Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | oktober 2011

Naaldwijk, oktober 2011

Beste lezer,

Dat het in een periode van economische ‘kommer en kwel’ niet eenvoudig is om de vele faciliteiten die we als burger en consument hebben overeind te houden, is de meeste mensen inmiddels wel duidelijk. Ook de sector sport & recreatie ontkomt hier niet aan.

Wanneer we binnen die sector wat meer inzoomen op het onderdeel ‘zwemgelegenheden’, zien we bij uitstek een branche die al decennia lang het (financiële) hoofd boven water tracht te houden en constant bezig is in een strijd om te overleven.. De komende bezuinigingsronde op gemeentelijk niveau zal weer om veel creativiteit en overleg vragen, met veel aandacht voor innovatie op het gebied van energie en duurzaamheid

Niettemin hebben zwembaden, in de lange geschiedenis om te komen tot kostenverlaging (een separaat zwembad is nauwelijks instaat om kostendekkend te werken), een continu proces gevoerd van verbeteringen (innovaties op het gebied van bouwen en energiebeleid), aanpassingen (de bak met water werd vervangen door waterspeelparadijzen) en efficiënter werken (publieke taak werd afgestoten naar de private sector). Laten we deze branche als voorbeeld nemen in de overtuiging dat iedere periode zijn kansen biedt.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Hoe verkoopbaar is uw bedrijf?
Laat uw bedrijf scannen
De gemiddelde ondernemer in Nederland, werkzaam in de sport en recreatie branche, is de afgelopen jaren voor behoorlijk wat uitdagingen gesteld. De concurrentie nam de afgelopen jaren met rasse schreden toe en daar is vanaf einde 2008 de crisis nog eens bijgekomen. Bij uitstek dus een periode waar u als ondernemer op allerlei terreinen wordt getest.

Niet zo gek dus dat u ook wel eens met de gedachte speelt om uw bedrijf te gaan verkopen. Maar ja, is uw bedrijf zover? Is dit het moment?

Het antwoord op uw vragen
Stuyt & Partners biedt u de mogelijkheid om middels een verkorte bedrijfsdoorlichting te kunnen vaststellen of uw bedrijf operationeel, financieel/economisch en strategisch gereed is om verkocht te worden. Ook voorzien wij u van advies om bepaalde zaken te verbeteren.

Wat zijn de normen voor uw personeelslasten? Welk percentage van de omzet mag u aan huur betalen? Hoe liggen de opbrengsten per m² in uw bedrijf? Zomaar een paar vragen die tijdens ons gesprek de revue zullen passeren.

Een verkoopscan van uw bedrijf wordt u tijdelijk aangeboden voor € 295,- (26% korting)
Deze verkoopscan geeft u inzicht en belangrijke beslisinformatie over de toekomstmogelijkheden van uw bedrijf. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en reiskosten. Dit aanbod is geldig tot en met vrijdag 2 december 2011

Let op: beantwoord deze mail niet direct, maar stuur een e-mail naar: advies@stuytenpartners.nl of neem telefonisch contact op met 0174-620338.

Nieuwe profielen
 1. Een multifunctioneel sportcentrum prov. Gelderland, met een bedrijfsoppervlakte van ca. 5.000 m² met als belangrijkste activiteiten fitness, tennis (in- en outdoor), squash, bowling en horeca. Gestart in het midden van de jaren negentig als fitnesscentrum, heeft de bedrijf zich razend snel uitgebreid, met name na een grote verbouwing in 2005, tot hetgeen we heden aantreffen.

  Het bedrijf is gelegen op een perceel grond van ca. 17.000 m² in een kleine plaats in het zuiden van de prov. Gelderland, maar heeft een verzorgingsgebied tot ruim in de omtrek. De grond en opstallen bevinden zich in volledige eigendom en worden te koop aangeboden. Bedrijfseconomisch functioneert het op dit moment onvoldoende en zal er door een potentiële koper vooral kritisch naar de huidige opzet gekeken moeten worden. Met name het inzetten van grootschalige horeca behoort tot de mogelijkheden. Voldoende eigen middelen is een vereisten.

 2. Een fitnesscentrum in prov. N-Holland, van bijna 700 m², met als kernactiviteiten fitness en groepslessen (incl. spinning). Het is gelegen op de 1e etage (met uitzondering van de kleedfaciliteiten) van een grootte sportaccommodatie en voorzien van een groepslessenzaal (140 m²) en fitnessruimte van ruim 300 m² in een plaats van ca. 20.000 inwoners.
  Het pand wordt gehuurd en kent een vriendelijke huur. Het ledenniveau en omzet is uitstekend. Voor het bedrijf is het van wezenlijk belang dat de toekomstige eigenaar ook daadwerkelijk werkzaam is in het bedrijf. De overname is gebaseerd op een activatransactie (inventaris en goodwill) en kan per direct geschieden. Gezien de hoogte van de overnamesom dient er voldoende eigen vermogen aanwezig te zijn.


 3. Fitnesscentrum in Prov. Utrecht: een centrum van ruim 2500 m², met als kernactiviteiten fitness en groepslessen (incl. spinning). Het is gelegen op de B.G. en de 1e etage van een huurpand. Het bedrijf ligt uitstekend gelokaliseerd met voldoende parkeergelegenheid.
  Het bedrijf is bedrijfseconomisch gezond en kan goede cijfers overleggen. Met prima personeel en leiding ligt er voor de overnamekandidaat een mooie uitdaging om het concept te consolideren en waar nodig verder uit te diepen.
  Wij zoeken (een) ervaren ondernemer(s), die weten wat is om een behoorlijke organisatie aan te sturen. De overname is gebaseerd op een activatransactie (inventaris en goodwill), maar een aandelenoverdracht is bespreekbaar.

 4. Sportcentrum in prov. Gelderland van ruim 1200 m² met als kernactiviteiten fitness en groepslessen (incl. spinning). Verder hebben ze een actieve budoafdeling en squashbanen. Grotendeels gelegen op de begane grond is het bedrijf gevestigd in een kleiner plaatsje op een prachtige locatie, goed bereikbaar vanuit het geheel verzorgingsgebied en met ruime parkeergelegenheid.
  Er is spraken van een gezonde exploitatie, met goede vooruitzichten op verdere groei. De verkoop betreft zowel de onroerende zaken als de onderneming (inventaris en goodwill), op basis van een activatransactie. Aandelenverkoop is bespreekbaar. Gezien de grootte van het bedrijf en de hoogte van de overnamesom zoeken we bewezen ondernemerschap met voldoende middelen.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken