Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | april 2013

Beste lezer,

Het momentum om je bedrijf te verkopen is altijd moeilijk vast te stellen. Je ziet in deze periode dat veel ondernemers dit voor zich uitschuiven, met name vanwege de minder economische tijd waarin we verkeren. De resultaten staan stevig onder druk en het verkrijgen van financiering blijft onverminderd lastig, dus geef ze eens ongelijk.

Niettemin komt er een moment dat het verder uitstellen niet meer verantwoord is. U ziet dan eigenlijk geen andere oplossing. Met zekerheid kunnen we nu al aangeven dat u dan te laat bent. Wat rest is vaak niet meer dan een executieverkoop en een levenswerk wat nauwelijks meer wat oplevert.

Onderstaand aanbod geeft u de mogelijkheid om dat moment nog voor te zijn. Wij geven u een eerlijk waardeoordeel van uw bedrijf, maar tevens een advies over de mogelijkheid om het (op korte termijn) te kunnen verkopen.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Waardebepaling van uw bedrijf voor € 475,- (i.p.v. € 2.500,- voor een officieel rapport)
Het rapport geeft u inzicht en beslisinformatie over de toekomstmogelijkheden voor uw bedrijf. Genoemde bedragen zijn exclusief btw en reiskosten. Dit aanbod is geldig tot en met 31 mei 2013.

Reageer direct en laat ons uw interesse weten middels een mail (info@stuytenpartners.nl) of telefonisch (0174 620338).

Wat is uw sport- of leisurecentrum waard?
Waardebepaling is maatwerk
In de meeste gevallen betreft de verkoop van uw bedrijf een bewuste keuze, doch soms wordt u door omstandigheden gedwongen. In beide gevallen begint het verkooptraject met het bepalen van de waarde van uw onderneming. Dat lijkt wellicht een eenvoudige exercitie, maar niets is minder waar.

De moderne waarderingsmethoden vragen te allen tijde veel kennis, inzicht en ervaring van de branche waarin het bedrijf zich ophoudt. In veel gevallen dient er nadrukkelijk naar de toekomst te worden gekeken en zullen toekomstige exploitatiebegrotingen moeten worden opgesteld.

Experts in sport- en leisure
Branchespecifieke kennis en ervaring zijn bij een waardebepaling onontbeerlijk. Stuyt & Partners bezit die ruime kennis en ervaring in de sport- en leisurebranche en heeft de afgelopen 12 jaren voor vele bedrijven rapporten samengesteld met betrekking tot het waarderen van ondernemingen.

Nu we te maken hebben met een economisch mindere tijd, vraagt u zich misschien af wat voor invloed dat heeft op de waarde van uw bedrijf.

Reageer nu op deze aanbieding, zodat we de zaken voor u op een rijtje kunnen zetten.
Kijk voor alle bedrijfsprofielen op onze website www.stuytenpartners.nl
Stuyt & Partners (S&P) is een advies- en overnamebemiddelingsbureau die zijn werkterrein uitsluitend in de sport- en Leisure branche heeft.

Deze specialistische kennis en ervaring heeft de afgelopen 18 jaar geresulteerd in de begeleiding en afronding van meer dan 70 overnames, het schrijven van vele haalbaarheidsstudies en ondernemersplannen, en diverse opdrachten op het gebied van interim management en waardebepalingen.

Samenvattend biedt Stuyt & Partners u de volgende diensten aan:
  • Bemiddeling aan- of verkoop sportcentra
  • Waardebepaling bedrijf
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Ondernemingsplan
  • Doorlichtingsmodule ‘S&P-SCAN’
  • Interim management
  • Scan ‘Strategische heroriëntatie’
  • Verkoopscan
  • Kostenscan
Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338,
E: advies@stuytenpartners.nl.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken