Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | november 2010

Beste lezers,

Het einde van 2010 komt inzicht. Een jaar wat voor veel ondernemers wordt gekenschetst door stuurloosheid en onzekerheid. Met name de economie weet het even niet meer. De volatiliteit in de financiële barometers maakt duidelijk dat veel onduidelijk is, ook onder de zogenaamde deskundigen. Zelfs de wereldleiders verschillen nadrukkelijk van mening over de oplossingen om de economie weer een volgende groeifase binnen te loodsen.

Consequentie is dat er veel onzekerheid leeft onder de mensen en dat is allerminst goed voor het uitgavepatroon van de consument. En de consumenten moeten juist weer gaan uitgeven willen zij de ondernemers gelukkig maken. Kortom wanneer (waar) doorbreken we de cyclus? Wat zijn uw plannen om de cyclus het komende jaar te doorbreken?!

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Het betrekken van vastgoed bij de verkoop van de onderneming?
Regelmatig hebben we bij de overdracht van bedrijven te maken met onroerende zaken (o.z.) die (bijvoorkeur) mee verkocht moeten worden. Wat zijn hier de consequenties van.

 • het is duidelijk dat bij de verkoop van ook o.z. het de verkoopprijs zal verhogen en de overdracht lastiger zal worden;
 • dit heeft alles met de financierbaarheid te maken: banken betalen op dit moment vaak niet meer dan 80% van de executiewaarde;
 • de onroerende zaak in de sport & recreatie betreft niet zelden ‘exploitatiegebonden onroerende zaak’ (denk aan tennisparken en saunacentra), wat zo specifiek is, dat de risico’s voor investeerders groot zijn indien ondernemers het daar niet redden; kortom vaak weinig interesse van investeerders tenzij er een hoog rendement te behalen is;
 • wanneer er wordt gekozen voor het behouden van de onroerende zaak, is het profiel van de kandidaat-koper voor de onderneming bijzonder belangrijk, tenslotte worden de opstallen dan verhuurd en ligt het risico bij de eigenaar van onroerende zaak;
 • in dat geval zal wel goed gekeken moeten worden naar een juiste huurprijs voor de aanwezige exploitatie; indien dit een verhoging van de kosten tot gevolg heeft, zal dat ongetwijfeld consequenties hebben voor de waarde van de onderneming;
 • afhankelijk van de situatie en reden van stoppen van de ondernemer, kan het behoud van de onroerende zaak fiscale voordelen hebben;
Voor verdere informatie neem contact op met Stuyt & Partners, tel: 0174-620338
Wat zijn belastingwijzigingen voor 2011!!
Zoals altijd wordt er op het einde van het jaar weer de interessante fiscale tips voor het komend jaar door de regering bekend gemaakt. Hier volgen er een aantal. • bij de overdracht van vastgoed dient u normaal gesproeken 6% belasting te betalen. Wanneer de onroerende zaak (grond en opstallen) zich in een BV-structuur bevinden zijn er uitzonderingen om daar onderuit te komen. De eisen hieromtrent zullen worden aangescherpt;
 • de regeling rondom het fiscaal gunstig verstrekken van durfkapitaal (in de volksmond bekend als de ‘Tante Agaarh-regeling) aan ondernemende familieleden (of andere starters) wordt enigszins beperkt;
 • de verruiming m.b.t. het verrekenen van het verlies in 2009 en 2010, wordt ook voor 2011 van toepassing. Voor bedrijven die vallen onder de vennootschapbelasting is deze zelfs verruimd;
 • ook in 2011 blijft het aantrekkelijk om oudere werknemers in dienst te nemen; let tevens goed op wanneer een van uw huidige werknemers de leeftijd in enig jaar krijgt van 62 of ouder zijn diverse kortingen van toepassing;
 • in 2010 is de herziene Successiewet in werking getreden. Vooral in de sfeer van bedrijfsoverdrachten (binnen met name de familie) is weer een aantal fiscale drempels geslecht. Allereerst gaat de belastingheffing op erven en schenken omlaag en de vrijstellingen omhoog. Daarnaast wordt de bedrijfsoverdracht eenvoudiger, maar belastingconstructies ingeperkt. Niettemin gunstig nieuws in overdrachtsland.
Voor verdere informatie neem contact op met uw accountant of belastingadviseur
Nieuwe profielen
Budgetfitnesscentrum - Overijssel
Een centrum van 1000 m², met als kernactiviteit fitness (incl. virtual spinning). Alles gelegen in een grootte ruimte, wat het centrum heel overzichtelijk maakt en het personeel efficiënt inzetbaar. Het bedrijf is gevestigd in een grote plaats in een dicht bevolkte woonwijk, met nauwelijks concurrentie in het budgetsegment.

Het pand wordt gehuurd, is bijzonder netjes van inrichting en de apparatuur is vrijwel nieuw. Het verzorgingsgebied biedt nog volop mogelijkheden tot groei van leden en omzet. Het bedrijf is uitstekend geschikt voor een enthousiaste en meewerkende ondernemer, die met een beperkt personeelsbestand uiterst interessante rendementen wil behalen. Een behoorlijk eigen vermogen is noodzakelijk. De overname is gebaseerd op een activatransactie (inventaris en goodwill) en kan per direct geschieden.

Damesstudio - Friesland
Een centrum van ca. 160 m² in een middelgrootte plaats. Alles gelijkvloers op de begane grond gelegen, is het bedrijf gevestigd in een huurpand in een klein winkelcentrum. Met een fris en verzorgd interieur en een concept gebaseerd op circuittraining, past het bedrijf naadloos in de tijdgeest van een bepaalde doelgroep die functioneel trainen wil combineren met veel gezelligheid, in een omgeving die niet zo intimiderend is.

Met name geschikt voor de vrouwelijke ondernemer die graag met mensen wil omgaan en haar brood wil verdienen in de gezondheidsbranche. Het betreft een activatransactie.

Damesstudio - Zuid-Holland
In de bollenstreek in Zuid-Holland is een bewegingscentrum voor vrouwen over te nemen. Het bedrijf kent een oppervlakte van ca. 160 m², alles gelijkvloers op de begane grond gevestigd, waar voornamelijk groepslessen worden aangeboden, dus geen circuittraining.

Recentelijk is de studio opgeknapt, zodat het weer een frisse en professionele uitstraling heeft. Bij uitstek geschikt voor een aerobicinstructrice die eindelijk iets voor haarzelf wil beginnen, en vrij ondernemersschap wil koppelen aan het geven van verschillende lessen. Het betreft de overname van de inventaris en het huurcontract;

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken