Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | juni 2013

Beste lezer,

Werknemers met een ernstig overgewicht lopen ongeveer 50% meer kans op definitieve arbeidsongeschiktheid, dan mensen met een gezond gewicht, blijkt uit een meta-analyse onderzoek van het Erasmus MC te Rotterdam.

Bijna 30% van de Haagse kinderen tussen 3 en 16 jaar is te dik, met alle gevolgen van dien. Het actieprogramma Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG), een samenwerking tussen GGD en de scholen moet het tij keren. Met het opstarten van diverse projecten als het ‘Groente- en Fruitproject’, ‘Peutergym’, ‘Pauzefietsen’ en ‘Waterdrinkmaand’ wordt behoorlijke succes geboekt. Hoewel allerminst eenvoudig, betekent deze integrale aanpak de enige weg tot resultaat.

Eerdergenoemde werknemers zitten in een andere leeftijdsgroep en zullen niet kunnen profiteren van bovenstaande projecten. Laat onverlet dat ook hier sprake zal moeten zijn van een integrale aanpak van werkgevers, zorg- en sportaanbieders, verzekeringsmaatschappijen en, laten we het vooral niet vergeten, de werknemer zelf. Maar ook doemen vragen op in hoeverre werkgevers eisen kunnen stellen aan de fysieke conditie van haar werknemers en daar op gaan selecteren. Wellicht een lastige discussie, maar reuze actueel in deze tijd.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Lagere huur, dus lagere WOZ
De WOZ-waarde van uw pand moet onafhankelijk worden vastgesteld. Er mag dus geen rekening worden gehouden met individuele factoren (lees: bedrijfsmatige factoren). Bij onderstaande zaak maakte de rechter hier een uitzondering op. Wat speelden er.

De gemeente had de WOZ-waarde vastgesteld op € 447.000,-, terwijl verhuurder een huur rekende van € 34.000,- per jaar. Deze huur werd door de gemeente als te laag beoordeeld en getaxeerd op ca. € 43.000,-, gelijk met vergelijkbare panden.

De verhuurder was daarentegen bang dat, bij een hogere huur, de exploitant/huurder het loodje zou leggen, met leegstand tot gevolg. De rechter (gerechtshof Arnhem) steunde hem hierin en de WOZ-waarde werd aangepast.

Wat heeft u hieraan: in de huidige crisis komt het vaker voor dat panden tegen een lagere prijs worden verhuurd, omdat de huurder anders zou omvallen. Als huurder/exploitant kunt u dit argument ook gebruiken bij een gesprek met de verhuurder tot huurverlaging. Daar heeft u overigens als gebruiker van het pand ook baat bij (de WOZ kent een eigenaars- en gebruikersgedeelte)

Ook indien u zowel eigenaar pand en huurder bent, zou u wellicht de huur omlaag moeten/willen brengen, aangezien de bedrijfsmatige omstandigheden daar om vragen (bijvoorbeeld van de ene B.V. naar de andere B.V.). Deze huur zou vervolgens weer moeten dienen als uitgangspunt voor het vaststellen van de WOZ-waarde. Bepalend hierbij is een vaststellen van de juiste huur en dat vereist kennis van de onderneming en de branche.

Stuyt & Partners zijn specialisten op het gebied van het waarderen in het kader van de wet WOZ van grond en opstallen inzake sport- en recreatieobjecten.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Iedereen houdt van ‘gratis’
Komt op een willekeurige dag in januari van enig jaar een plaatsje binnenrijden en je wordt overvallen door allerlei vormen van reclame, waar sport- en fitnesscentra hun waren nagenoeg gratis aanbieden om nieuwe leden binnen te halen. De supermarktketen C1000 deed recentelijk een eigen onderzoek naar de beleving van het woord ‘gratis’.

Uit het onderzoek van C1000 blijkt dat maar liefst 2/3 van alle ondervraagden aangeeft zoveel mogelijk ‘gratis’ te willen. Dat lijkt een open deur intrappen, maar dit gaat verder! 70% Geeft aan proefmonsters op prijs te stellen en 30% is bereid om hiervoor terug te lopen. Een gratis kop koffie is voor 28% een reden om er een te nemen. Hierbij dus enkele resultaten.

Het blijkt ook in diverse ander onderzoeken over het gedrag van consumenten, dat het woord ‘gratis’ een grote aantrekkingskracht kent. Zo heeft men liever een gratis waarde cheque van € 10,-, dan een afprijzing van € 20,- naar € 7,-. Iets gratis aanbieden is dus een beter en bovendien goedkoper alternatief

Een directmailexpert testte eens vier verschillende aanbieding:
  • Nu 2 stuks voor slechts € 109,-
  • Bij aankoop van 2 stuks a € 85,- nu 35% korting
  • Nu: € 73,- en de 2de voor de halve prijs
  • € 109,- en krijg het 2de exemplaar gratis
De prijs voor twee stuks was in alle gevallen hetzelfde (€ 109,-), maar met aanbieding 4 (‘gratis’) werd er 40% meer verkocht.

Een kanttekening: klanten hebben wel een bepaalde verwachting, wanneer iets gratis in het vooruitzicht wordt gesteld. Voldoet men daar niet aan dan is de schade groot.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Onrechtmatige concurrentie
Lang niet in alle arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Wat mag werknemer in dat geval doen? Is het verstandig om dit in ieder contract op te nemen?

Het is duidelijk dat wanneer er niets is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, het de werknemer geheel vrij staat om aan het einde van het dienstverband over te stappen naar de concurrent of een eigen concurrerend bedrijf op te starten. Maar zelfs bij het ontbreken van een concurrentiebeding, mag de werknemer zich niet schuldig maken aan ‘onrechtmatige concurrentie’.

Onrechtmatige concurrentie: volgens vaste jurisprudentie is daar sprake van als een werknemer stelselmatig en substantieel zijn voormalige werkgever beconcurreert, daarbij gebruikmakend van vertrouwelijke informatie en goodwill, die hij bij diezelfde werkgever heeft verworven. Een ex-werknemer mag bijvoorbeeld niet uw klantenbestand gebruiken om klanten over te halen naar zijn bedrijf te komen.

Hoewel dus niet alles mag is het natuurlijk verstandiger om vooraf vast te stellen of de werknemer een concurrentie- of relatiebeding in zijn of haar overeenkomst behoeft. Positie binnen het bedrijf en toegang tot vertrouwelijke informatie kunnen hierbij bepalend zijn.


Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Ruimten voor indoor speelparadijs
Voor een keten van indoorspeelparadijzen zijn wij opzoek naar ruimten om te kunnen starten.

Hierbij worden de volgende voorwaarden gesteld.
  • Een oppervlakte tussen de 1500 en 3000 m²
  • Het merendeel van de oppervlakte moet een hoogte hebben van 5 m. of hoger
  • Ruime parkeervoorzieningen, min. 80 eigen plaatsen
  • Juiste bestemming: sport, recreatie en horeca.
Met name indoortennis- en kartcentra zijn daar buitengewoon geschikt voor. Mocht u menen daarvoor in aanmerking te komen, laat het ons weten. Ook het verhuren van de ruimten is hierbij bespreekbaar.


Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken