Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief 7 | januari 2009

Beste lezers,

Je zal maar de ambitie hebben om een eigen onderneming te willen starten of je bent ondernemer en het bedrijf behoeft uitbreiding. Veelal betekent dit een gang naar een bank voor de aanvraag van een (extra) lening of krediet. En dan beginnen de problemen, want banken vragen heden simpelweg meer zekerheden en willen risico’s zoveel mogelijk beperken. De vele overheidsmaatregelen om dit te stimuleren ten spijt, is daar nog weinig verandering in gekomen. Toch kan het niet anders dan dat banken de vele (met name spaar-) gelden, weer moeten laten renderen en het verstrekken van leningen en kredieten biedt daartoe de mogelijkheid. Hierbij is het hebben van vertrouwen in bedrijven en ondernemerschap het sleutelwoord. Nu maar hopen dat het financiële steuntje in de rug van Bos naar de ING toe weer nieuwe kansen biedt, want de overheid heeft geëist dat dit geld (25 miljard) weer beschikbaar komt voor de kredietverlening in Nederland. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de mogelijkheden op dit gebied zullen aantrekken. We zullen het zien!

Met vriendelijke groeten,
Jan Stuyt
Succesvergrotende factoren bij aanvraag financiering
Dat het financieren van overnames allerminst een eenvoudige zaak is, betreft een understatement. Vandaar dat een goede voorbereiding van eminent belang is. Wat aanbevelingen op een rijtje:

  • Zet de plannen voor een overname helder en onderbouwd op papier. Hierbij vormt de kwaliteit van de informatie een belangrijkere richtlijn dan de kwantiteit;
  • Verdiept u in de mogelijkheden die er zijn op het gebied van bedrijfsfinancieringen, m.n. in deze tijd van economische crisis;
  • Benader altijd meerdere banken: banken zijn soms gewoon bedrijven waarmee u kunt onderhandelen;
  • Hoewel het om geld gaat, is de persoonlijke indruk zeer belangrijk. Bereidt u in dat opzicht ook goed voor: stel bijvoorbeeld van te voren een vragenlijst op.
  • Zorg voor de aanwezigheid van eigen vermogen, bijvoorkeur hard eigen vermogen, zoals spaargelden. Zo wordt er in de sport en recreatie over het algemeen tussen de 30 à 40% eigen vermogen gevraagd op het totaal van de investering.
Mogelijkheden tot financiering verruimd!
De overheid is er alles aan gelegen om het geld weer te laten rollen en de banken aan te zetten tot het verstrekken van leningen en kredieten. Middels het Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) wordt daar een vergaande poging toegedaan. Zo zijn de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te kunnen komen aanzienlijk verruimd. Voor starters staat EZ (economische zaken) garant voor leningen tot € 200.000,- (was € 100.000,-) en is het maximale garantiebedrag per bedrijf verhoogd naar 1,5 miljoen euro (was 1 miljoen). Indien u gebruik wilt maken van deze regeling dient u dit direct aan te geven bij uw bank, zij zoeken dit vervolgens verder voor u uit.

Lees verder: www.senternovem.nl/bbmkb
T.o.a. fitnesscentrum in Zuid-Holland
Een fitnesscentrum van ca. 650 m², met de kernactiviteiten fitness en groepslessen. Gevestigd in het centrum van een middelgrootte plaats kent dit bedrijf al een lange geschiedenis. Na een grondige verbouwing een aantal jaren terug heeft het bedrijf duidelijk de weg omhoog ingeslagen en zijn er derhalve volop mogelijkheden voor een enthousiaste nieuwkomer in de markt. Het bedrijf vereist veel betrokkenheid en inzet op de werkvloer van de overnamekandidaat. De investeringen zijn reeds gedaan, wat heeft geresulteerd in een frisse omgeving, waar leden op een professionele wijze worden begeleid. Het betreft de overname van activa en goodwill.

Klik hier om het volledige aanbod te bekijken
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken