Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | januari 2012

Naaldwijk, januari 2012

Beste lezer,

Wederom een nieuw jaar. Traditiegetrouw is januari voor veel bedrijven in de sport- en recreatiebranche een belangrijke maand. In de fitnessbranche is deze periode vaak essentieel en bepalend voor een goed jaar. Datzelfde geldt voor de wellnesscentra (saunabranche) en andere slechtweeraccommodaties als kart- en bowlingcentra. Maar ook bijvoorbeeld de indoortenniscentra dienen hun banen in deze periode gevuld te hebben.

Deze eerste maand van het jaar geeft kortom een signaal af hoe de consument haar keuzes gaat maken in het speelveld van o.a. werk, vrije tijd en geld (bestedingspatroon). De uitdaging voor de diverse branches is natuurlijk om die keuzes te beïnvloeden en de consument daarin te ondersteunen (dat noemen ze dan ‘verkoopbevordering’). De eerste cijfers zullen ongetwijfeld snel kenbaar worden en wellicht een eerste voorspelling doen voor het jaar 2012. We zijn benieuwd.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Doe de bedrijfscheck up van Stuyt & Partners!
Beantwoord de volgende 6 vragen:
  1. Vindt u uw kosten te hoog en zou u die (verder) omlaag willen brengen?
  2. Speelt het wel eens door uw hoofd om het bedrijf te verkopen, maar weet u niet goed of dit het juiste moment is en wat de zaak waard is?
  3. Zou u met minder m² aan bedrijfsoppervlakte afkunnen en zoekt u naar alternatieve verhuurmogelijkheden?
  4. Heeft u de laatste jaren strategische/conceptuele wijzigingen aangebracht die niet de gewenste en verwachte resultaten hebben opgeleverd?
  5. Staat u met uw bedrijf op een kruispunt en weet u niet welke afslag u moet nemen?
  6. Zou u eens met een adviseur uit de branche willen klankborden over de toekomst van uw bedrijf?
Indien u één of meerdere vragen met een ‘ja’ heeft beantwoord is er alle reden om contact op te nemen met Stuyt & Partners. Met uw vragen en onze kennis en ervaring gaan we vervolgens op zoek naar oplossingen en resultaten. Neem contact op met J. Stuyt, T: 0174-620338 of mail naar E: advies@stuytenpartners.nl
Is de WOZ-waarde van uw pand ook (veel) te hoog?
In de maand november hebben we een nieuwsbrief gemaild met deze titel. Inmiddels is de WOZ-waarde van uw pand weer vastgesteld en heeft u de gemeentelijke aanslag voor de OZB, rioolrecht en waterschap weer gekregen. Bent u ook zo geschrokken!

Hoewel de waarde van de onroerende zaak per peildatum 1 januari 2011 gezakt zou moeten zijn, is het tegendeel vaak de realiteit. Ook de percentages waarmee de gemeenten rekenen gaan meestal omhoog. Kortom hogere aanslagen!

Heel regelmatig komt het voor dat bedrijfsonroerende zaken in de sport en recreatie te hoog worden gewaardeerd. Vervolgens betaalt u te veel belastingen/heffingen, tot soms duizenden euro’s toe!!

Stuyt & Partners is een specialist in de sport- en recreatiebranche op het gebied van overnamebemiddeling en waardebepaling. Voor veel bedrijven hebben wij inmiddels rapporten samengesteld en zouden dat ook voor u kunnen doen. Het kan u veel geld besparen, ieder jaar weer.

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl
Wat nu met langlopende contracten
Zoals u allen weet worden de consumenten sinds kort beschermd tegen bepaalde ‘duurovereenkomsten’, denk aan een abonnement bij een fitnesscentrum (bekend onder de wet Van Dam). Moet u nu uw voorwaarden aanpassen?

Even ter herinnering! Deze nieuwe regels gelden voor ondernemers die producten of diensten (m.u.v. van o.a. verzekeringen) verkopen aan consumenten en dienen een einde te maken aan overeenkomsten, die voor een langere periode stilzwijgend worden verlengd, terwijl de consument zou willen stoppen.

Grofweg betreft het de volgende inhoud
  • u mag een overeenkomst, na de eerste contractperiode, niet stilzwijgend verlengen voor wederom een periode voor bepaalde duur
  • u mag het omzetten in een overeenkomst voor onbepaalde duur als de consument ieder moment mag opzeggen met een opzegtermijn van een maand
  • u moet toestaan dat de consument op dezelfde manier kan opzeggen als waarop hij de overeenkomst is aangegaan
Wat moet u doen! Pas uw algemene (leverings)voorwaarden aan, naar deze nieuwe wetgeving. Wanneer uw voorwaarden in strijd zijn met deze wetgeving, dan kan de consument na de eerste verlenging iedere dag opzeggen (en dus niet meer betalen), zonder opzegtermijn. Overigens gaan de wijzigingen voor bestaande overeenkomsten in op 1 december 2012.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken