Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief 21 | februari 2010

Beste lezers,

Een net verschenen marketingrapport maakt duidelijk dat we in een uiterst concurrerende markt zitten als het om fitness gaat. Dat wisten de betrokken bedrijven natuurlijk al wat langer. Met of zonder de economische crisis heeft de fitnessindustrie in het algemeen (in eerste instantie doelen we hier op de fitnesscentra, maar natuurlijk ook de vele leveranciers) zijn eigen crisis: dalende ledenaantallen in combinatie met een verminderde opbrengst per lid per jaar levert nu eenmaal minder omzet en dito winst op.

Om in een dergelijke markt te overleven is het, naast keuzen ten aanzien van o.a. het concept en de strategie, essentieel om eens goed naar uw kosten te kijken. In betere tijden is daar minder noodzaak toe, in mindere tijden des te meer. Te veel bedrijven hebben een obesitasprobleem en dienen zich meer op structurele basis bezig te houden met hun kostenniveau (kostenmanagement). Het gaat om input versus output, om het efficiënt inzetten van bedrijfsmiddelen als arbeid, kapitaal en machines versus omzet en winst. Uiteindelijk moet dat dagelijkse routine worden voor u en uw personeel. Dat wordt een van de grootste uitdagingen van 2010. Allerminst eenvoudig, maar wel noodzakelijk.

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Uw bedrijf op kosten sturen? In mindere tijden noodzakelijk!!
In een tijd dat de omzet van uw bedrijf onder druk staat, en dat is voor diverse bedrijven al enkele jaren realiteit, is het noodzakelijk om goed naar uw kosten te kijken. Hieronder vindt u een lijstje met punten waaraan u zou kunnen werken.

  • Personeelskosten: over het algemeen uw grootste kostenpost; bekijk het aantal openingsuren in combinatie met het werkrooster nog eens nauwkeurig, wellicht dat zaken strakker en efficiënter georganiseerd kunnen worden.
  • Huurkosten (indien er sprake is van een huurpand): soms is het nodig om het bedrijf, wellicht tijdelijk, wat financiële ruimte te geven. Het (tijdelijk) verlagen van de huurlasten geeft u die mogelijkheid; u zult daartoe wel een gesprek met u huurbaas moeten aangaan en dit kunnen aantonen o.b.v. cijfers en overige informatie.
  • Energiekosten: de kosten voor energie, m.n. gas en elektriciteit, zijn de laatste jaren behoorlijk gestegen, reden te meer om uw pand eens goed te laten controleren (energiebedrijven hebben daar specialisten voor). Tevens is het noodzakelijk dat het personeel verantwoord met energie omgaat;
  • Loop verder eens alle posten door, van uw verzekeringspakket tot uw kantooruitgave, en van uw vele abonnementen tot aan uw verkoopkosten. U zult verbaast zijn wat u kunt besparen.
De 5 basisprincipes van een waardering (2)
Uit onderzoeken in Nederland blijkt dat meer dan 80% van de ondernemers niet weet hoeveel hun bedrijf waard is. En dat is jammer, omdat voor de meeste ondernemers hun bedrijf zowel als bron van dagelijkse inkomsten dient alsook voor hun pensioen moet zorgen.

  • Een bedrijf is alleen wat waard als er een kopende partij is. In dat geval is een waardering slechts een theoretische berekening;
  • Een waardering is subjectief, het gaat namelijk om toekomstige kasstromen;
  • Bedrijfseconomisch/financieel waarderen van bedrijven verloopt volgens bepaalde vaste spelregels: de waarderingsmethoden. Kennis en ervaring hiervan is noodzakelijk
  • Waardering en prijs zijn niet hetzelfde. ‘Waardering’ is de uitkomst van een theoretisch model, ‘prijs’ is wat ‘iemand anders er voor over heeft’;
  • Bij een waardering kun je rekening houden met een bepaald type koper; zo heb je de ‘stand-alone-koper’, de ‘strategische koper’ of de ‘investeerder’. De ene koper is beried om meer te betalen dan de ander
Centra ter overname aangeboden
Fitness- en racketcentrum - Overijssel
Een fitness- en racketcentrum van ca. 2.650m² , welke is gevestigd in een kleinere plaats. Conceptueel biedt het bedrijf een breed spectrum aan diensten. Naast meerdere tennisbanen en squashbanen vinden we op de 1ste etage ook een fitnessruimte van ca. 300 m² en een groepslessenzaal. Het is een bedrijf voor ondernemers die graag breed bezig zijn, goed kunnen organiseren, maar ook zeker op de werkvloer aanwezig zullen moeten zijn. De onderlinge activiteiten versterken elkaar en zorgen voor een groot bereik aan mensen. Het betreft uitsluitend de verkoop van de exploitatie, waarbij de opstallen worden gehuurd. Mogelijkheid tot koop van diezelfde opstallen is bespreekbaar. De overname wordt aangeboden middels een activatransactie.

Fitnesscentrum - Zeeland
Een fitnesscentrum van ca. 1450 m² aan de rand van middelgrote plaats. Een uiterst fraai aangekleed en sfeervol centrum, voorzien van de nieuwste conventionele- en cardiovasculaire fitnessapparatuur. Mooie en ruim opgezette fitness- en groepslessenzaal.

Bereikbaarheid en parkeervoorzieningen zijn uitstekend. Samenwerking is met een Fysiotherapiepraktijk inmiddels gerealiseerd, waarbij de omgeving méér mogelijkheden biedt tot samenwerking. Gevraagd wordt een meer ervaren ondernemer, die de onderneming verder kan uitbouwen. Overname op basis van activa of aandelen.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken