Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | juni 2012

Naaldwijk, juni 2012


Beste lezer,

Hoewel de zomer meteorologisch nog niet wil loskomen, zullen vele bedrijven met name in de diverse sportbranches merken dat het stiller wordt. O.a. indoortennis-, fitness- en saunacentra worden in deze tijden nu eenmaal minder bezocht.

Belangrijk in een dergelijke periode is het inzetten van personeel, of liever gezegd de mogelijkheid tot het minder inzetten daarvan. Heeft u voldoende flexibiliteit kunnen inbouwen, zodat u bij minder inkomsten ook minder personeelskosten kent. Of dat u voldoende afspraken met het personeel onderling heeft kunnen maken om dergelijke perioden op te vangen, bijvoorbeeld door hen in de drukke tijden meer te laten werken dan in rustigere tijden.

Het personeelsvraagstuk is op dit moment actueel, met name vanwege de hervormingen in het ontslagrecht en de verdere flexibilisering van het personeelsbeleid in het algemeen. Bij een van de items geven wij u wat meer informatie ten aanzien van het begrip payrolling. Wellicht een alternatief voor u!

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Overleven in een verzadigde markt!
 1. Verbreed uw doelgroep: het is duidelijk dat wanneer uw huidige aanbod aan diensten en producten vastlopen en de markt daarvoor verzadigd raakt, u op zoek moet gaan naar nieuwe diensten/producten. Dat kan zijn voor uw bestaande doelgroep (differentiatie, voorbeeld: u biedt u huidige doelgroep een nieuwe testmodule aan), maar u kunt ook nieuwe doelgroepen aanboren met andere diensten/producten (diversificatie, voorbeeld: u opent een kinderdag verblijf naast het hebben van een fitnesscentrum)

 2. Ga samenwerken: een trend in mindere tijden is dat ondernemers elkaar meer gaan opzoeken en proberen te versterken. Een tenniscentrum met een sterke tennisschool is zo’n samenwerking waarvan beiden beter worden. Een fysiotherapiebedrijf in een fitnesscentrum is ook een voorbeeld waar dit opgaat. Zeker in tijden waarbij bedrijven oppervlakte over hebben, is het een goed moment om te zoeken naar samenwerkingsverbanden en m² te verhuren

 3. Verbeter uw dienstverlening: belangrijk is om in mindere tijden niet direct uw concept compleet om te gooien, denk bijvoorbeeld aan de overstap van een fullservice fitnessbedrijf naar een budgetconcept. Probeer in eerste instantie te kijken naar het optimaliseren van uw huidige dienstverlening: wat kan nog beter voor dezelfde prijs.

 4. Verminder uw kosten: scherp op uw kosten letten is eigenlijk een proces van alle tijden, niettemin zult u de noodzaak meer voelen in perioden dat de opbrengsten teruglopen. Belangrijk is om weliswaar al het overbodige vet weg te snijden, maar dat het niet ten kosten gaat van uw concept en dienstverlening

 5. Koop een bedrijf: hoewel het enigszins tegenstrijdig lijkt om juist nu een dergelijk risico aan te gaan, biedt deze tijd ook mogelijkheden. Het lijkt logisch om dat in dezelfde markt te doen, maar is niet noodzakelijk. De waarden van bedrijven in het algemeen staan onder druk en veel ondernemers komen op leeftijd. Gunstige tijden voor kopers dus!
Voor verdere informatie neem contact op met Stuyt & Partners, 0174 620338 of mail naar advies@stuytenpartners.nl.
Is Payrolling iets voor u? De voor- en nadelen op een rijtje
Wanneer u gebruik maakt van payrolling betekent dit dat de mensen die bij u werken niet op de loonlijst staan, dus niet in dienst zijn van uw onderneming, maar bij het payrolbedrijf.

In overleg met dat payrolbedrijf spreekt u het uurloon af voor het personeel. Zijn er centrale arbeidsvoorwaarden (Cao) dan dient dat als uitgangspunt; in het andere geval wordt er een prijs afgesproken plus een toeslag voor risico en winst voor het payrolbedrijf.

In vergelijking met een contract met een uitzendbureau bent u over het algemeen behoorlijk goedkoper uit, kunt u zelf het personeel selecteren en is het uit eindelijk overnemen van het personeel vaak gratis i.t.t. de situatie bij een uitzendbureau

Voordelen payrolling
 • u hoeft geen ziektegeld te betalen als het personeel ziek is
 • u krijgt geen belastingcontrole m.b.t. het personeel
 • u heeft geen opzegtermijn als het personeel niet meer nodig is
 • u weet wat de werkelijke loonkosten zijn
Nadelen payrolling
 • u bent en blijft aansprakelijk voor de afdrachten aan de belastingdienst
 • wanneer het personeel veel uren per week werkt, bent u duurder uit
Payrolling kan dus interessant zijn bij veel werknemers die maar enkele uren per week werken. Controleer wel of het payrolbedrijf gecertificeerd is (op internet te vinden) en vraag naar een verklaring van goed betalingsgedrag bij de Belastingdienst.

Voor verdere informatie neem contact op met Stuyt & Partners, 0174 620338 of mail naar advies@stuytenpartners.nl.
Wat we voor u kunnen betekenen
Stuyt & Partners (S&P) is een advies- en overnamebemiddelingsbureau die zijn werkterrein uitsluitend in de sport- en leisurebranche heeft. Deze specialistische kennis en ervaring heeft de afgelopen 15 jaar geresulteerd in de begeleiding en afronding van meer dan 70 overnames, het schrijven van vele haalbaarheidstudies en ondernemersplannen, en diverse opdrachten op het gebied van interim management en waardebepalingen.

Samenvattend biedt Stuyt & Partners u de volgende diensten aan:
 • Bemiddeling aan- of verkoop sportcentra
 • Waardebepaling bedrijf
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Ondernemingsplan
 • Doorlichtingsmodule ‘S&P-SCAN’
 • Interim management
 • Onderzoek ‘Strategische heroriëntatie’
 • Verkoopscan
 • Kostenscan
Voor deze en alle andere profielen, neem dan contact op met Stuyt & Partners, 0174 620338, advies@stuytenpartners.nl.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken