Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | februari 2011

Beste lezers,

De Nederlandse economie kruipt langzaam uit het dal, hoewel het herstel nog uiterst pril is en voornamelijk te danken aan de wereldhandel en minder door de consumptieve bestedingen. Wellicht in grote mate gedwongen door omstandigheden nam het aantal starters in 2010 met ca. 10% toe, tot ca. 110.000 ondernemingen, veelal overigens opgestart door ZZP’ers, met een hoog aandeel vrouwen (35%) en etnische ondernemers (20%).

Aan de andere kant van het spectrum blijft het aantal faillissementen onverminderd hoog, ca. 10.000 bedrijven in 2009 en 2010. Hierin wordt dus niet meegenomen de vele eenmanszaken die na verloop van tijd simpelweg stoppen vanwege een gebrek aan baten (zonder dat ze veel schulden hebben). De helft van het aantal starters dient over het algemeen de eerste drie tot vijf jaren van hun bestaan niet uit.

De overheid stimuleert mensen tot ondernemersschap en heeft nagenoeg alle drempels weggenomen om een bedrijf te starten en daar is niets mis mee. Niettemin dienen starters beter begeleid te worden, door bijvoorbeeld verplicht een ondernemingsplan in te dienen bij de KvK of een starterscoach in te huren, zodat veel privé en zakelijk leed kan worden voorkomen.

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Vergroot slagingskans als ondernemer door een ondernemersplan
Ongeveer de helft van de startende bedrijven overleven de eerste 3 tot 5 jaren niet. De ervaring leert dat de overlevingskans flink wordt verhoogd, door een goede voorbereiding. Een ondernemingsplan kan daar absoluut bij helpen!


Een ondernemingsplan is eigenlijk niets anders dan een schriftelijke vastlegging van hoe u uw bedrijf wilt opzetten of voortzetten. Grofweg geeft dit plan de volgende informatie:
 • de ondernemer: zijn kennis, ervaring, opleiding en motivatie
 • het product/markt: welk product/dienst, doelgroep, concurrentie, ontwikkeling
 • de organisatie: locatie, pand, personeel, taakverdeling
 • de financiën: prognose exploitatie, liquiditeitsoverzicht, financiering,
 • de formele zaken: rechtsvorm, vergunningen, accountant, verzekeringen
Tips:
 • belangrijk hierbij is dat u stap voor stap het gehele bedrijfsproces doorloopt en uzelf dwingt om alles goed te overdenken; m.n. startende ondernemers laten zich te vaak uitsluitend leiden door enthousiasme, emotie en ambitie en verliezen regelmatig de realiteit uit het oog
 • onderdeel van het ondernemingsplan is de vaststelling van de haalbaarheid van het idee, niet alleen voor uzelf, maar m.n. voor uw financiers, zij moeten ten slotte het geld verstrekken of een deel daarvan.
 • laat het plan screenen door een deskundige of wellicht een collageondernemer
 • een zeer belangrijke vraag blijft te allen tijde of u er voldoende geld mee gaat verdienen, in het voorzien in uw levensonderhoud, maar ook om te herinvesteren.

Voor info verwijs ik u naar www.stuytenpartners.nl of neemt u contact op met de heer Stuyt
Zonder eigen geld geen overname
Nog steeds menen diverse kopers, met name starters, dat bedrijven overgenomen kunnen worden zonder of met weinig eigen vermogen. Zeker in de sport- en recreatiebranche is dat absoluut onmogelijk. Hoe dan wel, zult u vragen?


 • banken, maar ook andere investeerders, willen dat u maximale commitment toont, dit betekent het inzetten van eigen middelen zodat u bereid bent tot het lopen van risico’s;
 • de voorkeur gaat dan met name uit naar hard eigen geld; geld dus waar geen verplichtingen tegenover staan en direct voorhanden is, denk aan spaargeld;
 • ook geld wat in aandelen zit of overwaarde van bezittingen, zoals een eigen huis kan een bron van financiering zijn. Vaak vergeet men dat bij het benutten van een overwaarde op een huis gewoon een hypotheek afgesloten dient te worden, waar dus aflossingsverplichtingen tegenover staan. In dat laatste geval betreft het vreemd vermogen;
 • het gaat dan om de solvabiliteit, ofwel de verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen (of totaal vermogen); op dit moment hanteren banken minimaal 30% eigen vermogen, waar niet zelden 40 à 50% eigen vermogen gevraagd wordt op de totale financiering;
 • voorts is de gedachte bij de overname van een pand dat de financiering een stuk eenvoudiger wordt. Dat is niet juist, want ook hier wordt er op dit moment nauwelijks meer betaald dan 75 à 80% van de executiewaarde (ca. 80% van de onderhandse verkoopwaarde);
 • helaas moeten we constateren dat in een periode dat financiering al lastig genoeg is, de sport- en recreatiebranche in negatieve zin de kroon spant. Vaak sta je dus al met
  1-0 achter op het moment dat je een bank binnen stapt;
 • het goed inschatten van de kansen en een gedegen voorbereiding is fundamenteel voor het realiseren van uw financieringsbehoefte; doe dat dan niet alleen en schakel de noodzakelijke deskundigheid in;
Belastingstips
Verkopen en terughuren afgeschreven pand
Zoals u weet zijn zijn bedrijfspanden sinds enkele jaren nog maar beperkt afschrijfbaar:
 • Een pand wat u zelf in gebruik heeft, mag u tot 50% van WOZ-waarde afschrijven.
 • Wanneer u (de BV) nu het pand verkoopt aan bijvoorbeeld uw meerderjarig kind om het vervolgens terug te huren, is de huur volledig aftrekbaar binnen te BV
 • Het pand kan vervolgens naar Box 3 (1,2% vermogensbelasting), de huur is niet belast, maar ook de kosten zijn niet aftrekbaar en een waardestijging van het pand is onbelast.
 • Let op!! De transactie dient wel zakelijk te blijven, o.a. de in rekening gebrachte huur.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) speciaal voor het MKB
Volgens deze regeling mag u een extra percentage van het investeringsbedrag aftrekken, als u tenminste voldoet aan de voorwaarden; deze aftrek vermindert de fiscale winst en zodoende de belastingheffing

De KIA geldt voor de meeste bedrijfsmiddelen, maar niet voor o.a. auto’s, huizen en grond; bekijk hier de 'spelregels'.

Om van de KIA optimaal te profiteren moet u zich aan de volgende spelregels houden:
 • zorg ervoor dat de investeringen tezamen meer bedragen dan € 2.200,-
 • kijk waar u investeringen vooruit kan schuiven voor de maximale KIA
 • splits investeringen waar mogelijk (o.a. over verschillende jaren), indien dit voordeel voor de KIA oplevert;
 • hou daar contact over en overleg met uw accountant
Voorbeeld:U investeert einde jaar 1 in een computer van € 1.500,-. Begin jaar 2 doet u een investering in een grote kopieer van € 2.000,-. Wanneer u niets doet ontvangt u geen KIA. Door beide investeringen in hetzelfde jaar te doen ontstaat er een aftrek van 28% x € 3.500,- = € 980,-
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken