Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | april 2011

Beste lezers,

In de diverse gesprekken die ik voer met ondernemers over de gang van zaken binnen hun bedrijf, moet ik constateren dat te veel gesprekpartners het noodzakelijke proces tot verandering voor zichzelf houden. Dat is vaak niet goed voor het bedrijf, maar zeker niet voor de ondernemer.

Dat veel bedrijven in de commerciële sport- en leisurebranche in een dergelijke situatie verkeren is evident. Belangrijk is dat u daar niet alleen mee blijft rondlopen, maar probeer daar de juiste mensen bij te betrekken, intern dan wel extern van het bedrijf. Met andere woorden geef het veranderingsproces structuur en leiding en maak keuzes. Te vaak gebeurt er niets en worden de keuzes gemaakt niet door, maar voor het bedrijf.

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
EEN OVERNAME VAN AANDELEN VERSUS ACTIVA/PASSIVA
Op het moment dat een bedrijf overweegt te verkopen en een BV-structuur kent dient er een keuze gemaakt te worden voor een verkoop van de aandelen dan wel op basis van een activa/passiva-transactie. Wat is grofweg het verschil en de voordelen van beiden vormen?

 • Bij een aandelenoverdracht koopt u de gehele onderneming, incl. bezittingen en schulden., rechten en verplichtingen (schulden aan bv. belastingdienst), contracten met leveranciers, personeel en afnemers, licenties en vergunningen. Alleen de identiteit van de aandeelhouder(s) verandert.
 • Bij een activa/passivaoverdracht koopt u de bezittingen en schulden van de verkopende partij. In de praktijk betekent dat vaak de koop van uitsluitend de bezittingen (dus eigenlijk zou de benaming ‘activatransactie’ beter zijn) zoals machines en overige inventaris, voorraden en de overname van personeel. Banksaldi, debiteuren, crediteuren en bankschulden blijven vaak bij de verkoper. Voorts is er vaak nog sprake van een post ‘goodwill’, waarvoor betaald moet worden
In de vorige nieuwsbrief beschreven we de voordelen van aandelen, nu komen de activa(/passiva)voordelen aanbod.

Voordelen activa(/passiva) voor Verkoper
 • Bij de verkoop o.b.v. activa(/passiva) (in de praktijk vaak alleen de activa), hoeft de verkoper aanzienlijk minder garanties af te geven. De koper koopt wat hij ziet en indien sprake van een kleiner bedrijf is de omschrijving en eventuele apart waarderen van de activa (inventaris, machines, voorraden etc.) te overzien. Zeker ook wanneer het aantal over te zetten contracten (bv leasecontracten) meevalt, geeft deze overnamevorm voor beide partijen meer duidelijkheid en is beter te begrijpen, m.n. ook het waarderen van het bedrijf in deze vorm
 • Indien dus de werkmaatschappij bv de verkoper van het bedrijf wordt, dient het fiscale nadeel gecompenseerd te worden door de kopende partij; de overnamesom wordt ten slotte nu ontvangen in de werkmaatschappij, die over het algemeen na verkoop wordt opgeheven. In dat geval zal verkoper voor een extra belasting komen te staan zodra de overnamesom wordt overgeheveld naar de holding;

Voordelen activa(/passiva) voor Koper
 • Bij de koop o.b.v. een activatransactie kan de koper de gehele overnamesom fiscaal afschrijven (dus ook de goodwill en stille reserve)
 • Aangezien de koper niet de verplichtingen mee overneemt, blijft hij verschoond van eventuele ellende, welke zich zou kunnen voordoen in de bv. Denk hierbij aan tegenvallende betalingen van debiteuren en claims vanuit de belasting
 • Om die reden kan ook het DD-onderzoek (due diligence) beperkt blijven.
 • Ook geeft het de koper meer mogelijkheden om de goede stukken (delen) binnen een bedrijf eruit te kiezen
 • M.b.t. de financierbaarheid zijn de mogelijkheden bij een activatransactie groter, omdat alle activa ook gebruikt kan worden als dekking voor de financiering. Bij aandelen maakt de wet dit niet mogelijk en zal financiering, zeker bij aanwezigheid van onroerende zaken en/of weinig vreemd vermogen in de bv lastig worden;
 • Voor een activatransactie (indien er geen sprake is van onroerende zaken/vermogensrechten) is de gang naar een notaris niet noodzakelijk i.t.t. aandelen.

Voor meer info neemt u contact op met de heer Stuyt, T: 0174 – 620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
ONDERHANDEL MET UW BANK!
Vaak is er sprake van een huisbankier, waarbij u diverse producten afneemt, zoals verzekeringen en leningen, waar de bankier, alszijnde een commerciële instelling, simpelweg aan willen verdienen. Ze verschillen dienaangaande niet van een ‘gewone’ leverancier. Toch wordt er niet of nauwelijks onderhandeld met deze leverancier van geld. Hierbij enige helderheid!

 • Veel banken hebben de economische crisis aangegrepen om de rente en tarieven in het bankverkeer te verhogen
 • Doordat het vaak om geringe kosten per maand gaat, is veel niet zichtbaar en niet voelbaar, maar kan uiteindelijk op de lange termijn toch tot behoorlijk extra kosten leiden
 • Het inzicht ontbreekt vaak bij ondernemers over de tarieven en hoe ze tot stand zijn gekomen: onzichtbare kosten noemen we dat en banken doen dat uiterst handig (je zou ook kunnen zeggen geraffineerd)

Opbouw ‘rente’
 • veel bedrijven hebben een rekening-courant lopen bij een bank en betalen daar vaak een forse rente op.
 • Deze rente bestaat uit een inkooptarief voor de bank, een liquiditeitstoeslag en een risico-opslag per klant/branche
 • M.n. die liquiditeitstoeslag (extra toeslag voor het duurder moeten inkopen van geld door het wantrouwen tussen de banken onderling, dankzij de crisis) zou weer een stuk lager moeten zijn aangezien de rentemarkt weer (redelijk) hersteld is
 • Ook wordt er vaak in het MKB een basisrente (punt 1 ‘inkooptarief voor de bank’) gehanteerd die hoger ligt dan het tarief op 1 of 3 maanden Euribor (Euro Interbank Offered Rate. Euribor is het rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro’s verstrekken) die bij grotere bedrijven vaak wel wordt gehanteerd. Dit kan enkele procenten schelen en dus veel geld!

Kortom verdiept u in de materie, laat u voorlichten en onderhandel daar waar mogelijk. Het kost tijd en energie, maar het kan zeker lonen.

Voor info: Dhr. J.P.M. Stuyt; T: 0174-620338 of E: advies@stuytenpartners.nl;
Nieuwe profielen
Fitnesscentrum in provincie Zuid-Holland
Een centrum van ca. 900 m², met fitness, groepslessen en spinning. Gelijkelijk verdeeld over 2 etage’s betreft het een professioneel en modern bedrijf, met goede begeleiding en veel klantvriendelijkheid. Het is gevestigd in een huurpand, met een marktconforme huur, gelegen is een verzorgingsgebied met ca. 25.000 inwoners, zonder aanbieders met eenzelfde uitstraling en referentie.Inrichting en inventaris bevinden zich in een uitstekende staat. Locatie en bereikbaarheid zijn goed, met voldoende parkeervoorzieningen. De overname dient te geschieden op basis van een aandelenoverdracht. Zonder eigen vermogen zal een transactie niet mogelijk zijn.

Stuyt & Partners heeft diverse fitnesscentra, wellnesscomplexen en tennisparken in de portefeuille. Niettemin staan niet alle bedrijven op de website of zijn anderszins kenbaar gemaakt via media. Voor een volledig overzicht en bij serieuze interesse kunt u contact op nemen met Stuyt & Partners.

Neem voor meer info contact op met de heer Stuyt, T: 0174- 620338 of E: advies@stuytenpartners.nl
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken