Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | juli/augustus 2013

Beste lezer,

Veel zal, bij de aanvang van een nieuw binnenseizoen, hetzelfde blijven: we, overheid, particulieren en bedrijfsleven, hebben nog steeds een behoorlijk collectieve schuld op diverse terreinen weg te poesten. Dit legt nochtans veel druk bij bepaalde sectoren, waaronder de bankensector die, van huisuit, verantwoordelijk is voor de financiering van bijvoorbeeld investeringen en overnames. Die geldbron zal voorlopig dan ook lastig blijven.

Niettemin creëert iedere nieuwe omstandigheid haar eigen mogelijkheden en kansen. Een mooi voorbeeld hiervan is het fenomeen ‘crowdfunding’. Zou dit wellicht ook van toepassing kunnen zijn bij de financiering van overnames in de sport- en recreatiebranche? Stel je voor dat een deel van het ledenbestand van een fitnesscentrum ieder een (kleine) lening zouden verstrekken bij een overname middels een management buy-out. Absoluut interessant en waard om over na te denken.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Management buy-out in het MKB komt meer voor!
Management buy-out, het is een vorm van een bedrijfsovername waarbij een bedrijf of bedrijfsonderdeel wordt opgekocht door het zittende management. Een management buy-out (MBO) komt vaker voor bij grote bedrijven - met meerdere business units - die besluiten de verliesgevende of niet tot de kernactiviteiten behorende onderdelen te verkopen.

Maar er is een groeiende trend in het midden- en kleinbedrijf op het gebied van management buy-out. Een management buy-out kent namelijk grote voordelen voor een verkopende ondernemer.
 1. Bij een management buy-out kent de koper het bedrijf doorgaans goed; hij heeft er zelf mede vorm aan gegeven;
 2. Ook kennen zij de omstandigheden waarin de onderneming opereert en van krachten en zwakten zijn ze goed op de hoogte;
 3. Bij een management buy-out heeft de koper al een relatie met de verkoper. Dit bespoedigt het overnameproces aanzienlijk;
 4. Er zit met een MBO vaker een gunfactor in het overnameproces, zodat de verkoper niet altijd het onderste uit de kan wenst te hebben en daardoor vaak voor een aangename onderhandelingssfeer zorgt;
 5. Nu (bancaire) financiering een groot probleem is, wordt het aandeel van de verkoper, middels het verstrekken van een achtergestelde lening of het behouden van een aandelenpakket, in de financiering van de overname steeds belangrijker; het kennen en vertrouwen van elkaar is dan essentieel. Reden waarom MBO-kandidaten vaak een logische en succesvolle koper zijn.
Daarentegen schuilt het grote gevaar van een management buy-out in het mislukken van de bedrijfsovername. De koper (werknemer) is teleurgesteld dat de bedrijfskoop niet is doorgegaan en de verkoper (werkgever) zit met een gedemotiveerde werknemer.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Wat doe ik met mijn overbodige bedrijfsoppervlakte?
Er zijn branches waar de crisis bij veel bedrijven heeft geleid tot een (behoorlijke) daling van het aantal leden c.q. bezoeken. Dergelijke bedrijven zouden inmiddels toekunnen met minder vierkante meters. Maar ja, wat doe je met die meters en hoe pak je dat aan.

Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de fitnessbranche, zijn veel bedrijven (inmiddels) te fors. Waar tot voor kort het hebben van een behoorlijke oppervlakte niet als kostenpost werd beschouwd, daar wordt in de huidige periode geheel anders tegen aangekeken. Naar iedere m², welke niet noodzakelijk is voor de exploitatie van het fitnesscentrum, dient scherp gekeken te worden. Afhankelijk van het concept zal moeten worden vastgesteld wat de ideale bedrijfsoppervlakte is. Als voorbeeld en richtlijn bij een bedrijf in het hoge(re) segment zou bij ca. 1500 leden een oppervlakte van 1000 à 1200 m² kunnen gelden en voldoende moeten zijn.

Het is duidelijk dat er niet zomaar oppervlakten kan worden afgestoten en er dus gekeken moet worden naar hergebruik dan wel onderverhuur. Met name deze laatste optie zien we (onder druk) momenteel sterk toenemen. Waar dit in het verleden beperkt bleef tot vnl. fysiotherapie, kappers en massage, vind je nu ook huisartsen, psychologen, tandartsen en heel veel verschillende soorten therapieën.

Essentieel in dit verhaal is dat het ledenbestand van het fitnesscentrum potentiele klanten zijn voor deze onderverhuurders. Probeer dit dan ook optimaal uit te nutten en maak elkaar sterker. Hoe beter de huurders functioneren, hoe vaster en hoger de huursommen zijn.

Hoewel het niet altijd makkelijk is om te starten, worden om die redenen ruimten ook vaak gedeeld door verschillende bedrijfjes en ontstaan er flexplekken. Daarnaast moeten ze de mogelijkheden krijgen om te groeien, zodat er omzet en winst kan worden gerealiseerd, door bijvoorbeeld de huur in beginsel vriendelijk te houden. Ga dus voor een visie op langere termijn en help dergelijke, vaak startende, ondernemers ook op andere vlakken in het ondernemen.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Stuyt & Partners afgelopen zomer succesvol
 1. Per 1 augustus is Healthcenter Body Style in Castricum verkocht. Het bedrijf, al jarenlang een begrip in de plaats, heeft in de persoon van de heer Rietdijk een uitstekende koper gevonden, die met zijn kennis en ervaring de onderneming succesvol zal continueren. Verkoper en inmiddels ex-eigenaar is uiterst content met de overname en krijgt nu eindelijk volop tijd om zich met andere interesses bezig te houden.
 2. Middels een Management Buy-out (MBO) is de fitnessafdeling van Sportcentrum West-Friesland te Goorn per 1 september verkocht aan de huidige bedrijfsleidster. Een vurig gekoesterde wens van mevrouw Maas werd hierbij gerealiseerd. De huidige eigenaar blijft in bezit van de tennisafdeling.
Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Ruimten voor indoor speelparadijs
Voor een keten van indoorspeelparadijzen zijn wij opzoek naar ruimten om te kunnen starten.

Hierbij worden de volgende voorwaarden gesteld.
 • Een oppervlakte tussen de 1500 en 3000 m²
 • Het merendeel van de oppervlakte moet een hoogte hebben van 5 m. of hoger
 • Ruime parkeervoorzieningen, min. 80 eigen plaatsen
 • Juiste bestemming: sport, recreatie en horeca.
Met name indoortennis- en kartcentra zijn daar buitengewoon geschikt voor. Mocht u menen daarvoor in aanmerking te komen, laat het ons weten.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken