Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | februari 2013

Beste lezer,

Dat ondernemers in de sport & recreatiebranche over het algemeen geen voorliefde kennen voor de cijfermatige kant van het ondernemen, is bijna een open deur intrappen. Nemen we bijvoorbeeld de fitnessbranche, dan moet we constateren dat bedrijven in deze sector te weinig worden gestuurd op (actuele) cijfers.

Gaat het allemaal fantastisch en bevindt een bedrijf zich in een groeifase, dat laat een dergelijk gemis zich wellicht minder snel voelen. Is er daarentegen een dalende curve zichtbaar, dan kan het ontbreken van belangrijke kerncijfers een direct gevaar opleveren voor de continuïteit van de onderneming. Met (het ontbreken van) deze cijfers wordt overigens niet de jaarrekening van de accountant bedoeld, maar de aanwezigheid van een intern managementsysteem die hier in zou moeten voorzien. Zorg dat u de actuele staat van uw bedrijf kent: dergelijke inzichten sturen mede uw volgende beslissingen.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Het belang van cijfers bij verkoop onderneming!
Regelmatig wordt mij de vraag gesteld hoe belangrijk goede (jaar)cijfers zijn bij een aanstaande verkoop. Dit lijkt een inkoppertje, maar het belang van goede en vooral transparante (jaar)cijfers wordt te vaak onderschat. Hier een aantal tips waar u met name op moet letten.

 • Als eerste dient de onderneming haar cijfers ordelijk en transparant te presenteren, opgesteld door een (AA) accountant (samenstellingsverklaring). Meer duidelijkheid schept vertrouwen en dat is van essentieel belang bij een overname.
 • De cijfers moeten (zo) actueel (mogelijk) zijn. Zeker in deze tijd, waarin bedrijven het lastig hebben, is het (verre) verleden minder belangrijk.
 • Kopers willen graag in de cijfers zien dat de bodem bereikt is, wanneer een bedrijf in een dalende tendens zit. Er moet dan sprake zijn van een langere periode dat m.n. de maandelijkse omzet stabiel is. Te denken valt hier aan een periode van minimaal 6 maanden.
 • Hoe transparanter de cijfers zijn hoe beter. Wanneer er sprake is van diverse incidentele kosten en/of baten boek die dan ook als zodanig. Boek investeringen niet te snel als kosten (maar activeer deze) en schrijf niet te snel af.
 • Elimineer zoveel mogelijk de persoonlijke elementen zoals dure hobby’s en te hoge management fee. Ook diverse rekening-courant verhoudingen met bijvoorbeeld privé maakt zaken onoverzichtelijk.
 • Het doen van investeringen vlak voor een overname is vaak een discussie. Investeringen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de onderneming dienen gedaan te worden (vervangingsinvesteringen). Je weet tenslotte ook niet hoe lang het overnameproces gaat duren. Wanneer het bedrijf op een kruispunt staat en derhalve investeringen met zich meebrengt die de basis van het bedrijf aantasten, kunnen beter worden uitgesteld.
 • Verder bestaat er een groot belang, van goede en transparante cijfers, naar de financieringsverstrekkers toe, vanuit welke hoek dan ook.
 • Kortom het op orde hebben van uw cijfers bij een mogelijke verkoop is van eminent belang. Dit schept vertrouwen bij alle betrokken partijen aan de kopende kant en heeft derhalve absoluut invloed op de hoogte van de overnamesom.
Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.
Valt uw privévermogen onder het faillissement?
Bij een faillissement wordt beslag gelegd op uw hele vermogen. Afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf, wordt u ook privé failliet verklaard. • Eenmanszaak
  Bij een eenmanszaak wordt er bij een faillissement beslag gelegd op het hele vermogen. Dus ook op het privévermogen van de eigenaar.

 • Vof
  Als een vennootschap onder firma failliet wordt verklaard, dan zijn ook alle vennoten failliet. Als deze vennoten natuurlijke personen zijn, dan valt hun privé-vermogen dus in het faillissement.

 • Cv
  Bij een commanditaire vennootschap brengt een faillissement ook het faillissement van een of meer beherende vennoten met zich mee. Als de beherende vennoten natuurlijke personen zijn, dan valt hun privé-vermogen in het faillissement. De stille vennoten (geldschieters) blijven met hun privévermogen buiten schot. Zij kunnen alleen het bedrag kwijtraken dat zij in de cv hebben gestoken.

 • Bv, nv, vereniging, stichting en coöperatie
  Bv's, nv's, verenigingen, coöperaties en stichtingen zijn rechtspersonen. Het faillissement hiervan heeft alleen betrekking op het vermogen van de rechtspersoon en in principe niet op het privévermogen van de bestuurders.
  Er zijn situaties waarin een bestuurder van een rechtspersoon toch privé aansprakelijk gesteld kan worden. Bijvoorbeeld bij onbehoorlijk bestuur (zoals onrechtvaardige persoonlijke verrijking ten koste van schuldeisers), gebrek aan een behoorlijke boekhouding, niet deponeren van jaarstukken of het aangaan van verplichtingen waarvan de bestuurder weet dat de rechtspersoon die niet kan nakomen.

 • Als privépersoon meetekenen
  U bent ook privé aansprakelijk als u een overeenkomst niet alleen als bestuurder van een rechtspersoon, maar ook als privépersoon tekent. Bijvoorbeeld als u geld leent voor uw onderneming en de bank vraagt u om als privépersoon mee te tekenen.

 • Gemeenschap van goederen
  Als uw privévermogen in een faillissement valt en u bent in gemeenschap van goederen getrouwd, dan bent u beiden volledig aansprakelijk met uw gezamenlijke vermogen. Hetzelfde geldt voor in gemeenschap van goederen geregistreerde partners. Met huwelijkse voorwaarden kunt u voorkomen dat het gezamenlijke privé-vermogen geheel wordt aangesproken.
  (directe bron: kamer van koophandel)
Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.
Check uw WOZ-waarde! Herhaling.
Binnenkort valt de nieuwe WOZ-beschikking weer op de deurmat voor uw bedrijfspand. Check deze goed, want de waarde kan zomaar weer hoger zijn. Wat is hier aan de hand. • In de sport- en recreatie wordt het bedrijfspand ‘niet-courant onroerend goed’ genoemd. Dit betekent dat er voor dit segment weinig tot geen vergelijkbaar materiaal voor handen is.
 • Er wordt derhalve voornamelijk gebruik gemaakt van de gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW) als methode tot het bepalen van de WOZ-waarde, omdat die waarde over het algemeen hoger ligt dat de economische waarde. Kortweg: de huidige nieuwwaarde minus de afschrijving.
 • Echter, indien een bedrijfstak of individueel bedrijf bedrijfseconomisch niet goed loopt, geeft de Wet de mogelijkheid tot het gebruik van andere waarderingsmethoden (Bedrijfswaarde, DCF). Maar dat zal dan wel moeten worden aangetoond (o.a. overleggen jaarrekening).
 • Voorts moeten we constateren dat de uitgangspunten waarop de GVW is gebaseerd (lees: bouwkosten) niet juist zijn en worden er regelmatig fouten gemaakt in het taxatierapport (BTW wordt erbij opgeteld)
 • Aan te raden is om het achterliggende gemeentelijke taxatierapport op te vragen en door te nemen.
 • “In WOZ-zaken moet aan elk van de door partijen aangedragen bewijsmiddelen en (tegen)argumenten evenveel gewicht worden toegekend. Bij de weging van de bewijsmiddelen van de heffingsambtenaar moet wel degelijk ook worden gelet op bijvoorbeeld de taxatierapporten die de belanghebbende inbrengt”. Dit betreft een uitspraak van een rechter, welke recentelijk is gedaan.
 • M.a.w. er zijn voldoende gronden om uw WOZ-waarde goed te checken!!
Stuyt & Partners is de specialist in de sport- en recreatie en het waarderen van onroerende zaken in het kader van de WOZ. In menig situatie hebben we de WOZ-waarde omlaag gekregen, na het opstellen van een taxatierapport. Twijfelt u aan de hoogte van dit bedrag, laat u dan eens voorlichten, wij komen vrijblijvend bij u langs.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.
Stuyt & Partners verkoopt Tenniscentrum in Bergen op Zoom
In een redelijk korte tijd heeft Stuyt & Partners Racket Sport Bergen op Zoom verkocht aan de heer Felius. Gelijk vanaf het begin van het proces was de sfeer goed en het vertrouwen groot. Dat je dan in een korte tijd tot verkoop kan komen blijkt eens te meer.

Het betreft hier een bedrijf van 7 binnenbanen, 4 squashbanen, een feestzaal en een grote horeca, totaal ca. 9.000 m². Wij feliciteren de verkoper, de fam. Stoop, en wensen de koper heel veel succes met de onderneming.

Mocht u ook overwegen om uw bedrijf te verkopen, laat u zich dan eens voorlichten naar de (on)mogelijkheden rondom een dergelijk traject. Al reeds 17 jaar is Stuyt & Partners actief in de overnamebemiddeling in de Sport & recreatiemarkt en heeft daar inmiddels een ruime ervaring in opgedaan, met een groot bestaand aan kopers. Ervaring en kennis gaan daarbij hand in hand met een grote mate van discretie en inzet. Allen zaken die u binnen onze werkzaamheden terug zult vinden.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken