Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | november 2011

Beste lezer,

Vandaag treedt de Wet Van Dam in werking, na een voorbereiding van meer dan 5 jaar. Met name in de fitnessbranche wordt er angstvallig uitgekeken naar de (mogelijke) consequenties van deze Wet. Maar goed, de Wet is 13 maanden uitgesteld, dus de bedrijven hebben zich goed kunnen voorbereiden, met name ook door de inspanningen van de brancheorganisatie.

De belangrijkste reden voor het invoeren van nieuwe wetgeving is het bestaan van een onredelijke en onwenselijke situatie waartegen de burger/consument moet worden beschermd. De dienstverlening van (fitness)bedrijven dient dus aangepast te worden en zal leiden tot een positievere beeldvorming en grotere acceptatie van de gebruikers en bezoekers van dergelijke bedrijven en uiteindelijk van de gehele maatschappij. En dat is winst, na wellicht een klein en tijdelijk verlies van omzet.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Is de WOZ-waarde van uw pand ook veel te hoog?
In het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) worden jaarlijks vele bedrijfspanden gewaardeerd. De WOZ-waarde vormt hierbij de prijs die de eigenaar zou kunnen krijgen bij de verkoop van de onroerende zaak op peildatum 1 januari van enig jaar. De vastgestelde waarde geldt vervolgens als waardegrondslag voor de heffing van onroerendezaakbelasting (OZB), inkomstenbelasting, het waterschap etc.

Dan betaalt u veel te veel belastingen, tot duizenden euro’s toe!!
 • veel panden in de sport en recreatie zou je kunnen omschrijven als exploitatiegebonden onroerend goed: de waarde van het pand is sterk afhankelijk van de exploitatie die zich daar in ophoudt en het functioneren van deze bedrijven
 • en er wordt nu bij het vaststellen van de WOZ-waarde voor veel bedrijven met activiteiten als tennis, squash, karten, bowlen, fitness, wellness geen rekening gehouden met het bedrijfseconomisch functioneren van deze exploitaties
 • met als gevolg een veel te hoge WOZ-waarde voor deze panden!!!!
 • deze WOZ-waarde wordt steeds belangrijker bij het vaststellen van diverse heffingen, met als belangrijkste heffing de onroerendezaakbelasting (OZB), voor bedrijven bestaat deze uit een eigenaars- als gebruikersgedeelte
 • voor bijvoorbeeld een tennispark met een WOZ-waarde van 1.8 mln en een OZB-heffing van ca. € 9.000,- per jaar betekent dit, na een herwaardering van de economische waarde tot 1.2 mln, een verlaging van € 3.000,- per jaar;
 • zeker nu veel exploitaties minder functioneren door met name de economische crisis zou dat absoluut (blijvende) consequenties moeten hebben voor de economische waarde van de onroerende zaken ………… en dus voor de WOZ-waarde
 • half februari valt de nieuwe WOZ-waarde van uw pand weer in de bus en biedt u de kans om bezwaar aan te tekenen. Mis deze kans niet en laat u tijdig informeren.
 • Stuyt & Partners is een specialist in de sport- en recreatiebranche op het gebied van overnamebemiddeling en waardebepaling. Voor veel bedrijven hebben wij inmiddels rapporten samengesteld en zouden dat ook voor u kunnen doen. Het kan u veel geld besparen, ieder jaar weer.

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl
Fiscale en financiële tips
 • Wilt u nog optimaal profiteren van de investeringsaftrek in 2011 dan moet u nu in actie komen. Dus kijk naar u totale investeringsplaatje voor 2011 en overleg met u accountant of het slim is een bepaalde investering voor 2012 iets naar voren te halen en die al in 2011 aan te gaan;

 • Het in dienst nemen van oudere werknemers wordt fiscaal aantrekkelijk gemaakt en betreft een korting op de premies werknemersverzekeringen en kan oplopen tot soms € 6.500,- per jaar. Voorwaarden is dat de werknemer 50 jaar of ouder is en uit een uitkeringssituatie komt;
 • Per 1 januari 2012 wijzigt de vakantiewetgeving. Belangrijkste wijziging is dat voorheen de niet opgenomen vakantiedagen tot na maximaal 5 jaar die dagen kon opmaken; na 1 januari dienen deze vakantiedagen te zijn opgenomen binnen een half jaarna het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd;
 • Een andere reden om naar uw investeringen van 2011 versus 2012 te kijken is de mogelijk die in 2011 nog wordt geboden om versneld af te schrijven. Dit geeft de mogelijkheid om in het eerste jaar tot maximaal 50% kunt afschrijven, een regeling die in 2012 vervalt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stuyt & Partners, T: 0174 – 620338 of per E-mail: advies@stuytenpartners.nl
Stuyt en Partners
Stuyt & Partners (S&P) is een advies- en overnamebemiddelingsbureau die zijn werkterrein uitsluitend in de sport- en leisurebranche heeft. Deze specialistische kennis en ervaring heeft de afgelopen 15 jaar geresulteerd in de begeleiding en afronding van meer dan 70 overnames, het schrijven van vele haalbaarheidstudies en ondernemersplannen, en diverse opdrachten op het gebied van interim management en waardebepalingen.

Samenvattend biedt Stuyt & Partners u de volgende diensten aan:
 • Bemiddeling aan- of verkoop sportcentra
 • Waardebepaling bedrijf
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Ondernemingsplan
 • Doorlichtingsmodule ‘S&P-SCAN’
 • Interim management
 • Strategische heroriëntatie
 • Verkoopscan

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Stuyt & Partners, T: 0174 – 620338 of per E-mail: advies@stuytenpartners.nl
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken