Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief 24 | mei 2010

Naaldwijk, mei 2010

Beste lezers,

De financieringskwestie blijft de gemoederen bezig houden. En terecht zou ik zeggen. Of het nou voor een uitbreiding, een herfinanciering of een overname is, in alle gevallen is het erg lastig om de bank te verleiden tot het verstrekken van geld.

De overheid doet er daarentegen van alles aan om dit probleem te tackelen, de economie moet ten slotte blijven draaien, en hebben diverse potjes om het bedrijfsleven te helpen. Het probleem is echter dat die potjes onvoldoende gebruikt worden. De banken hebben namelijk de sleutels van die potjes en moeten die procedures opstarten en aanvragen bij de overheid. Die procedures zijn vaak omslachtig en er worden veel voorwaarden aan gesteld. Zeker bij kleinere bedragen is het bovendien de inspanning nauwelijks waard. Kortom de potjes met geld van de overheid bereiken het bedrijfsleven niet en missen dus hun uitwerking (dit om het eerste onderstaande onderwerp in perspectief te kunnen plaatsen).

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Verruiming Borgstellingkrediet door Overheid
Overheid stimuleert de kredietverlening aan ondernemers omdat banken te voorzichtig zijn.

Uitgangspunten.
  • In 2009 was 1 op de 4 MKB-bedrijven opzoek naar financiering; slechts bij 45% is dit gelukt;
  • Het merendeel van de MKB-bedrijven (87%) is m.b.t. de financiering afhankelijk van banken; een van de belangrijkste beoordelingscriteria hiervan is het eigen vermogen. De solvabiliteitsratio met betrekking tot eigen vermogen (e.v.) vs. vreemd vermogen is weliswaar nauwelijks aan te geven en sterk afhankelijk van de aanvrager, maar starters moeten rekening houden met ca. 50% e.v. op de totale investeringsaanvraag;
  • U vraagt een lening aan bij een bank, die weliswaar positief is, maar u kunt te weinig zekerheden bieden; de bank kan dan een beroep doen bij de overheid voor een borgstellingkrediet, waarbij dus de overheid tegenover de bank garant staat voor een deel van de verstrekte financiering. Banken lopen derhalve minder risico.
De verruiming.
  • Om de kredietverlening van banken aan het MKB te stimuleren is de borgstelling verhoogd van 50% naar 80% van het krediet tot een maximum van € 250.000,-; daarboven geldt nog steeds een percentage 50% tot een bedrag van € 3.000.000,-
  • Voorbeeld: u doet een financieringsaanvraag van € 100.000,-, waarvoor u maar voor € 20.000,- aan zekerheden kunt bieden. Vervolgens komt u in aanmerking voor een borgstellingkrediet van € 80.000,- (80% van € 100.000,-).

Bron: Tips & Advies
Wanneer is onderverhuren toegestaan?
Regelmatig krijg ik vragen met betrekking tot de (wettelijke) mogelijkheden en voorwaarden van onderverhuren van ruimten. Hierbij een grof overzicht.  • Sinds 1 augustus 2003, met de komst van de nieuwe huurwet, is onderverhuur wettelijk toegestaan, tenzij u kunt weten dat de verhuurder hier bezwaar tegen zou kunnen hebben; denk bijvoorbeeld aan het verhuren aan verslaafden of voor een bordeel
  • In de huurcontracten staat nu ‘dat onderverhuur verboden is (algemene bepalingen), tenzij na overleg met de hoofdverhuurder het wordt toegestaan’, dit om de wettelijk passage te neutraliseren.
  • Let dus op of er sprake is van een huurovereenkomst van voor 1 augustus 2003: onderverhuur was toen verboden bij wet en hoefde dus derhalve ook niet opgenomen te worden in het huurcontract;
  • Bij onderverhuur bent u als verhuurder aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen die worden gesteld aan de onderverhuurder. Zorg er dus voor dat het onderverhuurcontract dezelfde verplichtingen en voorwaarden kent als het hoofdhuurcontract, welke u bent aangegaan;
  • Bij verkoop van uw bedrijf kunt u als huurder, onder bepaalde voorwaarden, eisen dat de koper uw plaats als huurder inneemt (een zogenaamde ‘indeplaatsstelling’); overigens wordt er regelmatig in dat geval weer een nieuw huurcontract afgesloten;

Bron: Tips & Advies
Centra ter overname aangeboden
Fitness- en afslankcentrum - Noord Brabant.
Een fitness- en afslankcentrum van ca. 365m² in het centrum van een middelgrote plaats. Conceptueel biedt het bedrijf een breed spectrum aan diensten. Zo vinden we er een grote ruimte met veel kracht- en cardioapparatuur, aangevuld met diverse trilplaten. Daarnaast zijn er diverse behandelruimten waar methoden op het gebied van figuurverbetering en gewichtsvermindering worden aangeboden. Deze methoden worden vaak gecombineerd met sporten en aangevuld met voedingssupplementen.

Locatie, concept en verzorgingsgebied bieden nog volop kansen om verder te groeien. Met name Personal Trainers en Fysiotherapeuten kunnen duidelijk nog waarde toevoegen aan dit bedrijf en passen derhalve uitstekend in het kopers-profiel. De overname wordt aangeboden middels een activatransactie.

Fitnesscentrum - Zeeland
Een fitnesscentrum van 1400 m² in een kleinere plaats in Zeeland. Een centrum die, zonder enige concurrentie, redelijk goed presteert. Uitstekende accommodatie, welke is gevestigd in een huurpand, met grootte werkruimten, veel licht en een moderne inrichting. Vanwege omstandigheden wordt er afstand gedaan van het bedrijf. Gezien de overnamesom geschikt voor starters of ondernemers die verder willen uitbouwen. Aanwezigheid van eigen vermogen is noodzakelijk. Het betreft een activatransactie en een overdracht kan op korte termijn worden gerealiseerd.

Voor beide centra zien we uw reactie graag tegemoet.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken