Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | oktober 2012

Naaldwijk, oktober 2012

Beste lezer,

Het is helder dat er nog al wat ondernemers in met name de fitnessbranche op een kruispunt staan en op dit moment niet weten welke richting ze opmoeten. Het maken van die keuze heeft grote gevolgen en is vaak bepalend voor de toekomst van het bedrijf. De consequentie van die keuze vereist dan ook de aanwezigheid van alle noodzakelijke informatie, weloverwogenheid en tenslotte het lef om beslissingen te nemen.

Hoewel wij allerminst zullen beweren een toverformule te kunnen overleggen, zijn we wel instaat om met u een nauwkeurige analyse te maken, alle mogelijke alternatieve aan te geven en de gevolgen van een bepaalde strategie in te schatten. Met andere woorden wij willen uw klankboord zijn bij dergelijke belangrijke beslissingen.

Het aanbod dat we u doen kunt u om financiële redenen in ieder geval niet afslaan.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Scan ‘Strategische heroriëntatie’
Klankborden met een ervaren deskundige over hoe het anders en beter zou kunnen met uw bedrijf.

Onze inzet: een frisse blik, creativiteit en ervaring
Uw tegenprestatie: kennis van het bedrijf, eerlijkheid en de wil om te ondernemen
Kosten: onze reiskosten

Aanbod is geldig t/m 21 december 2012

Laat uw bedrijf scannen
Het proces is langzaam begonnen, maar ook u moet inmiddels herkennen dat de bedrijfseconomische lijn nadrukkelijk naar beneden wijst en nauwelijks om te buigen is. De maatregelen die u tot nu toe genomen hebt, blijken onvoldoende te zijn om ook maar enigszins de zaak te stabiliseren. Een onbehagelijk gevoel bekruipt u. Wat nu!?

De tijd dat groei een vanzelfsprekendheid was, is voorbij. Het voordeel is dat u nu zelf het verschil kunt maken. Verwacht niet dat de markt het voor u oplost, u zult het zelf moeten doen. Toon initiatief en ondernemerschap. Wij vragen van u slechts de kennis van het bedrijf in te brengen, eerlijkheid over de stand waarin het verkeert en de wil om te ondernemen. Daar voegen wij een frisse blik, creativiteit en veel ervaring aan toe. U bent aan zet!
Kijk voor alle bedrijfsprofielen op onze website
Stuyt & Partners (S&P) is een advies- en overnamebemiddelingsbureau die zijn werkterrein uitsluitend in de sport- en leisurebranche heeft. Deze specialistische kennis en ervaring heeft de afgelopen 15 jaar geresulteerd in de begeleiding en afronding van meer dan 70 overnames, het schrijven van vele haalbaarheidstudies en ondernemersplannen, en diverse opdrachten op het gebied van interim management en waardebepalingen.

Samenvattend biedt Stuyt & Partners u de volgende diensten aan:
  • Bemiddeling aan- of verkoop sportcentra
  • Waardebepaling bedrijf
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Ondernemingsplan
  • Doorlichtingsmodule ‘S&P-SCAN’
  • Interim management
  • Onderzoek ‘Strategische heroriëntatie’
  • Verkoopscan
  • Kostenscan
Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken