Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief 4 | oktober 2008

Beste lezers,

Het zijn rare tijden, aan de ene kant wordt u overspoeld door nieuws met betrekking tot de financiële malaise en aan de andere kant eist uw bedrijf en het ondernemen alle aandacht op. Vooralsnog is het moeilijk in te schatten wat de invloed van deze financieel mindere tijden zal zijn op uw onderneming. Dat het onze reële economie echter zal schaden is geen vraag meer, alleen 'het wanneer en in welke mate' is nog onduidelijk. Heel belangrijk zal de houding van de consument zijn: blijft hij consumeren of wordt het ‘consuminderen’ en krijgt het wantrouwen de overhand. U als ondernemer zal niettemin moeten blijven ondernemen en dus ook investeren. Komende maanden krijgt u daar in ieder geval weer alle gelegenheid toe middels de diverse vakbeurzen, waaronder de fitnessvakdagen te Utrecht. Ik wens u daar veel plezier en... blijft u vooral ondernemen!

Met vriendelijke groeten,
Jan Stuyt

Door een update is het mogelijk dat uw afmelding voor de nieuwsbrief verloren is gegaan. Onze excuses hiervoor; wij vragen u zich nogmaals af te melden, indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.
Waar let de fiscus bij looncontroles op? Een top 5 …
De belastingdienst is momenteel zeer actief met loonbelastingcontroles. Wat staat bovenaan het lijstje van de belastinginspecteur?
1. De vaste kostenvergoeding
Zorg voor een goede onderbouwing: geef aan welke kosten worden vergoed en verantwoord dit met bonnetjes
2. De mobiele telefoon van de zaak
U mag deze pas onbelast vergoeden als uw werknemer zijn mobiel meer dan 10% van de tijd zakelijk gebruikt
3. Zzp’ers zonder VAR
U huurt iemand in, een eenmanszaak of BV zonder personeel. Vraag dan altijd naar een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) i.v.m. het mogelijk inhouden en afdragen van loonbelasting
4. Werkkleding
Werkkleding mag u alleen verstrekken als deze aan specifieke eisen voldoet, o.a. de grootte van het logo en geschiktheid om het uitsluitend tijdens het werk te dragen;
5. Parkeerkosten van de privé-auto
De parkeerkosten vallen binnen de vaste kilometervergoeding en kan dus niet apart onbelast worden vergoed;
Vervolg fiscale plannen 2009 n.a.v. Prinsjesdag
Zoals ieder jaar vinden n.a.v. de miljoenennota weer diverse wijzigingen plaats voor het komende jaar. Naast de plannen zoals die vermeld werden in de vorige nieuwsbrief, zijn er nog enkele mogelijke veranderingen aanstaande, die voor u zeer interessant kunnen zijn:

• Zo krijgen startende ondernemers in de inkomstenbelasting een hogere starteraftrek. Deze post gaat omhoog van € 2035,- naar € 2190,-. Daarnaast wordt er gekeken naar het verplichte urencriterium van 1225 uur per jaar om voor de fiscus als zelfstandige ondernemers te worden gezien en in aanmerking te komen voor de vermelde vrijstellingen. Ondernemingen worden namelijk vaak gestart in deeltijd of naast een bestaande dienstbetrekking;
• Voor ondernemers die te maken hebben met een B.V. (Vpb-belasting) is het prettige bericht dat in 2008 eenmalig de Vpb-tarieven worden verlaagd. De eerste schijf van 20% over de winsten tot € 40.000,- wordt opgerekt naar € 250.000,-. De tweede schijf van 23% vervalt en het hoogste tarief van 25,5% gaat gelden voor winsten boven de € 250.000,-.
Stuyt & Partners begeleidt steeds meer ondernemers
Ondernemerschap en het leiding geven aan een eigen bedrijf kent vele mooie kanten en betekent voor vele mensen het summum van vrijheid en het aangaan van uitdagingen. Doen wat u leuk vindt en daar een eigen bestandsrecht in opbouwen. Dat lijkt toch zeer aantrekkelijk. Helaas is de praktijk behoorlijk weerbarstiger en is het ondernemen lang niet altijd even eenvoudig.

Stuyt & Partners heeft de kennis en ervaring om ondernemers in deze branche te ondersteunen en begeleiden, en te voorzien van de nodige input om het bedrijf succesvol voort te zetten. Wacht daar niet te lang mee en niet alleen als het minder gaat met het bedrijf. Ook dat getuigd van ondernemerschap: op tijd inzien wat het bedrijf nodig heeft en dat kan soms noodzakelijkerwijs beter van buiten het bedrijf komen.

Stuyt & Partners biedt u nu de mogelijkheid om de waarde van uw bedrijf vast te stellen voor slechts € 875,-, excl. BTW en reiskosten (gangbare prijs is € 2.500,-, excl. BTW). U krijgt dan, in rapportvorm, inzicht en beslisinformatie over de toekomstmogelijkheden van uw bedrijf. Deze actie wordt u aangeboden tot vrijdag 7 november 12.00 uur.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken