Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief 5 | november 2008

Als de omzet daalt, moeten er maatregelen genomen worden!

Beste lezers,

De crisis houdt ons allen bezig, als consument, maar zeker ook als ondernemer. Ook de sport & recreatiebranche ontkomt er niet aan. Hoewel er op dit moment nog geen harde cijfers over naar buiten zijn gekomen, heb ik voldoende gesprekken met ondernemers en zie ik vaak genoeg cijfers langskomen (w.o. jaarrekeningen) om te moeten constateren dat het lastige tijden zijn om de omzet en winst op peil te houden. En dan moet 2009 nog beginnen.

Maar wat moeten we in dergelijke tijden eigenlijk doen. Veel ondernemers hebben vooralsnog nooit hiermee te kampen gehad. Vaak zie je bij veel ondernemers dat ze harder gaan werken, maar dat is niet de oplossing. Ondernemers moeten juist tijd vrijmaken om hun eigen zaak te analyseren, vervolgens oplossingen te bedenken en vooral, als resultante van deze inspanningen, een actieplan op te stellen.

Een ding is zeker we zullen sterk naar de kosten moeten kijken: waar kan met behoud van de kwaliteit, klantvriendelijkheid, niveau van begeleiding etc., het toch ietsjes minder. Kortom een mooie gelegenheid om de onderneming eens goed tegen het licht te houden. Dit zal de uitdaging zijn voor het komende jaar!

Met vriendelijke groeten,
Jan Stuyt
Financiële problemen?
Ten tijde van een periode dat de onderneming het moeilijk heeft, lijken ondernemers soms weg te lopen van de problemen en minder naar de cijfers te kijken. Maar juist dan dient men de werkelijkheid onder ogen te zien; wellicht dat onderstaande stappen hierbij als hulpmiddel kunnen dienen.
1. Inventariseer de knelpunten
 • in mijn bedrijf nog winstgevend? Welke onderdelen maken verlies?
 • heb ik een omzetprobleem of zijn simpelweg mijn kosten te hoog?
 • kan ik mijn personeelsbeleid strakker organiseren en daarmee mijn lasten verlagen?
 • staat er niet teveel geld uit onder mijn klanten/leden?
2. Actiepunten op korte termijn
 • zet de verwachte inkomsten en uitgave voor de komende maanden op een rijtje
 • breng uw kosten terug naar het noodzakelijke minimum
 • maak afspraken met debiteuren en wellicht crediteuren
 • praat met de bank
3. Actiepunten op langere termijn
 • bezin opnieuw op uw ondernemersstrategie en/of stel uw doelstellingen bij
Belastingbesparing 2008? Wacht niet te lang!
Hierbij nog eens de belangrijkste belastingtips voor 2008/2009
 • Bent u IB-ondernemer (eenmanszaak/VOF) stel dan uw winst zoveel mogelijk uit naar 2009, aangezien de MKB-winstvrijstelling wordt verhoogd naar 10,7%;
 • Voor een Vpb-ondernemer (vnl. B.V.) is het daarentegen juist belangrijk om dit jaar zoveel mogelijk winst te nemen, daar het eerste tarief van 20% eenmalig (alleen in 2008) geldt tot een winst van € 250.000,-;
 • Beoordeel uw investeringen van dit jaar en kijk of dat u optimaal gebruik maakt van uw investeringsaftrek, met name voor starters i.v.m. het maximaliseren van de willekeurige afschrijving;
 • De grens om uw BTW-aangifte een keer per kwartaal te mogen indienen gaat in 2009 omhoog van € 7.000,- naar € 15.000,-. Dit kan een aanzienlijk administratieve lastenvermindering opleveren;
Sportcentrum ter overname
Prov. Gelderland: een sportcentrum van ca. 2.500 m², met als kernactiviteiten fitness en groepslessen (incl. spinning). Gevestigd in een huurpand, welke is gelegen in een klein tot middelgrote plaats, is het bedrijf ruim van opzet, met naast de fitnessruimte, diverse zalen voor groepstraining. Het bedrijf is modern en wordt professioneel geleid, met gekwalificeerd management. Bedrijfseconomisch is het dan ook een uiterst gezond bedrijf met een stabiel ledenbestand. Uitgangspunt vormt een verkoop op basis van een activatransactie, waarbij een aandelentransactie bespreekbaar is.

Gezien de hoogte van de overnamesom is een behoorlijk eigen vermogen noodzakelijk en bewezen ondernemerschap wenselijk. Graag zien we uw reactie tegemoet. Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring kunt u een informatiememorandum toegezonden krijgen.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken