Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | januari 2013

Beste lezer,

Inmiddels is al weer eind januari en is de kop van het nieuwe jaar eraf. In veel takken van de sport en recreatie een belangrijke maand. Denk hier bijvoorbeeld aan de fitnessbranche, waar deze maand in grote mate bepalend is voor het succes van het gehele jaar.

In weerwil van de stemming die leeft bij de consumenten ten aanzien van hun financiële toekomst, proef ik onder de ondernemers veel optimisme. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met het gegeven dat diverse ondernemers juist ook in deze (mindere) tijd kansen zien, daar inmiddels mee gestart zijn en regelmatig ook successen boeken. Maar bovenal domineert het succes vaak het nieuws.

Daarnaast beseffen veel ondernemers dat het landschap definitief is veranderd sinds 2008 en dat niks doen de slechtste optie is. Je zult zaken moeten bijstellen, met name wanneer je afhankelijke bent van een lokale of regionale markt. Juist in deze tijd wordt het kaf van het koren gescheiden en komt er vanzelf weer ruimte voor de bedrijven die zijn gebleven.

Wanneer ik denk aan 2013 overheerst positivisme. Juist omdat dit een noodzakelijk ingrediënt is voor ondernemerschap.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Is er reden voor optimisme in de overnamewereld?
Wanneer we buiten de sport en recreatie kijken zien we het aantal deals, maar vooral ook de waarde per deal weer behoorlijk toenemen. De overnamekassen van diverse bedrijven zitten vol, erg vol. Geldt dat ook voor de sport- en recreatiemarkt. Wat kunnen we verwachten voor 2013.

 • Wat we zien is dat de toename van overnames zich vooral voordoen bij de middelgrote en grote bedrijven (opereren voornamelijk op de internationale markt). Met name het kleinbedrijf heeft het nog steeds zeer zwaar.
 • 80 a 85% van de sport- en recreatiebranche valt binnen het kleinbedrijf (een omvang van < 50 werknemers en max. € 10 mln omzet)
 • Deze bedrijven voeren producten of diensten, die niet direct in de eerste levensbehoefte voorzien van veel mensen, denk hierbij bv. aan beauty- en saunacentra, attractieparken etc.; ook de markt van bedrijfsuitjes- en feest staat nog steeds behoorlijk onder druk. Veel bedrijven hebben het bedrijfseconomisch nog steeds erg lastig
 • Aan de andere kant zijn er inmiddels ook bedrijven die hun zaak netjes op orde hebben: op tijd de bakens hebben verzet en de kosten terug hebben gebracht. Na drie jaar van stabilisatie willen ze weer vooruit en staan open voor overnames.
 • Ook de grotere spelers in de diverse sectoren met een actieve groeistrategie blijven onverminderd optimistisch en continu op oorlogspad
 • Veel potentiele verkopers hebben de verkoop uitgesteld, maar willen niet langer wachten
 • Hoewel de mate waarin er geld beschikbaar is voor overnames in onze sectoren nog steeds beperkt is, worden partijen creatiever in het vinden van oplossingen
 • De verwachting voor 2013 is een betere overnamemarkt, simpelweg omdat betrokken partijen weer willen en de oplossingen dan vanzelf komen.
Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.
Check uw WOZ-waarde!
Binnenkort valt de nieuwe WOZ-beschikking weer op de deurmat voor uw bedrijfspand. Check deze goed, want de waarde kan zomaar weer hoger zijn. Wat is hier aan de hand. • In de sport- en recreatie wordt het bedrijfspand ‘niet-courant onroerend goed’ genoemd. Dit betekent dat er voor dit segment weinig tot geen vergelijkbaar materiaal voor handen is.
 • Er wordt derhalve voornamelijk gebruik gemaakt van de gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW) als methode tot het bepalen van de WOZ-waarde, omdat die waarde over het algemeen hoger ligt dat de economische waarde. Methode GVW: de huidige nieuwwaarde minus de afschrijving.
 • Echter, indien een bedrijfstak of individueel bedrijf bedrijfseconomisch niet goed loopt, geeft de Wet de mogelijkheid tot het gebruik van andere waarderingsmethoden (Bedrijfswaarde, DCF). Dat zal dan wel moeten worden aangetoond (o.a. overleggen jaarrekening).
 • Voorts moeten we constateren dat de uitgangspunten waarop de GVW is gebaseerd (lees: bouwkosten) niet juist zijn en worden er regelmatig fouten gemaakt in het taxatierapport (BTW wordt erbij opgeteld)
 • Aan te raden is om het achterliggende gemeentelijke taxatierapport op te vragen en door te nemen.
 • “In WOZ-zaken moet aan elk van de door partijen aangedragen bewijsmiddelen en (tegen)argumenten evenveel gewicht worden toegekend. Bij de weging van de bewijsmiddelen van de heffingsambtenaar moet wel degelijk ook worden gelet op bijvoorbeeld de taxatierapporten die de belanghebbende inbrengt”. Dit betreft een uitspraak van een rechter, welke recentelijk is gedaan.
 • M.a.w. er zijn voldoende gronden om uw WOZ-waarde goed te checken!!
Stuyt & Partners is de specialist in de sport- en recreatie en het waarderen van onroerende zaken in het kader van de WOZ. In menig situatie hebben we de WOZ-waarde omlaag gekregen, na het opstellen van een taxatierapport. Twijfelt u aan de hoogte van dit bedrag, laat u dan eens voorlichten, wij komen vrijblijvend bij u langs.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.
Fiscale, juridische en andere tips voor 2013
 1. Het loont om in 2012 uw boekhoudkundige winst te minimaliseren, aangezien de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers omhoog gaat van 12% naar 14%
 2. U kunt uitstel krijgen voor de betaling van de BTW met maximaal 4 maanden; u moet dat wel schriftelijk of telefonisch een verzoek doen bij de belastingdienst;
 3. Zoals u weet gaat de BTW over uw verzekeringen per 1 januari omhoog naar 21%. Daar kunt u weinig aan doen, wel kunt u de gehele portefeuille nog eens goed doornemen
 4. Het kabinet heeft de garantiefondsen ter zekerheid bij het lenen van geld bij een bank weer verruimd;
 5. Bij het oprichten van een BV is makkelijker geworden, zo hoeft u niet langer € 18.000,- in te leggen. Ook een verklaring van de bank en de accountant zijn vervallen.
 6. In de drank- en horecawet zijn wijzigingen: o.a. u hoeft geen nieuwe vergunning aan te vragen wanneer de leiding in uw zaak verandert, doch dit slechts te melden;
 7. In de wet is een minimumbedrag vastgelegd dat een BV haar DGA als 'gebruikelijk' salaris moet betalen. Dit salaris is vergelijkbaar met wat iemand die geen aandeelhouder is, voor dezelfde arbeid betaald krijgt. Dit minimumbedrag is nu per 2013 verhoogd naar € 43.000,- (was € 42.000,- voor 2012).
 8. Als u uw onderneming wilt overdragen, kunt u gebruik maken van een aantal fiscale faciliteiten in de inkomsten- en overdrachtsbelasting.
Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.
Stuyt & Partners succesvol bij verkoop fitnesscentrum in Groenlo
Per 1 februari is Van Emden Sport te Groenlo verkocht aan de eigenaren van o.a. Sportcentrum De Tuunte in Winterswijk. De heer van Emden, die drie jaar terug zijn bedrijf in Winterswijk al heeft verkocht, stapt met de verkoop van Groenlo definitief uit de branche. De nieuwe eigenaren wensen wij veel succes met het fitnessbedrijf.

Mocht u ook overwegen om uw bedrijf te verkopen, laat u zich dan eens voorlichten naar de (on)mogelijkheden rondom een dergelijk traject. Al reeds 17 jaar is Stuyt & Partners actief in de overnamebemiddeling in de Sport & recreatiemarkt en heeft daar inmiddels een ruime ervaring in opgedaan. Ervaring en kennis gaan daarbij hand in hand met een grote mate van discretie en inzet. Allen zaken die u binnen onze werkzaamheden terug zult vinden.

Daarnaast beschikken we over een groot bestand aan kopers, zodat een match met een verkoopopdracht snel te maken is.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken