Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | juli 2010

Beste lezers,

Waar is het eigen vermogen van vele bedrijven gebleven?

Veel ondernemers ervaren op dit moment het gebrek aan liquiditeiten. Dat kan natuurlijk een tijdelijk probleem (crisis) zijn. Om een dergelijke periode op te vangen dient een bedrijf in ieder geval over een financiële buffer te beschikken; dat noemen we het eigen vermogen van het bedrijf.

Een balans is opgebouwd uit een activakant (de bezittingen) en een passivakant (hoe de bezittingen zijn gefinancierd). Bezittingen worden grofweg gefinancierd met eigen vermogen en vreemd vermogen. Een gouden regel in de boekhouding zegt dat bezittingen voor 50% met eigen vermogen gefinancierd moeten zijn en de rest met leningen via banken, investeerders of andere financieringsbronnen.

Heden ten dage wordt deze verhouding als uiterst conservatief beschouwd, met als consequentie dat er nauwelijks meer sprake is van eigen vermogen. Met name in de sport- en leisurebranche, met haar veelal kleine(re) stand-alone bedrijven, wordt nauwelijks (meer) stil gestaan bij het aanhouden van een substantieel gedeelte aan eigen vermogen. Ook in de goede jaren niet!

De gevolgen laten zich in deze mindere tijden raden. Bedrijven lijden aan financiële anorexia en hebben nauwelijks enige weerstand. Het is te hopen dat deze bedrijven nog toekomen aan het opbouwen van een gezonde balans.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt

P.S. Stuyt & Partners is van 2 tot 16 augustus op vakantie
Waarom niet de manager? Een ‘management buy-out’ is in!
Bij de verkoop van een bedrijf wordt slechts zelden stil gestaan bij de mogelijkheid om het bedrijf over te doen aan de manager(s) of bedrijfleider(s). Een dergelijke overname (‘management buy-out’) heeft een aantal aantrekkelijke elementen.

 • Een intensieve speurtocht naar een potentiële koper kan achterwege blijven
 • De manager/bedrijfsleider is vaak een belangrijke schakel geweest in het succes (goodwill) van het bedrijf. Hij heeft er zelf mede vorm aan gegeven.
 • Ook kent hij de omstandigheden/markt waarin de onderneming opereert en van de sterkten en zwakten is hij goed op de hoogte.
 • Hij heeft al een relatie met de eigenaar van het bedrijf: de introductiefase kan dan achterwege blijven.
 • Regelmatig betreft het een managementteam of meerdere bedrijfsleiders die samen het bedrijf overnemen; mensen die elkaar al voor een lange tijd kennen
 • Een management buy-out is technisch en financieel goed haalbaar, vooropgesteld dat het bedrijf gezond is en de verkoper zich redelijk opstelt (bereid zijn een deel van de overnamesom in het bedrijf te laten).
 • Er verandert na de overname nagenoeg niets, zowel in de personele als organisatorische zin blijft het bedrijf (vaak grotendeels) functioneren zoals voor de overname
Kortingen en gratis diensten/producten weggeven zinvol?
In veel branches wordt er hard gevochten om opdrachten en klanten. Daarop maakt de sport- en leisurebranche geen uitzondering, m.n. in de fitnessbranche. Het geven van kortingen of het gratis verstrekken van diensten/producten is hierbij een veel gehanteerd verkoopinstrument. Maar weet u wat u weggeeft en wat het effect daarvan op uw winst is?

 • Er worden vaak enorme kortingen en gratis diensten/producten weggegeven om nieuwe klanten te werven
 • Er wordt op veel leden geen winst gemaakt, zeker wanneer een lid na een periode van uiterlijk 6 maanden weer vertrekt
 • Wanneer er op een abonnement van 6 maanden 1 maand gratis wordt verstrekt, wordt er ca. 17% van de omzet weggegeven. Veel bedrijven draaien op jaarbasis een lagere winst.
 • Er ligt een causaliteit tussen de mate waarin er harde sales wordt bedreven versus de drop-out-rate. M.a.w. de leden waaraan het hardste is getrokken en het meeste korting is verleend zijn vaak ook weer het snelste weg;
 • Dit zijn bovendien ook vaak leden die het meeste aandacht en tijd vragen, om bv. afspraken mee te maken, uitleg apparatuur etc.
 • M.n. fitnessbedrijven proberen elkaar af te troeven in het weggeven van kortingen en gratis aanbiedingen. Onderscheidend is het nauwelijks en in de meeste gevallen is het effect op uw winst beperkt.
 • De dienst en/of product is daardoor zwaar aan inflatie onderhevig: de waarde en kwaliteit van de dienst/product wordt steeds meer in twijfel getrokken en zal op ten duur niet meer serieus worden genomen
Stuyt & Partners biedt vele diensten aan op het gebied van advisering en overnamebemiddeling
 • het begeleiden van kopers bij de aankoop van een bedrijf
 • het begeleiden van verkopers bij de verkoop van hun bedrijf
 • een verkoopscan: middels een korte analyse de verkoopbaarheid van uw bedrijf vaststellen
 • een waardebepaling van uw bedrijf, zowel de exploitatie als de onroerende zaak
 • het doorlichten van uw bedrijf en een verbetertraject opstellen
 • het vaststellen van de haalbaarheid van uw plannen
 • het implementeren van maatregelen en begeleiden van de ondernemer voor een bepaalde periode

Heeft u interesse in een van de bovenstaande diensten, schroom dan niet om contact op te nemen. Wij zijn gaarne bereid u, middels een eerste gesprek, van verdere informatie te voorzien.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken