Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | mei 2011

Beste lezers,

Hoewel het in de fitnessbranche allerminst goed gaat, biedt de combinatie van de accommodatie (indeling ruimten), de bandbreedte van het dienstenaanbod (noem het breed ‘gezondheid’) en de grootte en verscheidenheid van de doelgroep, deze branche voldoende mogelijkheden om de strategie van het bedrijf bij te stellen of zelfs geheel te wijzigen.

Duidelijk is dat we een periode van pakweg 10 jaar afsluiten waar het in de branche uitsluitend draaide om sales en nog meer sales. Ging het maar om ‘marketing’ (een veel omvattend begrip waar ook bijvoorbeeld het binnenhouden van leden ondervalt), dan zou ik er nog vrede mee kunnen hebben.

De branche is inmiddels in haar eigen valkuil gelopen: een groot deel van de bedrijven beheerst inmiddels de kunst van het binnenhalen van leden (of laat zich daar in bijstaan) en de drop-out rate is sindsdien verdubbeld. De meerwaarde versus een concurrentcollega in hetzelfde verzorgingsgebied is daarmee komen te vervallen. Het moet anders, zoveel is iedereen wel duidelijk.

Bedrijven zullen keuzen dienen te maken ten aanzien van hun strategie en concept. Dat kan op basis van doelgroepen, aanbod en kwaliteit van diensten, prijs, locatie etc.. Volop te kiezen dus. Wel zijn daar vaak investeringen en een aanloopperiode voor nodig. Belangrijk genoeg om daar niet te lang mee te wachten.

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Verzelfstandiging Fysiotherapie
Recentelijk heeft Stuyt & Partners een afdeling Fysiotherapie binnen een groot Sportcentrum verzelfstandigd. Er waren reeds 2 á 3 fysiotherapeuten (2 fte’er) werkzaam binnen het bedrijf, die naast 1 behandelkamer vooral gebruik maakten van de diverse sportruimten binnen het gebouw.

Na overname telt de verzelfstandigde praktijk ruim vier behandelruimten, een ontvangstruimte en een pantry, met een totale huuroppervlakte van ca. 130 m². Dit geeft de praktijk de mogelijkheid om door te groeien naar circa 5 á 6 fysiotherapeuten. Voor beide partijen (koper/verkoper) absoluut een win-winsituatie.

Mocht er zich bij u ook een dergelijke situatie aandienen, neem dan rustig contact op met Stuyt & Partners. We zijn gaarne bereid om de mogelijkheden voor u toe te lichten.

Voor meer info neemt u contact op met de heer Stuyt, T: 0174 – 620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
BV oprichten wordt makkelijker
Was er voor de oprichting van een BV een ‘verklaring van geen bezwaar’ (afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie) noodzakelijk, vanaf 1 juli dit jaar komt een dergelijke voorwaarden te vervallen. De preventieve werking van dit middel was te eenvoudig te omzeilen, bijvoorbeeld door het kopen van een bestaande BV.

Dit betekent niet dat er geen enkele controle meer is: de check vooraf wordt verplaatst naar een systeem van doorlopende controle. Diverse organisaties en instanties zullen hierbij betrokken worden o.a. het Handelsregister, Justitie, Belastingdienst en Kadaster. Zelfs gegevens van familieleden zullen in het onderzoek betrokken worden en moeten uiteindelijk leiden tot het vaststellen van risicoprofielen.

Voor u betekent het in ieder geval dat de oprichting vanaf 1 juli een stuk sneller gaat en minder geld zal kosten (legeskosten voor de afgifte). Nu de minimumeis van € 18.000,- oprichtingskapitaal nog laten vallen en we kunnen met recht spreken van een vereenvoudiging.

Voor meer info neemt u contact op met de heer Stuyt, T: 0174 – 620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
‘Financieringsvoorbehoud’ niet te lichtzinnig gebruiken
Bij veel aankopen van een onroerende zaak of bedrijf wordt een voorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst ten aanzien van de financiering. Op dat moment kan een koper altijd vrij eenvoudig ontbinden. Maar is het wel zo eenvoudig te gebruiken?

Een volgende passage wordt regelmatig aangetroffen in overeenkomsten:
  • ten aanzien van de financiering van de Koopsom aantoonbaar en op basis van niet ongebruikelijke condities, niet met financiers tot overeenstemming wordt gekomen; een en ander te bewijzen door minimaal twee schriftelijke afwijzingen van in Nederland gevestigde banken;
De passage maakt duidelijk dat de koper nadrukkelijk moet kunnen aantonen voldoende moeite te hebben gedaan om ook daadwerkelijk een financiering te verkrijgen. Zo moeten er vaak twee en soms drie afwijzingen worden overlegd.

De vraag blijft of uitsluitend (de) (het aantal) afwijzingen voldoende zijn voor het rechtvaardig gebruik van dit voorbehoud. M.a.w. is er genoeg moeite voor gedaan om de financiering te verkrijgen. In dat geval is het overleggen van een dossier met o.a. alle communicatie tussen de verstrekker/bemiddelaar en koper al veel meer inzicht verschaffen. Recentelijk moest er een rechter aan te pas komen, die o.b.v. ‘redelijkheid en billijkheid’ een dergelijke ontbinding heeft afgewezen. Naast een kwantitatieve dient u ook een kwalitatieve inspanning te doen.
Werkzaamheden Stuyt & Partners
Stuyt & Partners (S&P) is veelal bekend om haar werkzaamheden op het gebied van waarderen en overnamebemiddeling. Maar S&P doet meer dan dat.Hierbij een overzicht van de diensten van Stuyt & Partners:
  • Bemiddeling verkoop sportcentra
  • Bemiddeling aankoop sportcentra
  • Waardebepaling bedrijf (o.a. WOZ)
  • Verkoopscan
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Ondernemingsplan
  • Doorlichtingsmodule ‘S&P-SCAN’
  • Interim management
Stuyt & Partners heeft diverse fitnesscentra, wellnesscomplexen en tennisparken in de portefeuille. Niettemin staan niet alle bedrijven op de website of zijn anderszins kenbaar gemaakt via media. Voor een volledig overzicht en bij serieuze interesse kunt u contact op nemen met Stuyt & Partners.

Voor info: Dhr. J.P.M. Stuyt; T: 0174-620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken