Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief blijven ontvangen? Bevestig uw inschrijving!
Klik hier om uw inschrijving direct te bevestigen.

Beste lezers,

De vakantie is reeds voor de meeste ondernemers ten einde en vanuit de eigen ervaring weet ik dat bij thuiskomst het bedrijf je weer volop in beslag neemt. Ondernemen is ten slotte een roeping en dat laat je slechts moeilijk los. Prettig is wel om te vernemen dat de hele publiciteit rondom de crisis een iets mildere toon kent en met name de consument meer vertrouwen heeft in de economie. Nu nog omzetten in daden, want de consument moet weer gaan kopen en diensten afnemen. Het afgelopen jaar zijn de spaartegoeden met ca. 40 miljard gegroeid, dus er is geld genoeg onder de mensen. Het gaat allemaal goed komen, wellicht nog niet direct in de komende maanden, maar anders zeker in 2010.

Hoewel het uitgangspunt voor het opstellen van deze nieuwsbrief vooral gebaseerd is op begrijpelijke teksten in helder Nederlands, kan ik me voorstellen dat het onderstaande nogal wat vragen kan oproepen. Voor verdere uitleg ben ik dan ook te allen tijde beschikbaar.

Met vriendelijke groeten,
Jan Stuyt
Nieuwsbrief blijven ontvangen? Onderneem actie!
Bevestig nu uw inschrijving voor de nieuwsbrief

Eerder heb ik u al bericht dat per 1 oktober 2009 er een nieuwe wet inwerking treed, met betrekking tot het verspreiden van elektronische berichten, zoals nieuwsbrieven per e-mail, faxberichten etc.. Vanaf die datum eist de wetgever een expliciete goedkeuring van de ontvanger van deze berichten.

Wederom dus het verzoek, indien u onze nieuwsbrief zin- en waardevol vindt en ook na 1 oktober deze brief wilt blijven ontvangen, om dat via de bovenstaande bevestiging te laten weten.

Financiering banken lastiger (3)?
We weten dat het lenen van geld bij, met name banken, aanzienlijk moeilijker is dan, pak hem beet, 1 jaar terug. In de nieuwsbrief van mei meldden we dat reeds. Op enkele punten gaan we de komende maanden wat dieper in. Nu ‘banken kijken strikter naar ratio’s’:

Menig ondernemer kent de ratio’s als ‘solvabiliteit’ (verhouding eigen/vreemd vermogen of eigen/totaal vermogen) en ‘liquiditeit’ (rendement eigen/totaal vermogen), doch voor de bank zijn de volgende ratio’s belangrijker:
  • Interest Coverage Ratio (ICR): hoeveel keer de rente kan worden betaald uit het bedrijfsresultaat. Dus o.b.v. een ICR van 3 (over het algemeen de ondergrens welke banken hanteren) bij een bedrijfsresultaat van € 90.000,-, kan dit bedrijf een rentelast dragen van € 30.000,-
  • Leverage: dit kengetal beoordeelt of de totale schuld in verhouding staat tot de opbrengsten voor rente, belasting en afschrijving. Wanneer dit bijvoorbeeld € 100.000,- betreft, bij een leverage van 3,5 (maximaal wat banken hanteren), kan het bedrijf een maximale schuld van € 350.000,- hebben;
  • Debt Service Coverage Ratio: beoordeelt of de rentelasten van de financiering in verhouding zijn met de netto vrije cashflow (bedrijfsresultaat na belasting – investeringen + afschrijving) van de onderneming na overname en financiering. Als ondergrens houden banken vaak een waarde aan van 1.3. Dus bij een vrije kasstroom van € 120.000,- is er ca. € 92.000,- beschikbaar voor rente en aflossing.

Hoe komen we dan toch tot deals (2)?
We weten dat overnames aanzienlijk moeilijk tot stand komen, in weerwil van alle goede voorbereidingen. Desondanks vinden er nog steeds overnames plaats. Welke instrumenten kunnen een overname alsnog laten slagen (zie nieuwsbrief mei). Deze keer ‘achtergestelde lening verkoper’:
  • Een achtergestelde lening is een lening van, in dit geval, de verkoper aan de koper, welke wordt achtergesteld aan de (financiële) verplichting die een koper aangaat met de bank. Een verkoper laat dus geld achter in het bedrijf om de deal toch door te laten gaan.
  • Vaak gaat het om een relatief klein gedeelte van de koopsom, te denken valt hier aan een percentage van max. 15 à 20% van de koopsom. Het betreft hier een lening met een hoog risicoprofiel: bij een faillissement is de verkoper het niet afgeloste gedeelte simpelweg kwijt.
  • Naast het verkleinen van het gedeelte welke de bank moet financieren, gaat er vooral een signaal vanuit waarbij de verkoper vertrouwen geeft aan de bank versus de koper;

Centra ter overname aangeboden
Sportcentrum - Gelderland
een sportcentrum van ca. 2.600 m², met als kernactiviteiten fitness en groepslessen (incl. spinning). Gevestigd in een huurpand, welke is gelegen in een klein tot middelgrootte plaats, is het bedrijf ruim van opzet, met naast de fitnessruimte, diverse zalen voor groepstraining. Het bedrijf is modern ingericht en wordt professioneel geleid, met gekwalificeerd management. Bedrijfseconomisch is het dan ook een uiterst gezond bedrijf met een stabiel ledenbestand. Uitgangspunt vormt een verkoop op basis van een activatransactie, hoewel een aandelentransactie bespreekbaar is. Gezien de hoogte van de overnamesom is een behoorlijk eigen vermogen noodzakelijk en bewezen ondernemerschap wenselijk.

Sportcentrum - Zeeland
een sportcentrum met als kernactiviteiten fitness en groepslessen (incl. spinning), een oppervlakte van ca. 1500 m², gelegen in een middelgrootte plaats. Gevestigd in een huurpand is het geheel modern en ruim van opzet. Met veel parkeergelegenheid er omheen, is het bedrijf bovendien uitstekend te bereiken. Bedrijfseconomisch een uiterst gezond bedrijf, zowel in het verleden als op dit moment. De transactie is mogelijk op basis van de overname van de activa. Tevens bestaat er de mogelijkheid om het pand te kopen.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken