Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | april 2012

Naaldwijk, april 2012


Beste lezer,

Het zijn roerige tijden, het kabinet is gevallen, een oplopend begrotingstekort en een heel laag consumentenvertrouwen. Uitdagingen ten over voor zowel de politici in Nederland als in de landen om ons heen. Het is duidelijk dat we op zoek zijn naar een nieuwe (lagere) balans. En in die balans zal de consument minder te besteden hebben, zodat we per saldo afkunnen met minder slagers en bakkers, kleding- en schoenenwinkels, maar ook met minder (indoor)tennisbanen, fitnesscentra en wellnessbedrijven. Natuurlijk is deze voorstelling van zaken iets te eenvoudig, want er zijn vaak meerdere oorzaken, maar het gaat om het grotere plaatje.

Een sporttak, welke nadrukkelijk op zoek is naar die nieuwe balans is het (commerciële) indoortennis. Met nu nog ca. 1500 permanente indoorbanen in Nederland neemt dit aantal jaarlijks behoorlijk af. Veel heeft dat te maken met een ontwikkeling van buitenbanen met toplagen die jaarrond te bespelen zijn (veel tennisser blijven buitenspelen) en daarnaast het feit dat tennis relatief een dure sport is (kan zijn), denk bv. aan tennislessen. Inkomsten worden derhalve minder en eigenaren worden gedwongen om naar alternatieven uit kijken. Veel indoorbanen gaan op dit moment dan ook verloren en de vraag rijst: waar ligt de nieuwe balans voor deze tak van sport?

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Wat kunt u zelf doen om een mogelijke verkoop te bevorderen!
De overnamemarkt is onverminderd stroef en dat al enkele jaren. Niettemin vinden er nog steeds transacties plaats en biedt ook deze tijd kansen, zelfs voor verkopers. Hier enkele tips om de verkoopbaarheid van uw bedrijf te verhogen.
 1. Maak u (emotioneel) los van het bedrijf: zorg ervoor dat wanneer er zich een koper meldt, dat u dan ook daadwerkelijk het proces kunt inzetten, met name op het emotionele vlak. Het verkopen van het bedrijf is een absoluut proces, je doet het of je doet het niet, een tussenweg bestaat niet. Zorg bijvoorbeeld voor een plan m.b.t. het leven na een verkoop;
 2. Neem het heft in handen: u zult zelf de eerste stappen moeten nemen, ga eens naar bijeenkomsten, oriënteert u zich via online databanken en ga eens in gesprek met een overnamespecialist. De kans dat de ideale koper zomaar op de stoep staat is allerminst groot;
 3. Stel een financieringsplan met de bank op: aangezien het voor kopers lastig is om geld bij banken op te halen, kunt u als eigenaar hier ook zelf over in gesprek raken met uw bank. Partijen kennen elkaar en kunnen dan in alle rust kijken wat de (financierings) mogelijkheden zijn bij een overname; dat plaatje staat bovendien ook goed naar een koper toe;
 4. Financier de overname mee: in een keer de overnamesom in z’n geheel ontvangen wordt steeds meer uitzondering dan regel. Dit betekent dat u zich moet voorbereiden op het meefinancieren van de overname, middels bv. een achtergestelde lening of het in bezit houden van een deel van het aandelenpakket;
 5. Zorg voor een plan B: wanneer ‘verkoop’ de enige optie is, maakt het uw onderhandelingspositie niet sterker. Zorg dus voor een alternatief, gevoelsmatig gaat u dan ook anders het proces in.
(Bron: Brookz, magazine) Voor verdere informatie neem contact op met J. Stuyt, T: 0174-620338 of mail naar E: advies@stuytenpartners.nl.
Is de WOZ-waarde van uw pand ook (veel) te hoog?
In de nieuwsbrief van januari hebben we u al op de hoogte willen stellen van het feit dat de WOZ-waarde van uw onroerende zaak (indien u eigenaar bent van de opstallen en grond) in de sport en recreatie vaak te hoog wordt gewaardeerd, met alle consequenties voor opgelegde belastingen/ heffingen als bijvoorbeeld de OZB!

Vaak heeft deze hoge waardering te maken met het gebruik van een waardemethode die gemeenten hanteren, in dit geval de gecorrigeerde vervangingswaarde. Echter, recentelijke jurisprudentie heeft de mogelijkheid geopend om bij het waarderen van (commerciële) sportcomplexen ook te kijken naar de exploitatie, welke zich binnen de onroerende zaak ophoudt.

Dit betekent voor veel tennis- en squashcentra, kart- en bowlingcentra, wellnesscentra, zwembaden, maar zelfs voor fitnesscentra dat de WOZ-waarde te hoog ligt in verhouding tot de exploitatie die er in gevoerd wordt. Bovengenoemde uitspraak (van december 2011) geeft in ieder geval de mogelijkheid om succesvol in bezwaar te gaan.

Regelmatig komt het voor dat bedrijfsonroerende zaken in de sport en recreatie te hoog worden gewaardeerd. Vervolgens betaalt u te veel belastingen/heffingen, tot soms duizenden euro’s toe!!

Stuyt & Partners is een specialist in de sport- en recreatiebranche op het gebied van overnamebemiddeling en waardebepaling. Voor veel bedrijven hebben wij inmiddels rapporten samengesteld en zouden dat ook voor u kunnen doen. Het kan u veel geld besparen, ieder jaar weer. Voor info: T: 0174-620338 of mail naar E: advies@stuytenpartners.nl.
Nieuwe profielen
 1. Tennispark in N-Brabant:
  een mooi gelegen tennispark met indoordoorbanen, squash en een ruime horeca. Het park is uitstekend bereikbaar en kent voor de huidige activiteiten voldoende parkeergelegenheid.

  Het bestemmingsplan laat alternatieve sport- en recreatieve mogelijkheden toe. Betreft een overname op basis van een activatransactie

 2. Damesstudio prov. Z-Holland:
  een zeer leuke studio in een huurpand van ca. 160 m² in een kleinere plaats aan de westkant van de prov. Z-Holland. De huidige eigenares heeft de zaak in een korte tijd opgebouwd vanuit min of meer een nulsituatie. Met beperkte openingsuren, maar een breed aanbod van lessen, van yoga tot bootcamp en seniorenfit tot circuittraining, zijn er veel activiteiten in het bedrijf. Met een frisse en moderne uitstraling past het bedrijf naadloos bij vrouwen die willen afvallen of werken aan hun gezondheid.

  Wij zoeken voor de overname van dit bedrijf een onderneemster die veelzijdig kan lesgeven en communicatief sterk is. De overnamesom is zeer acceptabel en vraagt een beperkt eigen vermogen. De overdracht is o.b.v. een activatransactie.
Voor deze en alle andere profielen, neem contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken