Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | augustus 2011

Naaldwijk, augustus 2011

Beste lezers,

Het was bepaald geen zomer voor camping- en strandtenteigenaren, maar fitness- en saunaondernemers hebben minder uitval van leden/bezoekers ondervonden dan in andere jaren. Tennisparken zagen hun horecaomzet flink teruglopen, waar kart- en bowlingcentra een stijging konden noteren. Het is duidelijk dat de slechtweeraccommodaties het relatief beter deden in deze, weertechnisch gezien, mindere zomer en het blijft lastig om het iedereen naar het zin te maken.

De start van het nieuwe seizoen staat voor veel bedrijven in de sport- en recreatie weer voor de deur. Vol ambitie en frisse plannen zullen ondernemers trachten hun bedrijven te voorzien van nieuwe impulsen en onderscheidend vermogen. De uitdagingen zijn groot en de resultaten van dito belang. Stuyt & Partners wil als adviseur van ondernemers in de sport- en recreatie u daarbij in dit proces graag bijstaan. Juist in deze tijd is het belangrijk om te sparren met een partij met kennis en ervaring. Wij zijn er voor u!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Beoordelingscriteria overnemende bedrijven
Op het moment dat u bezig bent een bedrijf te kopen, is het belangrijk om het bedrijf te beoordelen, min of meer door te lichten.Welke aandachtspunten zijn hierbij belangrijk?
 • de schaalgrootte van een bedrijf vs. het belang van de eigenaar in het succes van de onderneming;
 • wat maakt het bedrijf uniek en succesvol; kan het bedrijf dit succes de komende jaren continueren;
 • in wat voor markt opereert het bedrijf, in het algemeen (landelijk) en lokaal in het bijzonder;
 • hoe ziet de portfolio van het bedrijf eruit: heeft het bijzondere en onderscheidende producten, en welke fase van de levenscyclus bevinden deze zich;
 • hoe modern en professioneel opereert het bedrijf. Hoe zijn de investeringen geweest de laatste jaren, is het personeel goed opgeleid, in welke mate is de automatisering nog actueel, etc.;
 • hoe ziet de bedrijfscultuur eruit en past u in die cultuur; zo niet, bent u dan instaat om deze te veranderen;
 • het klantenbestand en de kwaliteit daarvan is essentieel; zorgt dat u daar goed zicht op heeft, denk bijvoorbeeld aan de afhankelijkheid van enkele grote bedrijven als klant en hoeverre die meegaan op koper;
 • informeer naar de (werkelijke) reden van verkoop en beoordeel dat in de context van u als koper;
Stuyt & Partners begeleidt kopers in het proces bij de overname van een bedrijf. Een goede start is essentieel en bepalend voor toekomstig succes; neem geen risico’s en laat u in dit proces bijstaan.

Voor info: Stuyt & Partners Sportprojecten, T: 0174-620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
Overdrachtsbelasting in het nieuws
De overdrachtsbelasting is behoorlijk in het nieuws (geweest). Helaas betreft de verlaging van 6% tot 2% slechts de woningmarkt. Een maatregel om de verkoop van woningen te stimuleren. Maar hoe zit het eigenlijk met de overdrachtsbelasting voor bedrijfsonroerende zaken?

1. De hoofdregel luidt dat bij verkrijging van een bedrijfsonroerende zaak het belast is met 6% overdrachtsbelasting (OB)
 • Een bedrijfsonroerende zaak is vrijgesteld van de betaling van OB, indien van rechtswege een BTW belaste levering betreft (BTW en OB sluiten elkaar in praktisch alle gevallen uit):
  - tenzij de onroerende zaak reeds in gebruik is (geweest) als bedrijfsmiddel en verkrijger de BTW in aftrek kan brengen (heeft gebracht)

2. Overdrachtbelasting is ook verschuldigd bij de aankoop (van de aandelen) van een onroerende zaaklichaam (de onroerende zaak bevindt zich in een BV), indien:
 • tenminste 50% of meer van het balanstotaal bestaat uit onroerende zaken
 • het doel van deze BV het exploiteren van de onroerende zaak is
 • het verkrijgende belang in het aandelenkapitaal groter is dan 1/3 deel van die aandelen
De nieuwe maatregel betreft dus ook de bedrijfswoningen (vaak gelegen bij sport- en recreatieaccommodaties), die bij verkoop vallen onder de 2% OB!!

Voor info: Stuyt & Partners Sportprojecten, T: 0174-620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
Winst reserveren in een ‘herinvesteringreserve’
Stel u heeft een onderneming die bij verkoop een flinke boekwinst realiseert en wilt vervolgens uitkijken naar nieuwe ondernemingsmogelijkheden. U mag in dat geval deze winsten onderbrengen in een ‘herinvesteringsreserve’, zodat u vooralsnog geen belasting hoeft te betalen. Onder welke voorwaarden kan dit worden gerealiseerd?
 • u dient het voornemen te hebben om binnen drie jaar een ander (soortgelijk) bedrijfsmiddel aan te schaffen;
 • gaat het om een bedrijfsmiddel waarop u in meer dan 10 jaar afschrijft (zoals een onroerende zaak) dan dient u de ‘reserve’ aan te wenden voor de aanschaf van een soortgelijk bedrijfsmiddel;
 • hierbij eist de fiscus wel dat u kunt aantonen met een dergelijk voornemen bezig te zijn, middels offertes, zoekopdrachten aan derden, etc.
Lukt het niet om binnen drie jaar een vervangende bedrijfsmiddel aan te schaffen, dan bent u verplicht om de herinvesteringenreserve vrij te laten vallen, tenzij de belastinginspecteur, op basis van bijzondere omstandigheden, anders beslist. Meldt dit wel ruim voor die periode bij de belasting.

Voor info: Stuyt & Partners Sportprojecten, T: 0174-620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
Nieuwe profielen
 1. Sportcentrum in prov. Gelderland: een centrum van 1800 m² (waarvan een deel verhuurd), met als kernactiviteiten fitness, groepslessen en racketsport, gevestigd en gelegen in een eigen pand in een mooi en afgescheiden verzorgingsgebied. De locatie is uitstekend met veel parkeergelegenheid.

  Laat al vele jaren groeicijfers zien, ondanks de moeilijkheden in de branche en de economie. Het bedrijf wordt zelfstandig door personeel gedraaid en maakt ondernemersschap zonder veel fysieke aanwezigheid mogelijk.

  Het bedrijf is over te nemen middels een aandelen- dan wel activatransactie. Ervaring in de branche wordt als een voordeel beschouwd; een behoorlijk eigen vermogen is vereist.

 2. Fitnesscentrum in Prov. Utrecht: een centrum van ruim 2500 m², met als kernactiviteiten fitness en groepslessen (incl. spinning). Het is gelegen op de begane grond en de 1ste etage van een huurpand. Het bedrijf ligt uitstekend gelokaliseerd, met voldoende parkeergelegenheid.

  Het bedrijf wordt uitstekend geleid en is bedrijfseconomisch stabiel en gezond. Met prima personeel ligt er voor de overnamekandidaat een mooie uitdaging om het concept verder richting te geven, aan te scherpen en te voorzien van een eigen en onderscheidend gezicht.

  Wij zoeken een ervaren ondernemer, die weet wat is om een behoorlijke organisatie aan te sturen. Er ligt hier een prachtige uitdaging voor een ambitieuze ondernemer. De overname is gebaseerd op een activatransactie (inventaris en goodwill), maar een aandelenoverdracht is bespreekbaar. Een behoorlijk eigen vermogen dient aanwezig te zijn.
Stuyt & Partners heeft diverse fitnesscentra, wellnesscomplexen en tennisparken in de portefeuille. Niet alle bedrijven staan op de website of zijn anderszins kenbaar gemaakt via media. Voor een volledig overzicht en bij serieuze interesse kunt u contact op nemen met dhr. J.P.M. Stuyt; T: 0174-620338 of E: advies@stuytenpartners.nl;
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken