Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | maart 2011

Beste lezers,

Nederlandse ondernemers en investeerders verwachten dit jaar een breed gedragen herstel van de overnamemarkt voor MKB-bedrijven! Een enquête onder ondernemers, investeerders en adviseurs maakt duidelijk dat er veel optimisme is ten aanzien van de aan- en verkoop van bedrijven in het MKB. Na twee jaar van flinke dalingen lijkt de curve weer omhoog te lopen.

Dat zou dus ook voor de commerciële sport- en leisurebrache moeten gelden. Veel bedrijven in deze sector hebben inmiddels flink gesneden in de kosten en kunnen weer enigszins een gezonde winst- en verliesrekening laten zien. Verder zijn de overnameprijzen over het algemeen behoorlijk gezakt en dus interessant voor kopers. Wanneer nu ook nog de geldverstrekkers, waaronder met name banken, overnames weer willen financieren is de keten herstelt.

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Een overname van aandelen versus activa/passiva
Op het moment dat een bedrijf overweegt te verkopen en een bv-structuur kent dient er een keuze gemaakt te worden voor een verkoop van de aandelen dan wel op basis van een activa/passiva-transactie. Wat is grofweg het verschil?

  1. Bij een aandelenoverdracht koopt u de gehele onderneming, incl. bezittingen en schulden, rechten en verplichtingen (schulden aan bv. belastingdienst), contracten met leveranciers, personeel en afnemers, licenties en vergunningen. Alleen de identiteit van de aandeelhouder(s) verandert;
  2. Bij een activa/passivaoverdracht koopt u de bezittingen en schulden van de verkopende partij. In de praktijk betekent dat vaak de koop van uitsluitend de bezittingen (dus eigenlijk zou de benaming ‘activatransactie’ beter zijn) zoals machines en overige inventaris, voorraden en de overname van personeel. Banksaldi, debiteuren, crediteuren en bankschulden blijven vaak bij de verkoper. Voorts is er vaak nog sprake van een post ‘goodwill’, waarvoor betaald moet worden.

Voordelen aandelen voor verkoper
  • De verkoop van de aandelen is relatief eenvoudig en de verkoper is in principe overal van af; bijvoorbeeld van zijn, waarschijnlijk, overbodig wordende bv. Bij een activatransactie dienen daarentegen, zeker bij grotere bedrijven, alle activa (voorraden, inventaris, machines) beschreven en gewaardeerd te worden. Veel werkzaamheid dus. Vaak moeten bovendien contracten worden overgezet (bv leasecontracten) en is de medewerking van de andere contractpartij nodig;
  • Bij een aandelenoverdracht wordt de bv veelal verkocht door een zogenaamde holding bv. Over de koopsom is de verkoper geen vennootschapsbelasting verschuldigd door de toepassing van de deelnemingsvrijstelling.

Voordelen aandelen voor koper
  • Hoewel zowel de rechten als de plichten overgaan op koper, kunnen die rechten zeer belangrijk zijn en hoeft een koper daar niet opnieuw over te onderhandelen (denk aan afspraken met een pandeigenaar of leveranciers);
  • Indien er tevens sprake is van de verkoop van onroerende zaken (grond en opstallen) kan in sommige gevallen (denk aan tennis- en saunacentra) voorkomen worden om overdrachtsbelasting te betalen;
  • Is er sprake van compensabele verliezen dan kunnen die interessant zijn voor de koper, in dat geval dienen de aandelen te worden overgenomen.

In de volgende nieuwsbrief zullen de voordelen van een activatransactie worden besproken. Voor meer info neemt u contact op met de heer Stuyt; 0174 - 620338 of advies@stuytenpartners.nl.
Stuyt & partners begeleidt meer ondernemers
Ondernemerschap en het leidinggeven aan een eigen bedrijf kent vele mooie kanten en betekent voor vele mensen het summum van vrijheid en het aangaan van uitdagingen. Doen wat u leuk vindt en daar een eigen bestandsrecht in opbouwen. Dat lijkt toch zeer aantrekkelijk. Helaas is de praktijk behoorlijk weerbarstiger en is het (succesvol) ondernemen lang niet altijd even eenvoudig.

Veel ondernemers in de sport- en leisuremarkt hebben het op dit moment moeilijk. Ervaren dat ondernemen niet meer vanzelf gaat en merken dat, ondanks veel nieuwe initiatieven, het bedrijf langzaam (niettemin altijd te snel) achteruit gaat. Of het nu om tenniscomplexen, fitnesscentra of saunabedrijven gaat, voor de hele markt waren 2009 en 2010 over het algemeen geen topjaren.

Stuyt & Partners heeft de kennis en ervaring om ondernemers in deze branche te ondersteunen en te begeleiden, en te voorzien van de nodige input om het bedrijf succesvol voort te zetten. Wacht daar niet te lang mee. Ook dat getuigd van ondernemerschap: (op tijd) inzien wat het bedrijf nodig heeft, erkennen zelf niet de antwoorden te hebben, vaststellen dat advies van buitenaf wenselijk is en daar ook daadwerkelijk actie op nemen.

Voor meer info neemt u contact op met de heer Stuyt; 0174 - 620338 of advies@stuytenpartners.nl.
Nieuwe profielen
Damesstudio in prov. Friesland
Een centrum van ca. 150 m² in een middelgrootte plaats. Alles gelijkvloers op de begane grond gelegen, is het bedrijf gevestigd in een huurpand in een klein winkelcentrum.

Damesstudio in prov. Friesland
Een centrum van 160 m² met kernactiviteiten circuittraining en groepslessen. Gevestigd in een huurpand in een middelgrootte plaats.

Damesstudio prov. Z-Holland
Een centrum van 160 m², met kernactiviteit groepslessen, betreft een huurpand, gelijkvloers op de begane grond in een kleinere plaats.

Bewegingsstudio in prov. Z-Holland
Een centrum van ca. 300 m², met kernactiviteiten fitness en groepslessen voor de man en vrouw, gevestigde in een middelgrootte plaats. Leuk centrum met veel mogelijkheden.

Damesstudio in prov. N-Holland
Een centrum van ca. 170 m² met circuittraining als centrale activiteit, aan de rand van een grootte stad, huurpand, een gering overnamebedrag.

Damesstudio in prov. Utrecht
Een centrum van 150 m², uitsluitend circuittraining, gevestigd in een winkelstraat in een grootte plaats.

Niet alle centra staat op de website. Neem voor meer info contact op met de heer Stuyt; 0174 - 620338 of advies@stuytenpartners.nl.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken