Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | februari 2012

Beste lezer,

Een bericht eind 2011 veroorzaakte veel verwarring bij mij, vervolgens ging het over naar onbegrip, om te eindigen in boosheid. Onze Minister van Sport Edith Schippers trekt vanaf dit jaar tot 2016 namelijk jaarlijks 70 miljoen euro uit voor sportbuurtcoaches. Zij moeten de sportaccommodaties efficiënter gaan benutten en natuurlijk door middel van sport en bewegen de gezondheid van onze kinderen verbeteren.

Zij geeft aan dat we, ondanks het unieke sportlandschap wat we in Nederland kennen, nog niet iedereen weten te bereiken met een passend sportaanbod. Dit wijzen cijfers ten aanzien van gewichtstoename bij veel kinderen ook duidelijk uit. Dus sporten na schooltijd in de plaatselijk gymzaal onder leiding van een sportbuurtcoach. Lijkt een prima initiatief.

Toch een kritische vraag. Wie zouden daar toch op afkomen, want deelname is op basis van vrijwilligheid. Juist u weet het antwoord al. Wanneer dan vervolgens in mijn gemeente (een gemeente van 100.000 inwoners) de vakdocenten Lichamelijk Opvoeding in het basisonderwijs worden wegbezuinigd (welk sportaanbod wel bij alle kinderen terecht komt), dan begrijp ik er niets meer van. Weet u hoeveel gymdocenten in een fulltime functie in het basisonderwijs zouden kunnen werken voor een bedrag van 70 miljoen? Heel veel!

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Uitstel bedrijfsoverdracht soms onverstandig.
Doe de verkoopscan! Simpel en goedkoop.
De afgelopen jaren staan de omzetten en winsten behoorlijk onder druk. Vrijwel niemand is ongeschonden uit de crisis gekomen, waarbij we tegelijkertijd moeten constateren dat de uitgang van de tunnel nog nauwelijks zichtbaar is. Dat bedrijven een mogelijke verkoop hebben uitgesteld is niet vreemd gezien de dalende overnameprijzen. Niettemin is het voor sommigen onvermijdelijk en is het de kunst om het moment dat het onvermijdelijk wordt voor te blijven. Hierbij enkele richtlijnen.

  • In een dalende markt is het heel belangrijk dat de ondernemer zicht heeft op de meest actuele (laatste) cijfers o.b.v. een liquiditeitsoverzicht en enkele belangrijke ratio’s
  • Managementinformatie welke duidelijk moet maken wanneer het bedrijf onder een kritisch punt belandt; dat is bijvoorbeeld in een fitnesscentrum niet alleen af te meten aan het aantal leden, maar ook aan de toegevoegde waarde per lid per maand
  • Maak dus met bijvoorbeeld de accountant een afspraak wanneer het bedrijf onder dit kritische punt zakt en het verstandig is om andere wegen te gaan zoeken
  • Daarnaast wees vooral eerlijk naar jezelf toe: wanneer je het gevoel hebt het tij niet te kunnen keren, is het belangrijk om andere opties als een mogelijk verkoop te overwegen
  • De praktijk maakt inmiddels volop duidelijk dat veel ondernemers te lang blijven door ploeteren, zonder enig uitzicht op verbetering, met als resultaat dat een mogelijke verkoop steeds lastiger wordt
  • Kortom, wacht niet te lang om advies aan te vragen over dat kritische punt dat verkoop onvermijdelijk wordt; Stuyt & Partners heeft in dat licht een verkoopscan opgesteld om samen met de ondernemer dit punt vast te stellen
Voor verdere informatie neem contact op met J. Stuyt, T: 0174-620338 of mail naar E: advies@stuytenpartners.nl
Stijgend verzuim vraagt om actieve aanpak
Door nieuwe wetgeving (Poortwachter, Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen) daalde, danwel bleef nagenoeg gelijk, het ziekteverzuim in de jaren 2008, 2009 en 2010. In 2011 stijgt het verzuim, weliswaar licht, naar 4,5% (1ste helft 2011 was dit zelfs 4,9%). Aangezien er tijdens economisch mindere tijden altijd een minder hoog verzuim is, bleef de stijging over geheel 2011 nog enigszins beperkt.

Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid van werknemers met name is komen te liggen bij de werkgever. De werkgever heeft dus zelf de controle over de regie van het verzuimbeleid en de mate van reïntegratie-inspanningen. Kennelijk wordt er bezuinigd door bedrijven op dit gebied, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Voor de bedrijven in de sport- en recreatiebranche, maar zeker ook zij die werkzaam zijn in de sportmedische markt, is het dus zeer belangrijk om hier aandacht aan te schenken en consistent mee om te gaan binnen hun eigen bedrijf. Maar bovenal hebben zij nieuwe munitie om het bedrijfsleven te overtuigen dat hier een actievere aanpak noodzakelijk is en dat zij daar wellicht een rol in kunnen spelen.

Voor meer info, neem dan contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl
Bredere inzetbaarheid fitnesscentra bij gezondheid werknemers!
Recentelijk heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea een onderzoek laten uitvoeren met betrekking tot het kunnen ontslaan van werknemers op basis van een ongezonde leefstijl. Hoewel er veel maatschappelijke kritiek ontstond, gaf 40% van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf aan het hier mee eens te zijn.

Zo is vervoersbedrijf Connexxion een van de bedrijven die een discussie op dit gebied, ruimere ontslagmogelijkheden voor ongezond personeel, zou aanmoedigen. Zij zeggen een actief preventiebeleid te voeren, met veel vitaliteitsprogramma's, maar toch veel werknemers niet te kunnen bewegen tot een gezondere leefstijl.

Organisaties van werkgevers en werknemers nemen afstand van dit idee en wijzen op hun in 2009 uitgebrachte advies, waarin wordt aangedrongen op meer bedrijfsfitnessprogramma’s en gezondere voeding in kantines. Hoewel de politiek hier niet direct aan meewerkt, ligt er niettemin een mooie taak voor de fitness- en sportgezondheidscentra op dit gebied.

Voor meer info, neem dan contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken