een hoogte hebben van 5 m. of hoger
  • Ruime parkeervoorzieningen, min. 80 eigen plaatsen
  • Juiste bestemming: sport, recreatie en horeca.
Met name indoortennis- en kartcentra zijn daar buitengewoon geschikt voor. Mocht u menen daarvoor in aanmerking te komen, laat het ons weten.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken