Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief 13 | juli 2009

Nieuwsbrief blijven ontvangen? Bevestig uw inschrijving!
Klik hier om uw inschrijving direct te bevestigen.

Beste lezers,

Wetende dat het merendeel van Nederland inmiddels zijn verpozing heeft gevonden op een vakantiebestemming, in binnen- danwel buitenland, willen we niettemin de thuisblijvers onze nieuwsbrief niet onthouden. Daar waar de sportbranche het nu rustig heeft, beleeft de recreatiebranche zijn piek, die in grote mate bepalend zal zijn of er gesproken kan worden van een ‘goed jaar’. Vooralsnog heeft de crisis er in ieder geval voor gezorgd dat meer vakantiegangers het dichter bij huis hebben gezocht, wat ongetwijfeld te merken zal zijn bij dag- en verblijfsrecreatie.

Ook wij gaan met vakantie en is het kantoor gesloten vanaf vrijdag 31 juli tot en met donderdag 13 augustus. Wij wensen iedereen een buitengewoon prettige vakantie en een frisse terugkomst.

Met vriendelijke groeten,
Jan Stuyt
Fusie- en overnamemarkt: bedrijfswaarde daalt
Het is wellicht een inkopper, maar het moge duidelijk zijn dat de huidige economische omstandigheden geen goed doen aan de fusie- en overnamemarkt. Hierbij enkele gevolgen en resultaten op een rijtje:

  • De prijs die wordt betaald voor een Nederlandse overname in 2008/deels 2009 is gehalveerd. M.b.t. de sport- en recreatiebranche kunnen wij een dergelijke daling vanuit ons eigen praktijk niet bevestigen. Het is lastiger, met name vanuit de financieringshoek en kopers zijn voorzichtiger. De koopsommen worden minder, doch niet zo rigoureus als geldt voor het totale MKB.
  • De helft van de ondernemers in het MKB zegt binnen de komende drie jaar nog een ander bedrijf te willen overnemen; dat is een stijging van 7% met een jaar eerder
  • Ruim 80% van de bedrijven ziet de beperkte financiering door banken als hoofdoorzaak voor de stagnatie in de fusie- en overnamemarkt; niettemin verwachten ze een herstel in het derde en vierde kwartaal van dit jaar. Vooralsnog zal dit voornamelijk het volume betreffen, doch niet de bedrijfswaarde.
Weer fiscaal voordeel!
Verlaging MKB-tarief in 2009 en 2010!
Het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting wordt voor de jaren 2009 en 2010 verlaagd tot 20% voor winsten tot € 200.000. De winst vanaf € 200.000 wordt belast tegen 25,5%. De huidige tweede schijf van 23% komt hiermee te vervallen. De eerste schijf loopt door tot € 200.000. De verlaging van het MKB-tarief werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Vereenvoudiging BV-recht
Het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht is inmiddels ingediend voor behandeling bij de Tweede Kamer. Formaliteiten zoals het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 en de controle bij inbreng in natura komen in de toekomst te vervallen.
Profielen
Damessportstudio in prov. N-Brabaant
Een centrum van ca. 210 m² met als kernactiviteit het verzorgen van circuitgroepslessen. Gevestigd in een huurpand in een grotere plaats biedt dit centrum veel mogelijkheden voor een enthousiaste en ondernemende starter. Vanwege een zeer acceptabel overnamebedrag is dit bedrijf met een gering eigen vermogen bereikbaar voor een startende dame.

Sportcentrum in prov. Gelderland
Sportcentrum van ca. 2.600 m², met als kernactiviteiten fitness en groepslessen (incl. spinning). Gevestigd in een huurpand, welke is gelegen in een kleine tot middelgrootte plaats, is het bedrijf ruim van opzet, met naast de fitnessruimte, diverse zalen voor groepstraining. Het bedrijf is modern en wordt professioneel geleid, met gekwalificeerd management. Bedrijfseconomisch is het dan ook een uiterst gezond bedrijf met een stabiel ledenbestand. Uitgangspunt vormt een verkoop op basis van een activatransactie, hoewel een aandelentransactie bespreekbaar.
Nieuwsbrief blijven ontvangen? Onderneem actie!
Bevestig nu uw inschrijving voor de nieuwsbrief.

De vorige keer heb ik u al bericht dat per 1 oktober 2009 er een nieuwe wet inwerking treed, met betrekking tot het verspreiden van elektronische berichten, zoals nieuwsbrieven per e-mail, faxberichten etc.. Vanaf die datum eist de wetgever een expliciete goedkeuring van de ontvanger van deze berichten.

Wederom dus het verzoek, indien u onze nieuwsbrief zin- en waardevol vindt en ook na 1 oktober deze brief wilt blijven ontvangen, om dat via de bovenstaande bevestiging te laten weten.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken