Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | september 2012

Beste lezer,

Recentelijk is het boek ‘Trendrapport Fitnessbranche 2012’ uitgekomen. Een uitstekend rapport: een dergelijk compleet en informatief beeld van de fitnessbranche is er tot nu toe nog niet verschenen. Hierin wordt nadrukkelijk gesteld dat de fitnessbranche een belangrijk segment binnen de Nederlandse sport- en vrijetijdseconomie is geworden.

Met een totale omzet van ca. 1 miljard euro, ca. 20% van de Nederlandse bevolking die aan fitness doet (waarvan ca. 14% bij ca. 1700 fitnesscentra), een jaarlijkse groei tot 2010 die in de dubbele cijfers kwam en een doelgroep van jong tot oud maatschappijbreed, maakt dat deze branche een ongelooflijke prestatie heeft geleverd en dat in een periode van min of meer 25 jaar.

Een belangrijke voorwaarden van deze spectaculaire groei betrof de bedrijfsmatige en commerciële opzet van deze branche. Waarvan met name de laatste 10 à 12 jaar sprake was. Een logische correctie kon dan ook niet uitblijven en dwingt de branche simpelweg tot nadenken en nieuwe keuzes maken. Uiteindelijk zal dit leiden tot meer professionaliteit en volwassenheid. Een volgende levenscyclus is aangebroken.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
De bank als een (noodzakelijk) stakeholder?!
Voor menig ondernemer wordt de bank beschouwd als een noodzakelijk kwaad: je zou zonder willen, maar je hebt ze nodig. Bovendien is de gedachte dat wanneer je banken echt nodig hebt (zeker nu, in moeilijke tijden), ze niet thuis geven. Toch is er een hoop te winnen als je een goede relatie opbouwt met je bank.

 • geen onderneming die zonder bank kan bestaan. Ook al ben je als ondernemer onafhankelijk en heb je geen bankkrediet nodig, dan nog zijn ondernemer en bank aan elkaar verbonden: voor het betalingsverkeer, eventueel voor de privé bankzaken, mogelijkerwijs voor valutatransacties, enzovoort. Kortom, ondernemer en bank zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 • hoewel de indruk leeft dat banken alleen geïnteresseerd zijn in goede tijden, hebben ze er ook alle belang bij om in minder goede tijden aan boord te blijven
 • banken nemen in betere tijden vaak grote risico’s en verstrekken makkelijker een financiering; ter bescherming van dat geld hebben ze er ook alle belang bij om een onderneming overeind te houden;
 • essentieel in een ondernemer/bankrelatie is het elkaar (tijdig), met name voor de ondernemer richting de bank, informeren van zaken die er spelen, in goede en zeker in minder goede tijden;
 • banken hebben vanuit hun maatschappelijk functie een zorgplicht en die behelst in brede zin het ondersteunen van een ondernemer en zijn bedrijf;
 • indien het bedrijfsmatig tegenzit, probeer dan met de bank tot een plan van aanpak te komen, bijvoorbeeld om een periode niet af te lossen en alleen de rente te betalen
 • een goede relatie met (huis)bankier kan er in slechte tijden voor zorgen dat het bedrijf blijft bestaan en een financieel dipje kan overleven;
Stuyt & Partners treedt regelmatig op voor ondernemers richting banken, wanneer er problemen zijn bij het (tijdig) voldoen van de betalingsverplichtingen. Essentieel in dergelijke trajecten is het overeind houden van het bedrijf, vanuit de gedachte dat dit in beider belang is.

Voor verdere informatie neem contact op met J. Stuyt, T: 0174-620338 of mail naar E: advies@stuytenpartners.nl.
Belastingtips
 • Pand binnen 3 jaar voordelig doorverkopen: voorheen betrof deze periode 6 maanden, maar nu (per 1 september 2012) kunnen alle onroerende zaken (panden en woningen), welke binnen 36 maanden wordt doorverkocht, zonder overdrachtsbelasting worden geleverd (alleen over de meerwaarde dient overdrachtsbelasting te worden betaald)
 • Per 1 oktober invoering ‘Flex-BV’: heden kunt u met de inleg van € 1,- een eigen BV starten en zo is privé en zakelijk beter te scheiden. Bovendien is er meer vrijheid om de statuten in te richten. Zo kunt u aandelen nu opdelen in winstrechtloze en stemrechtloze aandelen. Het verband tussen zeggenschap en economisch belang wordt hierbij doorgesneden. Ook bij bedrijfsopvolging geeft dat meer mogelijkheden
 • ‘Investeringen’ goed plannen: als u investeert in uw bedrijf heeft u onder voorwaarden recht op een extra belastingaftrek, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); de KIA betreft een staffel waarbij u de hoogste aftrek geniet bij een investering van rond € 100.000,-., de aftrek wordt per jaar vastgesteld en is afhankelijk van uw totale investering, o.a. grond en personenauto’s zijn hiervan uitgesloten
 • Wat gebeurt er met uw huidige BV: het antwoord is simpel: alles gaat van rechtswege over naar het nieuwe systeem. Wel is het zo dat de huidige statuten allesbepalend blijven, u kunt die dus laten aanpassen wanneer u gebruik wenst te maken van het nieuwe systeem
 • 19 of 21% BTW: zoals u weet verandert het hoge BTW tarief van 19 naar 21%. Er zijn overgangsregels die u in de gaten moet houden. Het moment waarop uw bedrijf een dienst verricht of waarop uw klant uw producten ontvangt, is bepalend. Is dat vóór 1 oktober 2012, dan hanteert u 19% BTW. Is het op of na 1 oktober 2012, dan 21% BTW; ook voor doorlopende abonnementen zijn er speciale regels, neem anders contact op met uw accountant;
Voor verdere informatie neem contact op met J. Stuyt, T: 0174-620338 of mail naar E: advies@stuytenpartners.nl.
Stuyt & Partners
Stuyt & Partners begeleidt de verkoop van Sportcentrum Reyerbos te Ridderkerk (Z-Holland) en ontwikkelt nieuw concept.


Recentelijk is Sportcentrum Reyerbos te Ridderkerk verkocht aan een tweetal investeerders. Het sportcentrum behelst een totale oppervlakte van 34.000 m², waarvan meer dan 10.000 m² aan bedrijfsoppervlakte. Binnen deze accommodatie bevindt zich een paardenmanege, een fitnesscentrum, 6 indoortennisbanen, 7 squashbanen, een snooker- en biljartcentrum, diverse feest- en horecazalen en een woning. Buiten liggen er nog eens 10 tennisbanen.

In samenwerking met deze investeerders heeft Stuyt & Partners een concept ontwikkeld wat moet zorgen voor een bedrijfseconomisch gezond bedrijf. De basis van dit concept is dat de diverse activiteiten worden ondergebracht (verhuur van oppervlakte) bij zelfstandige ondernemers, die voor eigen risico en beheer, dit onderdeel gaan exploiteren. Dit heeft geleid tot het verlies van bestaande onderdelen, waar nieuwe activiteiten zullen worden toegevoegd. Zo zal naar alle waarschijnlijkheid (een deel van) het indoortennis komen te vervallen voor een kinderspeelparadijs en gaat Fitnessketen Fitallday (8 vestigingen in Nederland, hoofdvestiging in Zoetermeer) ca.1400 m² fitness exploiteren. Uiteindelijk zullen hier ca. 6 ondernemers hun brood gaan verdienen.

Mocht u ook overwegen om uw bedrijf te verkopen of het concept te willen aanpassen, laat u zich dan eens voorlichten naar de mogelijkheden rondom een dergelijk traject. Al reeds 16 jaar is Stuyt & Partners actief in de overnamebemiddeling in de Sport & Leisuremarkt en heeft daar inmiddels een ruime ervaring in opgedaan. Ervaring en kennis gaan daarbij hand in hand met een grote mate van discretie en inzet. Allen zaken die u binnen onze werkzaamheden terug zult vinden.

Daarnaast beschikken we over een groot bestand aan kopers, zodat een match met een verkoopopdracht snel te maken is.

Kijk voor alle bedrijfsprofielen op onze website www.stuytenpartners.nl

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken