Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief 17 | oktober 2009

Beste lezer,

Ondanks het feit dat er per 1 oktober van dit jaar een verbod ligt op het versturen van ongevraagde mails en ondanks het gegeven dat u mogelijkerwijs een bedrijf bent waar de wet voor bedoeld is, stuur ik u deze nieuwsbrief. Blijft staan dat ik, voor de ontvangers van deze mail die zich daar niet voor hebben aangemeld, wettelijk gezien in overtreding ben.

Niettemin stuur ik toch deze nieuwsbrief en hoop ik dat u ons niet aangeeft en wel om de volgende reden.
 1. Wij u proberen te voorzien van informatie waar u wat aan heeft, die overzichtelijk is samengesteld in begrijpelijk Nederlands;
 2. Bedrijven/personen die deze brief echt niet willen ontvangen zich inmiddels hebben afgemeld;
 3. De mens enigszins gemakzuchtig is en lang niet altijd de moeite neemt om zich aan te melden.
Mocht u zich toch op het standpunt stellen deze brief niet meer te willen ontvangen, laat het ons weten, via een simpele druk op de knop. Zo eenvoudig dus, zodat velen onder u deze brief ook in de toekomst kan blijven ontvangen. Indien u zich nog niet expliciet heeft aangemeld voor de nieuwsbrief kunt in dit hier doen.

Mijn dank hiervoor en veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,

Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Ondernemers profiteren in belastingplan 2010
Dit kabinet is in ieder geval voornemens de ondernemers door deze moeilijke tijden heen te loodsen, getuigen het belastingplan 2010, welke op Prinsjesdag bekend werd gemaakt. Een aantal (voorgestelde) maatregelen op een rijtje:

 • De mkb-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst van IB-ondernemers (zij die inkomstenbelasting betalen) vrij van belasting. Nu in 2009 nog 10,5%, voor 2010 gaat dit percentage naar 12%. Het urencriterium (1225 uur hebben gewerkt in de onderneming) komt als voorwaarde voor deze regeling te vervallen;
 • Een maatregel om de liquiditeit te vergroten is de verlenging van de versnelde afschrijving. Investeringen in bedrijfsmiddelen gedaan in 2009, en nu ook in 2010 mogen in twee jaar worden afgeschreven;
 • Voor ondernemers in de vennootschapsbelasting (o.a. een B.V. als rechtsvorm hebben) is voorgesteld om hun verliezen in 2009 en 2010 drie jaar terug te wentelen (dus te compenseren met de eventuele winsten in de jaren daarvoor). Nu geldt een periode van een jaar;
 • De zelfstandigenaftrek voor IB-ondernemers blijft overeind, hoewel enigszins versoberd.
Hoe komen we dan toch tot deals (3)?
We weten dat overnames aanzienlijk moeilijker tot stand komen, in weerwil van alle goede voorbereidingen. Desondanks vinden er nog steeds overnames plaats. Welke instrumenten kunnen een overname alsnog laten slagen (zie o.a. nieuwsbrief augustus). Deze keer de ‘earn-outregeling’:

 • Bij een earn-outregeling is een deel van de overnamesom afhankelijk van toekomstige resultaten, voornamelijk op het gebied van winstgevendheid per periode. De koper betaalt bijvoorbeeld direct 1 miljoen en nog eens twee ton als de winst, in de jaren na de overname, en bepaald niveau bereikt. Is de winst lager, dan vervalt het extra bedrag of wordt naar rato betaald;
 • Een dergelijke regeling wordt pas in gezet als koper en verkoper wel graag willen, maar ten aanzien van de toekomst een ander beeld hebben. Zeker in onzekere tijden (toekomst) biedt dit wellicht uitkomst;
 • Het gebruik van deze regeling is niet zonder risico. Als verkopende partij ben je geheel afhankelijk van de prestaties van de kopende partij. Gaat de koper er geheel voor (en met name in de periode dat deze regeling van toepassing is) en bezit de koper voldoende kwaliteiten om dit waar te maken, zijn vragen die u zich als verkopende partij moet stellen;
 • Belangrijk bij de toepassing zijn drie punten: 1. zorg dat het bedrag, welke in deze regeling valt niet te hoog is; 2. maak de periode niet te lang, hooguit 1 à 2 jaar; 3. werk het geheel goed uit op papier.
Centra ter overname aangeboden
Fitnesscentrum - Noord-Brabant
Een fitnesscentrum van ca. 1300 m², met als kernactiviteiten fitness en groepslessen. Gevestigd in een grootte plaats is het gelegen op een uitstekende locatie, goed te bereiken en met meer dan voldoende parkeergelegenheid. De ruimte wordt hierbij gehuurd onder standaard huurvoorwaarden. Het concept laat zich omschrijven als fris en modern, met een grote mate van dienstbaarheid aan de klant. Gezien het verzorgingsgebied en de interne ruimte zijn er voldoende mogelijkheden om verder te groeien. Een prachtige locatie in een van de mooiste plaatsen van Noord-Brabant.

De overname betreft een activatransactie, hoewel ook een overname van de aandelen bespreekbaar is.

Fitnesscentrum - Flevoland
Het betreft een fitnesscentrum van ca. 450 m², met als kernactiviteiten fitness en groepslessen. Recentelijk is het centrum compleet verbouwd en kent het weer een frisse en moderne inrichting. Gevestigd in een grotere stad, huurt het bedrijf de ruimte op de 1ste etage van een groter complex. Dit complex is gelegen midden in een grote woonwijk en biedt dus veel mogelijkheden voor een actieve en jonge ondernemer die er helemaal voor wilt gaan.

Gezien het overnamebedrag bovendien haalbaar voor starters die eindelijk hun droom van een eigen bedrijf willen realiseren.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken