Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief 9 | maart 2009

Beste lezers,

In tijden dat de economie met forse tegenwind kampt, speelt voor veel ondernemers de vraag of het wel het juiste tijdstip is om het bedrijf te verkopen. Duidelijk is dat kopers, hoewel er nog voldoende zijn, moeilijker aan geld kunnen komen, al lijkt een kentering nabij.

Daarnaast moeten we vaststellen dat heel veel bedrijven in de sport- en leisuremarkt nog uitstekend functioneren en prima cijfers kunnen overleggen. Bedrijven die het daarentegen minder doen zullen zich de vraag moeten stellen wat daar nu echt de oorzaak van is. Betreft dat de recessie of is het proces van neergang al eerder ingezet. In beide gevallen kan het een reden zijn om toch in deze tijd het bedrijf te verkopen.

Dan blijft een cruciale vraag over: wat is mijn bedrijf waard? Voor deze ondernemers doen wij onderstaande aanbieding. Speelt een dergelijke situatie bij u, dan zien we graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijk groeten,
Jan Stuyt
Waardebepaling van uw bedrijf voor € 875,- (i.p.v. € 2.500,-)
Het rapport geeft u inzicht en beslisinformatie over de toekomstmogelijkheden voor uw bedrijf. Genoemde bedragen zijn exclusief btw en reiskosten. Dit aanbod is geldig tot en met 1 mei 2009.

Neem direct contact op of vul een responsformulier in via de website:
Telefonisch: +31 (0)174 610187
E-mail: advies@stuytenpartners.nl (gebruik niet de knop "beantwoorden" in uw mailprogramma)
Internet: www.stuytenpartners.nl

Wat is uw sport- of leisurecentrum waard?
Waardebepaling is maatwerk
In de meeste gevallen betreft de verkoop van uw bedrijf een bewuste keuze, doch soms wordt u door omstandigheden gedwongen. In beide gevallen begint het verkooptraject met het bepalen van de waarde van uw onderneming. Dat lijkt wellicht een eenvoudige exercitie, maar niets is minder waar. Maatwerk dus!

De moderne waarderingsmethoden vragen te allen tijde veel kennis, inzicht en ervaring van de branche waarin het bedrijf zich ophoudt. In veel gevallen dient er nadrukkelijk naar de toekomst te worden gekeken en zullen toekomstige exploitatiebegrotingen moeten worden opgesteld.

Experts in sport- en leisure
Branchespecifieke kennis en ervaring zijn bij een waardebepaling onontbeerlijk. Stuyt & Partners bezit die ruime kennis en ervaring in de sport- en leisurebranche en heeft de afgelopen 12 jaren voor vele bedrijven rapporten samengesteld met betrekking tot het waarderen van ondernemingen.

Nu we te maken hebben met een economisch mindere tijd, vraagt u zich misschien af wat voor invloed dat heeft op de waarde van uw bedrijf.

Reageer nu op deze aanbieding, zodat we de zaken voor u op een rijtje kunnen zetten.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken