Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief 12 | mei 2009

Nieuwsbrief blijven ontvangen? Bevestig uw inschrijving!
Klik hier om uw inschrijving direct te bevestigen.

Beste lezers,

Het is inmiddels zomer, zowel qua jaargetijde als meteorologisch. Een periode waar met name de recreatie (campings en attractieparken) op hun tenen lopen, maar bijvoorbeeld fitness- en kartcentra het een stuk rustiger hebben.

Niet zomaar twee willekeurig gekozen activiteiten. Daar waar de kartbranche alreeds een behoorlijke sanering heeft ondergaan (van ca. 65 naar ca. 35 redelijk professionele centra), staat de fitnessbranche aan de vooravond van een nieuwe fase in haar levenscyclus. Bevindend in een verzadigingsfase (sommige noemen dit ook wel een ‘stabilisatiefase’) zijn we hard op weg naar de neergangfase. Niet omdat er geen fitnessers zijn, maar vanwege een enorme toename van het aanbod in de afgelopen jaren.

In tegenstelling tot het karten, heeft de activiteit ‘fitness’ en hun bedrijven, om diverse redenen, veel meer mogelijkheden om te overleven. De grootste georganiseerde sport (‘activiteit’, zo u wilt) in Nederland wordt geografisch overal beoefend, door een doelgroep van jong tot oud, welke bovendien voor alle welstandsklasse inmiddels bereikbaar is (denk aan de budgetcentra), en in een politieke en sociaal-economische omgeving waar dit nadrukkelijk wordt gestimuleerd. Het lijken me vooralsnog geweldige voorwaarden om er bedrijfsmatig een mooi concept van te maken. Voor ondernemers dus de uitdaging om na een periode van stabilisatie opnieuw een groeifase te bewerkstelligen en de totale levenscyclus te verlengen. Ik wens allen een prettige zomer.

Met vriendelijke groeten,
Jan Stuyt
Financiering banken lastiger (2)?
We weten dat het lenen van geld bij, met name banken, aanzienlijk moeilijker is dan, pak hem beet, 1 jaar terug. In de vorige nieuwsbrief meldde we dat reeds. Op enkele punten gaan we de komende weken wat dieper in. Nu ‘het verleden wordt belangrijker’.

In het recente verleden zou na de overname de koper de omzet en de winst maar een kant op laten gaan: de prognoses hadden allen de vorm van een hockeystick. Minder kon het simpelweg niet worden. En ……. banken gingen daarin mee.

Bij een beoordeling van een kredietaanvraag ging het toen om de cijfers van de laatste jaren, maar vooral ook om de prognoses. Op dit moment ligt de nadruk bij de verstrekkers van geld vooral weer op de historische cijfers, en dat niet over een periode van één, drie jaar. Voor bepaalde bedrijven, denk aan bedrijven in de groeifase, kan dat nadelige gevolgen hebben. Hoe dan ook de financieringsmogelijkheden zijn daardoor, over het algemeen, duidelijk minder geworden.
Bedrijfsoverdracht wordt eenvoudiger. Eindelijk!
Hoewel het een voorstel betreft, welke pas is ingediend bij de 2e kamer, is de strekking van het verhaal duidelijk: de verkoop van een bedrijf moet makkelijker en goedkoper en de verkoper moet meer geld overhouden (als onderdeel van een wetsvoorstel tot herziening van de Successiewet). Hierbij de belangrijkste punten:

  • In de nieuwe wet zal er een vrijstelling van 90% van de waarde van het bedrijf gaan gelden (dit was 75%), ook over de onroerende zaken, welke de DGA beschikbaar stelt aan zijn eigen BV
  • Voor de verschuldigde belasting over de resterende 10% kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen
  • Bij schenken worden de leeftijdsgrens (55 jaar) en arbeidsongeschiktheidseis losgelaten
Accountant minst geschikt als adviseur bedrijfsoverdracht
Naar aanleiding van een onderzoek naar de werkwijze van verschillende adviseurs die betrokken zijn bij overdrachten komen de volgende resultaten naar voren:

  • hoewel accountants het meest worden geraadpleegd zijn ze volgens de ondernemers het minst geschikt om een dergelijk traject te begeleiden; alleen bij de voorbereidende fase zijn ze van waarde;
  • de specialistische intermediair is het beste toegerust, werken het meest systematisch en hebben vaak een netwerk van (ver)kopers en financieringsinstellingen;
  • een minder punt is wel dat te weinig adviseurs zich op alle fasen van het proces richten bij een bedrijfsoverdracht en de specialisten in het vak zich te weinig bekommeren op de micro-ondernemers
Centra ter overname aangeboden
Kartcentrum in prov. Utrecht
In een middelgrote plaats wordt een kartcentrum aangeboden, waarbij naast het karten ook speelactiviteiten worden aangeboden voor kinderen. Een uitstekend geleid bedrijf met veel mogelijkheden voor een actieve ondernemer. Het betreft een aanbod op basis van een activatransactie van de exploitatie. De koop van het pand en/of de overname van de aandelen is bespreekbaar

Fitnesscentrum in prov. Overijssel
Een centrum van ca. 1200 m², met kernactiviteiten fitness en groepslessen. Het centrum bestaat uit meerdere zalen voor groepslessen en een grootte ruimte voor fitness, met moderne apparatuur. Het betreft hier een huurpand, met een zeer acceptabele huur, gevestigd in een kleinere plaats, zonder concurrentie. Voor een noodzakelijk groei is, naast aanwezig ondernemerschap, kennis van de branche vereist. De locatie is uitstekend, met meer dan voldoende parkeergelegenheid. De overname dient te geschieden op activabasis.
Nieuwsbrief blijven ontvangen? Onderneem actie!
Bevestig nu uw inschrijving voor de nieuwsbrief

De vorige keer heb ik u al bericht dat per 1 juli 2009 er een nieuwe wet inwerking treed, met betrekking tot het verspreiden van elektronische berichten, zoals nieuwsbrieven per e-mail, faxberichten etc.. Vanaf die datum eist de wetgever een expliciete goedkeuring van de ontvanger van deze berichten.

Wederom dus het verzoek, indien u onze nieuwsbrief zin- en waardevol vindt en ook na 1 juli deze brief wilt blijven ontvangen, om dat via de bovenstaande bevestiging te laten weten.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken