Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | september 2011

Naaldwijk, september 2011

Beste lezers,

Als prinsjesdag één boodschap heeft opgeleverd is het wel dat we van de overheid niet te veel hoeven te verwachten. Zelfs de blijdschap van het optuigen van een ‘vitaliteitspakket’ was van korte duur, aangezien het een vervanging van de spaarloonregeling betreft en geen preventieve maatregelingen ter bevordering van de gezondheid. Een kleinere overheid dus en voorzieningen die worden teruggedraaid: het komt meer en meer op de zelfredzaamheid van de burger neer.

De ondernemers zijn hiervan natuurlijk niet uitgesloten. Er is simpelweg geen geld om hier en daar nog wat extraatjes uit te delen, en dat de inkomsten- en vennootschapbelastingen nog ongemoeid blijven is een klein mirakel. Die zekerheid hebben we weer wel, in een jaar vol verdere onzekerheden en krimp.

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Wanneer is het moment van verkoop? Maar denk aan de voorbereiding!
Verkoop is vaak het beste wanneer uw bedrijf een punt heeft bereikt waarbij veranderingen noodzakelijk zijn. Zes signalen die u aan het denken kunnen zetten.
 • U krijgt een (mooi) aanbod. De hoogte van het bod en de omstandigheden bepalen of u hier op in moet gaan
 • U heeft er genoeg van. De uitdaging ontbreekt en de fut is eruit, niet goed voor u en het bedrijf.
 • U nadert de pensioensleeftijd. U heeft in ieder geval alle tijd om het goed voor te bereiden
 • U moet uitbreiden of opereert tussen grote spelers. Dit betekent vaak een strategische verkoop; een dergelijk verkoop vraagt vaak om een juiste timing, het juiste moment bepaalt een optimale opbrengst
 • U bevindt zich in een verzadigde markt. Gelijk aan de vorige bullet is de timing erg belangrijk. Wanneer u te laat uw beslissing neemt kan alles verloren gaan van wat u in tientallen jaren heeft opgebouwd
 • U heeft een opvolger. Dit lijkt de eenvoudige manier om het bedrijf over te doen. Niet helemaal juist. Met name aan de financieringskant liggen er vaak problemen bij de overnemers (kinderen), los nog van de emotionaliteit rondom het proces
Maar denk in alle gevallen aan de voorbereiding van een dergelijk proces. U bent er wellicht klaar voor, maar heeft u ook het bedrijf op orde. Laat u voorlichten!!

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl
Fusie- en overnamemeldingen eerste halfjaar 2011 gestegen met 33 procent
In het eerste halfjaar van 2011 is het aantal meldingen van fusies en overnames bij de SER met ruim 30 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2010.

Net als voorgaande jaren zijn de meeste meldingen afkomstig van de sectoren industrie en dienstverlening. Elk van beide sectoren neemt ruim een derde van het aantal fusies voor zijn rekening. Het aandeel van de non-profitsector bedroeg zo'n 9,5 procent en de handel 13,3 procent. Het stijgende aantal meldingen is niet aan een specifieke branche toe te rekenen.

Specifiek voor de sport- en recreatie is dit percentage lastig vast te stellen, aangezien dit niet wordt bijgehouden. Laat onverlet dat vanuit onze kennis en ervaring over deze branche, die periode als uiterst matig kan worden omschreven en zeker geen bijdrage heeft geleverd aan bovengenoemde stijging. Was bijvoorbeeld de fitnessmarkt tot ver in 2009 nog met voorsprong koploper als het ging om overnames, sinds 1,5 jaar is ook deze tak van sport behoorlijk teruggevallen.

Voor info: Stuyt & Partners Sportprojecten, T: 0174-620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
Wanneer is de werkkostenregeling voordeliger?
U mag jaarlijks kiezen, tot 2014, om de werkkostenregeling in te voeren, daarna is het verplicht. Heeft u al doorgerekend wat voor u de beste optie is?
 • in de werkkostenregeling kunt u belastingvrij vergoedingen en verstrekking onderbrengen in de zogenaamde ‘vrije ruimte’. Deze ruimte bedraagt 1,4% van uw loonsom. U zult dus de oude regeling voor kostenvergoedingen moeten vergelijken en kijken welke optie voordeliger is.
 • berekening ‘vrije ruimte’: intermediaire kosten (bv. kosten die een werknemer voorschiet, zoals benzinekosten voor de leasewagen), gerichte vrijstellingen (bv. zakelijke maaltijd telt niet mee bij de beoordeling van de vrije ruimte) en nihilwaardingen (bv. bedrijfsfitness op de werkplek) vallen niet onder de ‘vrije ruimte’ en dient u dus eerst af te trekken
 • 1,4% van de loonsom: of u hier voldoende aan heeft hangt af van u huidige kostenvergoedingen. Bijvoorbeeld of u op dit moment werkkleding vergoedt (indien overigens de kleding terug moet bij einde dienstverband, valt dit niet onder de regeling). Duidelijk is ook dat de hoogte van de totale loonsom belangrijk is.
Voor info: Stuyt & Partners Sportprojecten, T: 0174-620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
Nieuwe profielen
 1. Fitnesscentrum in Prov. N-Holland: een centrum van bijna 800 m², met als kernactiviteiten fitness en groepslessen (incl. spinning). Grotendeels gelegen op de 1ste etage van een huurpand, met een goede bereikbaarheid vanuit het gehele verzorgingsgebied en met voldoende parkeergelegenheid, is het bedrijf uitstekend gelokaliseerd.

  Het bedrijf is bedrijfseconomisch gezond. Voor de overnamekandidaat ligt er een mooie uitdaging om het concept verder richting te geven, aan te scherpen en te voorzien van een eigen en onderscheidend gezicht.

  De overname is gebaseerd op een activatransactie (inventaris en goodwill), maar een aandelenoverdracht is bespreekbaar. Een behoorlijk eigen vermogen dient aanwezig te zijn.
Stuyt & Partners heeft diverse fitnesscentra, wellnesscomplexen en tennisparken in de portefeuille. Niet alle bedrijven staan op de website of zijn anderszins kenbaar gemaakt via media. Voor een volledig overzicht en bij serieuze interesse kunt u contact op nemen met dhr. J.P.M. Stuyt;
T: 0174-620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken