Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief 2 | juli/augustus 2008

Beste lezers,

Het doel van een nieuwsbrief is dat er informatie naar u wordt gecommuniceerd wat interessant is en vooral makkelijk wordt aangeboden. Als adviseur en intermediair in de sport- en leisurebranche dienen we bovendien de informatie begrijpelijk aan te bieden, ook als het bijvoorbeeld fiscaal nieuws betreft, niet altijd boeiend, maar wel vaak noodzakelijk. Mocht u niettemin vinden dat de onderwerpen nauwelijks leesbaar zijn, laat het ons weten. Aan de andere kant horen we van u ook graag wat u bezig houdt en van welke onderwerpen u meer zou willen weten. Laat het ons weten, we komen namelijk graag in contact met u en uw bedrijf. Samen sterker, zullen we maar zeggen.

Veel leesplezier,
Jan Stuyt
Stuyt & Partners adviseert en begeleidt ook ondernemers!
Voor veel ondernemers in de sport- en leisurebranche is het momenteel niet eenvoudig om het hoofd boven water te houden. Voor anderen ontbreekt simpelweg het overzicht om dit voldoende te kunnen onderkennen. Met name het inzicht aan voldoende en juiste managementinformatie. Gevolg is dat ze geen controle op het bedrijf (meer) hebben. Hieronder treft u vijf adviezen om uw bedrijf onder controle te houden.
  • Zorg dat uw administratie op orde is. Dan weet u steeds hoe het met uw onderneming gaat;
  • Zorg voor de juiste (cijfermatige) informatie op de juiste momenten. Bouw vooral die regelmaat in m.b.t. het produceren van die informatie;
  • Vergelijk uw cijfers mogelijkerwijs met de branche. Gegevens hierover zijn vaak te vinden bij banken of uw branchevereniging;
  • Indien er sprake is van snelle groei, probeer die groei beheersbaar te houden. Ook dan is het zeer belangrijk om te weten hoe uw onderneming cijfermatig functioneert. En controleer en vergelijk dit met de eventueel opgestelde prognoses;
  • Schaam u niet om hulp in te roepen en doe dit vooral tijdig. Stuyt & Partners staat u graag terzijde met haar kennis en ervaring, om samen met u te voorkomen dat de onderneming verder in de problemen komt
Verhuur van onroerend goed, hoe zit het met de BTW?
In beginsel is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat er geen BTW in rekening wordt gebracht en dat er geen recht op aftrek bestaat van BTW op de kosten die met de verhuur samenhangen. Als de huurder het onroerend goed gebruikt voor 90% of meer belaste prestaties (in enkele gevallen 70%), dan kan worden geopteerd voor BTW-belaste verhuur. Zo zal bv. bij een onderverhuur aan de fysiotherapeut (veelal geen belaste prestatie), in de meeste gevallen, niet geopteerd kunnen worden voor verhuur met BTW.

Voor een BTW-belaste verhuur kan op twee manieren worden geopteerd:
  • een apart optieverzoek, gericht aan belastingkantoor van de verhuurder
  • of met een bepaling in het huurcontract, praktischer en vooral sneller


In beide gevallen dient dit verzoek te voldoen aan enkele voorwaarden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de volgende website: www.roz.nl
Fitnesscentrum ter overname
Projectnummer: NL08101
Provincie Noord-Holland: fitnesscentrum van ca. 700 m², gevestigd in een huurpand, welke is gelegen in een grote stad. Een leuk en wijkgericht centrum, waar begeleiding en betrokkenheid nog echt kernbegrippen zijn. Het centrum is uitstekend gelokaliseerd met voldoende parkeergelegenheid. Kernactiviteiten van het bedrijf zijn fitness, groepslessen en spinning. Bovendien zijn er, binnen nu en enkele jaren, mogelijkheden tot uitbreiding in een aanpalend gelegen gebouw. De transactie vindt plaats middels een activa/passiva-transactie.

Indien u interesse heeft in bovengenoemd profiel, dan kunt u dat kenbaar maken via het contactformulier, welke is te vinden op stuytenpartners.nl
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken