Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | mei 2013

Beste lezer,

De laatste 10 jaar wordt het ondernemerschap sterk gestimuleerd door de overheid, wat dan ook heeft geresulteerd in veel startende bedrijven (met name voor de periode van 2009, economische crisis), maar ook startende ondernemers door middel van het overnemen van een bestaand bedrijf. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een op de vijf managers regelmatig droomt van een eigen bedrijf.

Laat deze interesse voor het beginnende ondernemerschap nu samenvallen met een demografische ontwikkeling, namelijk het afscheid nemen van de overbekende babyboomgeneratie, grofweg goed voor een derde van alle bedrijven. Er zal de komende 3 tot 7 jaar een behoorlijke extra aanbod komen van bedrijven op de overnamemarkt. Daar komt bij dat veel bedrijven door de crisis de verkoop hebben uitgesteld, dus dit aantal komt daar nog eens extra bovenop.

Alle reden voor potentiële kopers om de komende tijd goed op te letten. De tijd om hun droom te realiseren dient zich de komende jaren aan. Dat geldt voor alle sectoren in het bedrijfsleven en de sport- en recreatiebranche is daarvan niet uitgesloten.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Een bedrijfsovername, zeer interessant!
In veel onderzoeken kwam naar boven dat een bestaand bedrijf overnemen een aanzienlijk grotere kans biedt om na 5 jaar nog steeds ondernemer te zijn in vergelijking met een bedrijf vanaf de bodem opbouwen. Je neemt een bestaand verzorgingsgebied danwel afzetmarkt over en de levensvatbaarheid is dan meestal wel aangetoond.

Ook voor bestaande bedrijven kan een bedrijfsovername interessant zijn om verder te groeien, verticaal in dezelfde bedrijfskolom en horizontaal wanneer een bedrijf in een andere sector wil toetreden.

Type kopers bij bedrijfsovername
 1. Als een externe particulier een bedrijf koopt, dan spreken we van een management-buy-in. Dat kan een manager geweest zijn, die zijn kennis en kunde ook wel eens voor eigen gewin wil toepassen, of, en dat komt steeds vaker voor, een ondernemer die zijn vorige bedrijf reeds (succesvol) heeft verkocht en het niet laten kan..
 2. Als een koper al bekend is binnen het bedrijf (werknemer, aandeelhouder of familielid) noemen we het een management-buy-in. Een dergelijke overname heeft veel voordelen. Er verandert hoegenaamd niet veel in de structuur van het bedrijf en het proces neemt vaak minder tijd in beslag. Daarentegen kunnen, vooral bij familiebedrijven, de emoties nog wel eens opspelen.
 3. De derde onderscheidende partij is de strategische overnamekandidaat. Hier is veelal sprake van wanneer het gaat om het versterken van de marktpositie. Dat kan bijvoorbeeld een concurrent zijn.
  Daarnaast is het voor een bedrijf vaak makkelijker bij het betreden van een nieuwe markt, om die kennis op deze manier in te kopen, met aanwezige klanten. Vaak kunnen zaken al gefinancierd worden met de huidige cashflow.
 4. De vierde en laatste partij is de investeerder. Vaak betreft dit start-ups of bedrijven met een onbenut groeipotentieel. Deze financiële koper neemt dan vaak een deel van het bedrijf over, maar blijft nadrukkelijk aan de zijlijn staan als een soort adviseur.
Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Waarom blijven klanten weg?
In een groot onderzoek over ‘Klantenloyaliteit’ breed gehouden binnen het bedrijfsleven, werden ex-klanten gevraagd om uit een lijst van 20 redenen de 5 belangrijkste aan te kruisen met betrekking tot het afscheid nemen van een leverancier/bedrijf.

 • 92% krijgt te weinig aandacht;
 • 86% vindt dat er te weinig initiatief wordt getoond;
 • 79% heeft het gevoel dat de verkoper/personeel niet meedenkt;
 • 76% zegt dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen;
 • 72% ervaart geen afdoende oplossingen voor gemaakte fouten;
 • 67% heeft het gevoel niet voor ‘vol’ te worden aangezien;
 • 58% heeft het gevoel niet eerlijk te worden behandeld;
 • 17% vindt de prijs te hoog (in relatie tot het gebodene).
Conclusie. Interessant om te zien is dat slechts 17% de prijs als een van de vijf belangrijkste redenen noemt (bron: Tips en advies ondernemersdatabank)

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Varia
 • Onroerende zaken: bij de verkoop van onroerend goed wordt vaak gebruik gemaakt van de juridische term ‘conformiteiteis’. Dit betekent dat de verkoper garandeert dat het pand de eigenschappen bezit waarvoor het qua bestemming en gebruik voor gekocht is.
  Verkoper dekt zich vaak in met zogenaamd ‘exoneratieclausule’, wat betekent dat verkoper niet aansprakelijk is en dat koper hem dient te vrijwaren van iedere aanspraak om dit gebied.
  Een recente uitspraak van een rechter in een zaak die hier over ging, maakte duidelijk dat als een onroerende zaak niet kan worden gebruikt op de wijze waarvoor het bestemd is, de verkoper altijd aansprakelijk is, zeker wanneer verkoper hiervan op de hoogte was.
 • Woz-bezwaar te laat?: indien een onroerende zaak (bedrijfspand/woonhuis) meerdere eigenaren kent (geen B.V.), kunnen beiden onafhankelijk van elkaar een bezwaar indienen. Wanneer de een dus te laat was met het bezwaarschrift, heeft een tweede eigenaar nog een mogelijkheid. Hij moet dan wel eerst weer opnieuw een WOZ-beschikking aanvragen.
 • Willekeurig afschrijven: om de economie te stimuleren zou er ook voor 2013 willekeurig mogen worden afgeschreven (lees: versneld afschrijven). Helaas heeft dit plan het politiek niet gehaald, met uitzondering voor starters (1ste drie jaar). Hiervoor zijn wel enkele zaken voor uitgesloten zoals panden, auto’s en goodwill.
 • Toch een vergunning voor bedrijfswoning: in de vraag of een bedrijfswoning uitsluitend mag worden bewoond door iemand die fulltime in dienst is van het bedrijf, heeft de Raad van State onlangs vastgesteld dat een bedrijfswoning weliswaar dienstbaar moet zijn aan het bedrijf, maar dat het volstaat wanneer de bewoner een (behoorlijk) deel van zijn totale werkzaamheden verricht voor het betreffende bedrijf.
Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Kijk voor alle bedrijfsprofielen op onze website www.stuytenpartners.nl
Stuyt & Partners (S&P) is een advies- en overnamebemiddelingsbureau die zijn werkterrein uitsluitend in de sport- en Leisure branche heeft.

Deze specialistische kennis en ervaring heeft de afgelopen 18 jaar geresulteerd in de begeleiding en afronding van meer dan 70 overnames, het schrijven van vele haalbaarheidsstudies en ondernemersplannen, en diverse opdrachten op het gebied van interim management en waardebepalingen.

Samenvattend biedt Stuyt & Partners u de volgende diensten aan:
 • Bemiddeling aan- of verkoop sportcentra
 • Waardebepaling bedrijf
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Ondernemingsplan
 • Doorlichtingsmodule ‘S&P-SCAN’
 • Interim management
 • Scan ‘Strategische heroriëntatie’
 • Verkoopscan
 • Kostenscan
Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken