Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief

Beste lezers,

Ondanks de economisch moeilijke tijden blijft het starten van een bedrijf een populaire activiteit. Zo hadden ca. 102.000 mensen in 2008 het vertrouwen en de moed om voor zichzelf te beginnen. Opmerkelijk is dat ca. een derde van deze groep een vrouwelijke starter betreft.. Een ander cijfer wat opvalt is dat onderzoek uitwijst dat binnen nu en vijf jaar ca. de helft van deze starters failliet zijn of simpelweg zijn gestopt.

Een andere manier om ondernemer te worden is door middel van het overnemen van een bedrijf. Ook hier liet 2008 gemiddelde cijfers zien en werden er ca. 20.000 bedrijfsoverdrachten geteld. In tegenstelling tot de starters is ca. 96% van de koop-starters na vijf jaar nog steeds actief. Hoewel er voor- en nadelen zijn bij het starten van een onderneming, maken deze cijfers onomstotelijk duidelijk, dat het overnemen van een bedrijf tot aanzienlijk grotere kansen leidt om succesvol te zijn en blijven. Het is maar dat u het weet.

Met vriendelijke groeten,
Jan Stuyt
Overname van een bedrijf heeft een grotere kans van slagen!
Hoewel er geen specifieke cijfers bekend zijn ten aanzien van de sport en recreatiebranche, mogen we aannemen dat dit grotendeels ook voor deze sector geldt. Hieronder vindt u enkele voordelen van het overnemen van een bestaand bedrijf:
Voordelen
  • het overnemen van een bestaand verzorgingsgebied, dan wel klanten/ledenbestand
  • het bedrijf heeft inmiddels een naamsbekendheid
  • er is sprake van een aanwezige omzet en winst
  • er is een grotere kans op een succesvolle financiering
  • onderzoek wijst uit dat de kans van slagen na ca. 5 jaar aanzienlijk groter is

Begeleiding van Kopers
Vanuit onze praktijkervaring zien we te vaak dat kopers (zowel starters als reeds bestaande ondernemers) zich niet of onvoldoende laten begeleiden bij het overnemen van een bedrijf. Belangrijk is dat kopers vooraf een plan maken van hetgeen ze zoeken. Met andere woorden welke type bedrijf past het beste bij de persoon en/of welke bedrijf past het beste bij mijn huidige activiteiten (bedrijven). Indien er vervolgens contact is gelegd met een over te nemen bedrijf komt er zoveel op het bordje van de koper met betrekking tot bijvoorbeeld het vaststellen van de juiste waarde, het verwerken en toetsen van een grote hoeveelheid informatie tot en met het onderhandelen en het opstellen van de contracten. Voorst is de focus dusdanig op het proces van de overname gericht, dat men te weinig bezig is met het moment dat men bedrijf daadwerkelijk binnenstapt. Wat ga ik doen en wat ga ik zeggen! Niet zelden wordt daar te weinig over nagedacht.

Het begeleiden van kopers is een van de diensten die Stuyt & Partners tot haar kernactiviteiten beschouwd, zie verder www.stuytenpartners.nl
Diverse sport- en fitnesscentra aangeboden
We hebben momenteel diverse centra in de portefeuille verspreid over geheel Nederland. De meeste centra kunt u terugvinden op onze website, andere centra echter hebben we in de stille verkoop. Indien u zich aanmeldt als koper informeren wij u graag over de mogelijkheden om over deze informatie te kunnen beschikken.

Via onze website, onder de button ‘contact’, kunt u uw interesse kenbaar maken middels het invullen van een zoekprofielformulier. Zodra uw aanvraag in onze mailbox verschijnt, nemen wij contact met u. Met voorsprong is dit de snelste weg om uw ambitie te realiseren. Zie voor verdere informatie op www.stuytenpartners.nl
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken