Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | juni 2010

Beste lezers,

Het moet inmiddels voor iedereen duidelijk zijn dat de zomer in haar volle glorie is ontsproten. Een heerlijke periode voor sport en ontspanning en prachtige evenementen.

Voor een deel van de sport- en recreatiebranche (campings en buitenzwembaden) betekent dit hard werken om juist anderen te laten recreëren, daar waar een ander deel een mindere tijd tegemoet gaat. Fitnesscentra draaien vaak een zomerrooster (minder lessen, beperkte openingstijden), de saunacentra moeten het met aanzienlijk minder bezoekers stellen en een activiteit als indoortennis komt nagenoeg tot stilstand.

Minder inkomsten in die periode betekent dus ook vaak het terugbrengen van de kosten, denk bijvoorbeeld aan personeelskosten. Veel bedrijven hanteren in deze tijd een overlevingsstrategie. Daarentegen zijn andere bedrijven genoodzaakt deze strategie voor een langere periode aan te houden. Lees hierna ‘hoe om te gaan met een dergelijk periode’.

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Hoe om te gaan met je bedrijf in moeilijke tijden?
 • Wissel niet te snel van strategie/concept: essentieel is of de mindere periode een tijdelijke/conjuncturele oorzaak kent dan wel ligt in het concept zelf en dus structureel van aard is;
 • In het eerste geval dient u, zonder de basisuitgangspunten van het huidige concept aan te tasten, terug te gaan naar de bodem met betrekking tot de kosten; noem het de overlevingsstrategie
 • Dit kan zelfs een periode omhelzen waarin het wachten is dat een of meerdere collega’s uit de markt verdwenen zijn c.q moeten verdwijnen;
 • Indien, na een grondige analyse, sprake is van de laatste oorzaak (structureel), moet u als ondernemer de vraag stellen of er een betaalbaar alternatief is; vaak ontbreken de financiële mogelijkheden om een dergelijke turnaround te realiseren en banken willen nauwelijks meer (financieel) meedenken;
 • Soms is de (enige) uitkomst van een dergelijke analyse om het bedrijf te verkopen, met name als een (betaalbaar) alternatief ontbreekt; er zijn wellicht kopers die én geld én ervaring/kennis hebben om wel een gezonde exploitatie op te bouwen en daar dus nog een interessante koopsom voor over hebben;
 • Essentieel in dit proces: wacht niet te lang met het maken van keuzes, anders wordt die keuze voor u gemaakt
Stuyt & Partners heeft veel ervaring met bovenstaande situaties en is gaarne uw gesprekspartner en klankbord bij dergelijke overwegingen.
Koper, bereid je goed voor!
Het is overduidelijk dat het op dit moment een kopersmarkt is. Dit geldt voor het gehele bedrijfsleven en dus ook voor de sport- en recreatiebranche. Toch gaat het regelmatig fout.Hier enkele regels.
 • Stel een duidelijk acquisitiemodel op, m.a.w. wat is het type bedrijf waar je naar op zoek bent
 • Belangrijk in dit model is tevens de vaststellen wat je aan financiële middelen kunt besteden; zeker voor starters vormt dit een belangrijk uitgangspunt (punt 1 en 2 vormen de oriëntatiefase)
 • Vervolgens ga je op zoek naar een bedrijf wat binnen dit profiel past; verstandig is om daar enige ondersteuning in te vragen bij adviseurs die bekend zijn in de markt, maar ook collega’s, brancheverenigingen, internet, vakbladen etc. kunnen hier een belangrijke rol in spelen (zoekfase)
 • Na de zoekfase komt de transactiefase: met voorsprong de moeilijkste fase, zeker als je dit werk nog niet veel gedaan hebt. Dit deel van het proces is niet alleen technisch van aard (fiscaal, juridisch, financieel etc.), maar ook zeker de menselijk emotionele kant komt hier sterk aanbod. Bovendien moeten er in deze fase echte keuzen worden gemaakt.
 • De meest onderschatte fase is de post-acquisitiefase: zorg dat je een plan klaar hebt op het moment dat je het bedrijf hebt overgenomen en daar moet gaan starten; dit is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor het aanwezige personeel;
Doe een overname niet alleen, daar zijn simpelweg de belangen te groot voor. Schakel specialisten c.q. adviseurs in. Stuyt & Partners heeft veel ervaring in zowel de begeleiding van kopers als verkopers en deelt die kennis graag met u!
Overnameprofielen
Fitnesscentrum - Zeeland
Een fitnesscentrum van 1400 m² in een kleinere plaats in Zeeland. Een centrum die, zonder enige concurrentie, redelijk goed presteert. Uitstekende accommodatie, welke is gevestigd in een huurpand, met grootte werkruimten, veel licht en een moderne inrichting. Vanwege omstandigheden wordt er afstand gedaan van het bedrijf. Gezien de overnamesom geschikt voor starters of ondernemers die verder willen uitbouwen. Aanwezigheid van eigen vermogen is noodzakelijk. Het betreft een activatransactie en een overdracht kan op korte termijn worden gerealiseerd.

Fitnesscentrum - Zeeland
Een fitnesscentrum van ruim 1400 m² in een grotere plaats in Zeeland, met als kernactiviteiten fitness en groepslessen (incl. spinning), welke onderdeel uitmaakt van een groter (sport)complex. Het is geheel gelegen op de begane grond, waarbij de totale ruimte wordt gehuurd. Modern en professioneel, met grote ruimtes voor fitness en groepslessen karakteriseren dit bedrijf. Gelegen in een uitstekend verzorgingsgebied van een middelgrootte plaats zijn er volop mogelijkheden tot verdere groei. Gezien de omvang van het bedrijf en nadruk op groei wordt er (een) meer ervaren ondernemer(s) gevraagd. De overname is gebaseerd op een activatransactie (inventaris en goodwill) en kan per direct geschieden.

Graag zien we uw reactie tegemoet.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken