Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | juni 2011

Beste lezers,

Nederland als ondernemersland. Met onze ondernemersdichtheid van ca. 12% van de beroepsbevolking behoren we tot de top van Europa en dus van de wereld. Veel zzp’ers overigens daaronder, en zeker niet allemaal uit vrije wil.

De overheid stimuleert ondernemerschap en zet mensen aan een onderneming te starten. Terug naar de VOC-periode en mentaliteit zeg maar. Niettemin blijkt dat meer dan de helft van de starters binnen 3 tot 5 jaar weer afhaakt, met veel schulden blijft zitten en het dus niet redt. Daarnaast blijkt dat er behoorlijk wat stille armoede is onder de zelfstandigen (11% kent een laag inkomen), een percentage wat jaarlijks stijgt, blijkt uit een onderzoek over de jaren 2006-2007, een periode nog voor de crisis...

Ondernemersschap moet dus niet heilig verklaart worden, moeten we niet te veel romantiseren en is zeker niet voor iedereen weggelegd. Met het wegnemen in vroegere tijden van allerlei drempels (o.a. een middenstanddiploma) is het inmiddels erg eenvoudig om zelfstandig te gaan. Zonder deze obstakels direct terug te wensen, zou iets van een coachtraject (bv enkele gesprekken met een ervaren (ex)ondernemer) een hoop leed kunnen besparen.

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
12 Kernkwaliteiten van ondernemers!
Onlangs werd er een lijst opgesteld, in het kader van een wetenschappelijk onderzoek, naar de kernkwaliteiten van ondernemers en ondernemerschap in het algemeen. Hoewel geen garantie tot succes, zou je wel kunnen spreken van voorwaarden om succesvol te zijn.

 • Communicatief vermogen
 • Creativiteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Durf
 • Flexibiliteit
 • Leidersoriëntatie
 • Marktgerichtheid
 • Organisatie vermogen
 • Prestatiegerichtheid
 • Strategisch inzicht
 • Visie
 • zelfreflectie
Deze lijst werd vervolgens voorgehouden aan succesvolle ondernemers; hierbij kwamen de eigenschappen Visie, Durf en Doorzettingsvermogen als gemeenschappelijk kwaliteiten naar voren. Hoewel sommige eigenschappen aan te leren c.q. bij te schaven zijn, liggen de meeste kwaliteiten in het DNA opgeslagen. Ondernemerschap is dan ook niet voor iedereen weggelegd.

Voor meer info neemt u contact op met de heer Stuyt, T: 0174 – 620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
Hoe verhoog ik mijn liquiditeit?
Wanneer een zomerse temperatuur het land binnentrekt, zijn er veel bedrijven in de sport en leisurebranche die het moeilijk(er) krijgen. Denk aan de wellness-, fitness- en indoortenniscentra. Minder inkomsten dus. Toch gaan de kosten gewoon door. Zeven tips om je liquiditeit in zo’n periode zoveel mogelijk op peil te houden.

 1. Liquiditeit geeft aan of je op korte termijn aan je lopende betalingsverplichtingen kan voldoen; het beheer hiervan is dus uiterst belangrijk;
 2. Maak een liquiditeitsbegroting: in een liquiditeitsbegroting staan de ontvangsten en uitgave in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per maand of kwartaal. Door het maken van een liquiditeitsbegroting heeft u een goed overzicht van uw saldo en wanneer er behoefte is aan geld;
 3. Debiteurenbeheer: Vertrouwen op goed betalende klanten is nooit verstandig. Maak debiteurenbeheer tot een kernfunctie in uw bedrijf. Geef daarom uw klanten niet te veel speelruimte bij het betalen van rekeningen;
 4. Crediteurenbeheer: in tijde van geldkrapte kan het verstandig zijn om rekeningen iets langer te laten liggen; aan te bevelen is om zoiets in overleg met uw leveranciers te doen, zodat de relatie goed blijft voor de langere termijn;
 5. Mik in die tijd, middels uiterst aantrekkelijke acties, op het binnenhalen van kort geld; acties in de zomer van 3 maanden sporten 2 maanden betalen (denk aan de fitnessbranche) doen het altijd goed;
 6. Kostenreductie: het allerbelangrijkste is natuurlijk om in een dergelijke periode de uitgave aan te passen aan de inkomsten. Zo is het kunnen sturen op personeelsuitgaven een belangrijk middel, maar eigenlijk geldt het voor alle kosten;
 7. Spaar in tijde van overschot: essentieel is natuurlijk dat je in bepaalde periode van het jaar geld opzij zet voor perioden dat er sprake is van krapte;
Voor meer info neemt u contact op met de heer Stuyt, T: 0174 – 620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
Nieuwe plannen vanuit de financiële en fiscale hoek
 • Per 1 januari 2012 vindt er een verandering plaats in vakantiedagenregeling: grootste verandering is de beperking bij het opsparen van de vakantiedagen na het kalanderjaar
 • Het wettelijk minimum(jeugd)loon gaat per 1 juli met 0,76% omhoog
 • Verruiming borgstellingskrediet verlengd voor 2011: veel kleine en middelgrote bedrijven in de sport- en leisurebranche hebben moeite om een financiering te krijgen voor hun investeringsplannen. De verruiming houdt in dat de overheid voor 80% garant staat bij de verstrekking van een borgstellingskrediet. Met een maximum voor een dergelijk krediet van € 250.000,- staat de overheid dus voor € 200.000,- garant. Boven dit bedrag geldt een garantie van 45% van de borgstelling
 • Kabinetsplannen m.b.t. zelfstandigenaftrek per 2012: als zelfstandig ondernemer hed je recht op zelfstandigenaftrek. Bij winsten tot € 14.500,- is dat € 9.484,-, welk bedrag daalt naarmate de winst hoger ligt. Goed presteren wordt dus afgestraft! Het voorstel is nu een vaste basisaftrek van ca. € 7.200,- te hanteren. Daar bovenop blijft de MKB-winstvrijstelling van 12% gelden;
Nieuwe profielen
Fitnesscentrum in Prov. Utrecht
Een centrum van ruim 2500 m², met als kernactiviteiten fitness en groepslessen (incl. spinning). Het is gelegen op de begane grond en de 1ste etage van een huurpand. Het bedrijf ligt uitstekend gelokaliseerd, met voldoende parkeergelegenheid.

Het bedrijf wordt uitstekend geleid en is bedrijfseconomisch stabiel en gezond. Met prima personeel ligt er voor de overnamekandidaat een mooie uitdaging om het concept verder richting te geven, aan te scherpen en te voorzien van een eigen en onderscheidend gezicht.

Wij zoeken (een) ervaren ondernemer(s), die weet wat is om een behoorlijke organisatie aan te sturen. Er ligt hier een prachtige uitdaging voor een ambitieuze ondernemer. De overname is gebaseerd op een activatransactie (inventaris en goodwill), maar een aandelenoverdracht is bespreekbaar. Een behoorlijk eigen vermogen dient aanwezig te zijn.

Sportcentrum in Prov. Limburg
Een centrum van ca. 3000 m², met als kernactiviteiten fitness en groepslessen (incl. spinning), met daarnaast nog activiteiten als squash en budo.

Gelegen in een mooi verzorgingsgebied biedt het volop mogelijkheden om door te groeien. Het bedrijf ziet er zowel intern en extern goed en verzorgd uit, is toonaangevend in haar verzorgingsgebied, met een prima naam en uitstraling.

Het pand wordt gehuurd en loopt nog voor een langere periode door. De huurprijs is realistisch, maar een verkoop van het pand is tevens bespreekbaar. De overname is gebaseerd op een activatransactie (inventaris en goodwill) en kan per direct geschieden. Voor de financierbaarheid van de onderneming (bij financiële instellingen als banken) is een behoorlijk eigen vermogen noodzakelijk (ca. 50% van de investering).

Stuyt & Partners heeft diverse fitnesscentra, wellnesscomplexen en tennisparken in de portefeuille. Niettemin staan niet alle bedrijven op de website of zijn anderszins kenbaar gemaakt via media. Voor een volledig overzicht en bij serieuze interesse kunt u contact op nemen met dhr. J.P.M. Stuyt; T: 0174-620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken