Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | augustus 2010

Beste lezers,

Wat zal het nieuwe seizoen ons weer brengen. Blijft sport en ontspanning een belangrijke (groei)markt? Of zullen de financiële en fiscale plannen van de overheid dusdanig veel invloed hebben op de consumptieve bestedingen dat het abonnement bij het fitnesscentrum, het maandelijkse bezoek aan het saunacentrum of de tennislessen van de kinderen op de tocht komen te staan.

Wat zal de uitwerking van de kabinetsplannen op het bedrijfsleven zijn. Hoewel ze het bedrijfsleven zoveel mogelijk tegemoet zullen komen in deze moeilijke tijden (zeker met een verwacht rechts kabinet) kunnen jullie onderstaand lezen dat sommige maatregelen de andere kant op (kunnen gaan) werken. Kortom veel onzekerheid.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Positieve effecten bedrijfsfitness! Regeling onder druk?
Het blijkt uit onderzoek van het nationale gezondheidsplan onder 600 medewerkers van verschillende toonaangevende bedrijven, dat bedrijfsfitness niet alleen goed is voor de directe deelnemers, maar ook een positieve (gezonde) invloed heeft op de overige medewerkers van het bedrijf.
 • uit de resultaten van het onderzoek wordt duidelijk dat bij de overige (niet deelnemende) medewerkers 50 tot 70% meer bewegingsactiviteiten vertonen dan daarvoor
 • door het invoeren van bedrijfsfitness en de aandacht voor gezondheid binnen een bedrijf ook medewerkers die niet direct participeren binnen het bewegingsprogramma gemotiveerder zijn om actief te worden
 • dat er verder binnen de deelnemende bedrijven aan dit leefstijlplan een afname van verkeerd voedsel en een duidelijke toename van bv. vis, fruit en groente is geconstateerd
 • dat niettemin de bedrijven bezorgd zijn over de toekomst van de bedrijfsfitnessregeling i.v.m. ‘de nieuwe werkkostenregeling’ die vanaf 1 januari 2011 ingaat;
 • vanwege deze nieuwe regeling bedrijven nog maar 1,4% van hun bruto loonsom mogen besteden aan vrijgestelde vergoedingen voor hun personeel; bedrijven zullen dus keuzen moeten maken, wat ten koste zou kunnen gaan van bedrijfsfitness

Aanpassing arbeidscontracten jongeren!
De huidige tijden vragen om extra maatregelingen om met name de jongeren aan het werk te houden en het bedrijfsleven meer flexibiliteit te biedenUitgangspunten
 • De huidige wetgeving bepaalt dat u uw werknemers slechts drie tijdelijke contracten mag aanbieden. Bij een vierde contract of een werkzame periode van meer dan drie jaar (met tussenpozen van minder dan drie maanden) ontstaat een contract voor onbepaalde tijd.
 • Van alle werknemers met een tijdelijk contract is meer dan één derde jonger dan 25 jaar. Bij veel jongeren eindigen de werkzaamheden na drie contracten dan wel na een periode van drie jaar vanwege de huidige onzekerheid

Nieuwe wetgeving
 • Sinds 1 juli 2010 mag u werknemers tot 27 jaar een vierde tijdelijk contract aanbieden, dan wel een periode van 4 jaar (nagenoeg) aaneengesloten laten werken zonder dat dit resulteert in een contract voor onbepaalde tijd.
 • Neemt u wel de gehele tekst van de nieuwe wet tot u, voordat u deze tot uitvoer brengt. Zo moet uw werknemer jonger zijn dan 27 jaar op de einddatum van het vierde contract of het einde van het vierde jaar. Bovendien zal het waarschijnlijk om een tijdelijke maatregeling gaan.
Stuyt & Partners biedt vele diensten aan op het gebied van advisering en overnamebemiddeling.
 • het begeleiden van kopers bij de aankoop van een bedrijf
 • het begeleiden van verkopers bij de verkoop van hun bedrijf
 • een verkoopscan: middels een korte analyse de verkoopbaarheid van uw bedrijf vaststellen
 • een waardebepaling van uw bedrijf, zowel de exploitatie als de onroerende zaak
 • het doorlichten van uw bedrijf en een verbetertraject opstellen
 • het vaststellen van de haalbaarheid van uw plannen
 • het implementeren van maatregelen en begeleiden van de ondernemer voor een bepaalde periode
Heeft u interesse in een van de bovenstaande diensten, schroom dan niet om contact op te nemen. Wij zijn gaarne bereid u, middels een eerste gesprek, van verdere informatie te voorzien.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken