Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief 11 | mei 2009

Nieuwsbrief blijven ontvangen? Bevestig uw inschrijving!
Klik hier om uw inschrijving direct te bevestigen.

Beste lezers,

De vorige keer heb ik u al bericht dat per 1 juli 2009 er een nieuwe wet inwerking treed, met betrekking tot het verspreiden van elektronische berichten, zoals nieuwsbrieven per e-mail, faxberichten etc.. Vanaf die datum eist de wetgever een expliciete goedkeuring van de ontvanger van deze berichten.

Wederom dus het verzoek, indien u onze nieuwsbrief zin- en waardevol vindt en ook na 1 juli deze brief wilt blijven ontvangen, om dat via de bovenstaande bevestiging te laten weten.

Verder treft u informatie aan ten aanzien van een onderwerp wat ons aller bezig houdt: het (her)financieren in het algemeen van investeringen, m.n.bij het doen van overnames, die in belangrijke mate er voor moet zorgen dat een bedrijf (verder) kan groeien. Hier de consequenties van dit beleid en mogelijke oplossingen om toch tot een resultaat (lees: overname) te komen.

Met vriendelijke groeten,
Jan Stuyt
Financiering banken lastiger?
We weten dat het lenen van geld bij, met name banken, aanzienlijk moeilijker is dan, pak hem beet, 1 jaar terug. Nu was dit voor veel ondernemers in de Sport- en recreatiebranche niets nieuws, aangezien zij, gelijk bijvoorbeeld de horeca, al niet tot de favoriete bedrijvigheid behoren van de financiële instellingen. Niettemin hier enkele algemene consequenties van dit beleid voor de overnamemarkt.

 • Trajecten duren langer voor het verkrijgen van de financiering
 • Het verleden, cijfermatig met name, wordt belangrijker
 • Banken kijken strikter naar ratio’s
 • De blanco (goodwill) financiering wordt ingeperkt
 • De rente is hoger
 • Kopers en verkopers moeten meer bijdragen
Volgende nieuwsbrieven gaan dieper op bovenstaande punten in.
Hoe komen we dan toch tot deals?
We weten dat het lenen van geld bij, met name banken, aanzienlijk moeilijk is dan, pak hem beet, 1 jaar terug. In weerwil van alle goede voorbereidingen. Desondanks vinden er nog steeds overnames plaats. Welke instrumenten kunnen een overname alsnog laten slagen.

 • Voorbereiding naar banken uitgebreider
 • Verder onderhandelen van koper en verkoper
 • Achtergestelde lening verkoper
 • Earn-outregeling
 • Anders dan banken, denk aan ‘informal investors’ en ‘friends & family’
 • Steun van de overheid
 • Gefaseerde bedrijfsovername
Ook hier zullen we de komende nieuwsbrieven dieper op ingaan.
Centra ter overname aangeboden
Kartcentrum - Provincie Utrecht
in een middelgrote plaats wordt een kartcentrum aangeboden, waarbij naast het karten ook speelactiviteiten voor kinderen plaatsvinden. Een uitstekend geleid bedrijf met veel mogelijkheden voor een actieve ondernemer. Het betreft een aanbod op basis van een activatransactie van de exploitatie. De koop van het pand en/of de overname van de aandelen is bespreekbaar.

Damessportstudio - Noord-Brabant
van ca. 210 m² met als kernactiviteit het verzorgen van circuitgroepslessen. Gevestigd in een huurpand in een grotere plaats biedt dit centrum veel mogelijkheden voor een enthousiaste en ondernemende starter. Vanwege een zeer acceptabel overnamebedrag is dit bedrijf met een gering eigen vermogen bereikbaar voor een startende dame.
Nieuwsbrief blijven ontvangen? Onderneem actie!
Bevestig nu uw inschrijving voor de nieuwsbrief

De vorige keer heb ik u al bericht dat per 1 juli 2009 er een nieuwe wet inwerking treed, met betrekking tot het verspreiden van elektronische berichten, zoals nieuwsbrieven per e-mail, faxberichten etc.. Vanaf die datum eist de wetgever een expliciete goedkeuring van de ontvanger van deze berichten.

Wederom dus het verzoek, indien u onze nieuwsbrief zin- en waardevol vindt en ook na 1 juli deze brief wilt blijven ontvangen, om dat via de bovenstaande bevestiging te laten weten.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken