Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief maart/april 2016

Beste lezer,

In deze tijd een goede waardebepaling doen, vereist, naast vaardigheden in de methodiek, kennis en ervaring van de branche waarin het bedrijf zich ophoudt. Het vooraf controleren en normalisatie van de beschikbare informatie en cijfers bepaalt in grote mate de input van de gegevens in de gehanteerde methodiek. In die zin is het zelfs belangrijker dan het gebruik van de methodiek.

Verder is het kunnen beschikken over een benchmark van vergelijkbare verkopen van bedrijven een ongelooflijk voordeel bij het vaststellen van een waarde, hoewel ieder bedrijf uniek is en in die zin het maatwerk vereist om voor dat bedrijf tot een juiste bepaling te komen.

Maar zelfs dan is de vastgestelde waarde nog niet de prijs. De prijs komt namelijk tot stand op de markt van kopers en verkopers, van onderhandelende partijen, een markt waar bovendien de beschikbaarheid van geld vaak doorslaggevend is. Veel krachten spelen derhalve een rol in het uiteindelijk bedrag, die de verkopende partij krijgt overgemaakt. Niettemin begint het overnameproces altijd bij een professionele waardebepaling.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt

Ondernemer overschat waarde van zijn bedrijf

Vier van de tien ondernemers schatten de verkoopwaarde van hun bedrijf veel te hoog in. Gemiddeld denken die ondernemers 30% meer voor hun bedrijf te krijgen dan de reële marktwaarde, een prijs die ‘fair’ is voor zowel koper als verkoper.

Dit is een van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer, het halfjaarlijkse onderzoek van overnameplatform Brookz, naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 178 fusie- & overname-advieskantoren (ca. 700 adviseurs) die samen meer dan 90 procent van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 1 en 30 miljoen euro).

Redenen voor overschatting
In de meeste gevallen wordt de te optimistische waardering veroorzaakt door wensdenken (36%). Ondernemers gaan bijvoorbeeld uit van het bedrag dat ze nodig hebben voor hun pensioen en zien dat als startpunt van de onderhandelingen. Andere redenen voor het te hoog inschatten van de waarde van het bedrijf zijn: Verkeerd geïnformeerd door vrienden/kennissen (24%), Zelfoverschatting (23%) en Verkeerd voorgelicht door de bedrijfsovernameadviseur (17%).
Volgens Floyd Plettenberg, binnen Brookz verantwoordelijk voor dit onderzoek, zijn er daarnaast nog steeds veel ondernemers die werkelijk geen benul hebben hoe kopers naar de waarde van hun bedrijf kijken. Plettenberg: ‘Verkopende ondernemers kijken teveel naar het verleden en verwarren daarnaast de feitelijke waarde van hun bedrijf met emotionele waarde (geïnvesteerde bloed, zweet en tranen). Die zaken zijn voor een koper helemaal niet interessant. Die kijkt vooral naar de toekomst, waar synergie te realiseren is en hoe lang het hem zal kosten om de betaalde overnamesom terug te verdienen.’

Vooruitzichten
Hoewel er in de tweede helft van 2015 ruim 15% procent minder bedrijven zijn verkocht dan in het eerste half jaar, zijn de vooruitzichten voor 2016 nog steeds positief. Een meerderheid van de overnameadvieskantoren (52%) verwacht dat het huidige hoge activiteitenniveau ook in de komende zes maanden zal continueren. 35% verwacht zelfs dat de markt nog verder zal aantrekken. Slechts 13 procent van de adviseurs verwacht dat de overnamemarkt de komende 6 maanden zal verslechteren.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl

‘Beste prijs’ voor uw bedrijf

De beste prijs voor uw bedrijf zit ook in het verkrijgen van meer tijd. Een earn-out met een managementcontract van 3 jaar en 40 uur per week brengt geen vrije tijd.
.
.

Earn-out
Wat zegt een hoge verkoopmultiple eigenlijk? Is dat iets om blij van te worden? Wat is eigenlijk de “economische waarde” van een transactie waarbij uw bedrijf tegen een hoge EBITDA-multiple is overgedragen aan de nieuwe eigenaar en waarbij negentig procent van de verkoopprijs is gekoppeld aan een earn-out regeling, een managementcontract van drie jaar op basis van 40 uur per week en een concurrentiebeding waarbij u als DGA eerste drie jaren niet vrij kunt bewegen? Geld is altijd een afgeleide en instrumentele doelstelling bij bedrijfsoverdracht. Geld representeert koopkracht en stelt iemand in staat zaken te verwerven en geld representeert in zekere mate vrije tijd. Een earn-out regeling representeert geen koopkracht, daar koop je geen warme broodjes voor.

Onbetaalbaar
De beste prijs zit ook in het verkrijgen van een middel dat zeer schaars is en dat is tijd. Iedereen wil (meer) tijd en tijd is niet te koop. Mensen willen doorgaans tijd voor een comfortabel leven, studie, nieuwe onderneming starten, avonturen opzoeken. Een managementcontract van 3 jaar en 40 uur per week brengt geen vrije tijd. Koopkracht en vrije tijd zijn de meest waardevolle economische waarden die iemand zich kan wensen, dit is een onbetaalbare prijs waar geen earn-out en management contract tegenop kan.

Vragen stellen
In de meeste gevallen loopt u als DGA op enig moment aan tegen het vraagstuk bedrijfsoverdracht. Alvorens u zich gaat verlekkeren aan hoge EBITDA-multiple waarderingen stel u zelf eens de volgende vragen.

 • Is verkoop van mijn onderneming wel noodzakelijk om mijn echte doelstellingen te realiseren?
 • Wat zijn nou mijn echte overwegingen tot verkoop over te gaan?
 • Wat brengt een second opinion door te spiegelen bij mensen die heel dicht bij u staan?

Begin met uzelf
Kortom, het spel van bedrijfsoverdracht start en eindigt met een gezonde dosis boerenverstand waarbij de ondernemer primair zelf de regie voert over het proces en op basis van maatwerk de noodzakelijke specialisten inzet. Begin als ondernemer niet met nadenken wat u echt wilt ná de verkoop van uw bedrijf maar laat dit het begin zijn en volg uw doelstellingen als rode draad gedurende het verkoopproces.

Bron: Brookz overnameplatform

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl

Kritische vragen van een Overname-adviseur

Regelmatig spreken wij ondernemers van goede bedrijven in de sport & recreatie, met een mooie omzet en een keurig resultaat onderaan de streep. Het moment van verkoop lijkt aangebroken. Soms heeft zich ook een koper aangediend die ‘niet onwelwillend’ stond tegenover de door de ondernemer reeds – zij het in een opwelling – genoemde vraagprijs van boven de half miljoen.

De verkopende partij vertelde ons dat hij geen poespas wilde; hij wilde enkel de jaarrekeningen verstrekken aan de koper en was daarmee overtuigd de overnamesom ‘hard’ te kunnen maken. Voor de hand liggende vragen dienden zich snel aan:

“Zou het je als koper in de totstandkoming van je bieding helpen wanneer je een overzichtelijke toelichting ontvangt op de belangrijkste (financiële) bedrijfsgegevens?” Een bevestigende reactie: “Ja, zeker weten.”
Er kwamen vervolgens diverse punten op tafel; er zou minstens een toelichting moeten komen op:

 • de reden van de verkoop en de rol van de DGA en de belangrijkste medewerkers na een eventuele overname;
 • de activiteiten van de onderneming;
 • leden/bezoekersaantallen;
 • de interne organisatie (personeel, gehanteerde IT-systemen en werkwijzen);
 • de balans en resultaten in het verleden en de verwachtingen en strategie voor de toekomst;
  De ondernemer begreep nu dat wij vanuit onze adviserende rol tevens zijn belang diende. Wilde hij immers een ‘harde’ en ‘meer zekere’ bieding, of één met talloze voorbehouden.

Rol van de adviseur
Een adviseur is doorgaans in grote mate afhankelijk van de door u als klant of de door de partij aan de andere kant van de tafel gepresenteerde (bedrijfs)informatie. Het is zijn taak om door te vragen, en het liefst vragen waardoor u enigszins wordt geprikkeld. Maar juist deze vragen dagen u uit, helpen u om tot de kern te komen en stellen u in staat uw beslissingen op de juiste uitgangspunten te baseren.

De ervaring leert ons dat in een succesvol aan- of verkooptraject doorgaans slechts eenmaal de kans bestaat om een goed verhaal en bijbehorende verkoopdocumentatie op te stellen. Neem er de tijd voor en laat zien dat u er goed over heeft nagedacht, bij voorkeur met behulp van een goede adviseur die kritische vragen durft te stellen.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl

Bijna helft MKB-bedrijven te koop bij goed bod

Ruim 70% van de ondernemers in het MKB (ca. 550 bedrijven, incl. ZZP-ers) heeft weleens nagedacht over opvolging voor of verkoop van hun bedrijf. Ca. een kwart verwacht dat dit ook binnen nu en 5 jaar gaat gebeuren, wijst een recentelijk onderzoek uit..

Belangrijkste reden om te verkopen zijn

 • ik vind het niet meer leuk (8%)
 • mijn gezondheid (8%)
 • mijn bedrijf is toe aan een nieuwe fase/frisse wind (17%)
 • wil meer genieten van het leven (19%)
 • mijn leeftijd (49%)

Hoewel de verschillen groot zijn binnen het MKB (ca. 480.000 bedrijven hebben minder dan 10 man personeel, de overige 70% tussen de 10 en 200 man personeel), overweegt de helft dus te willen verkopen, wanneer ze een goed bod krijgen. Niettemin staan ze officieel niet te koop. Op dat gebied zijn ondernemers nog huiverig: ze willen wel verkopen, maar niet te koop staan, bang als ze zijn dat dit zijn weerslag heeft op het goed functioneren van het bedrijf en tot onrust leidt bij de stakeholders.

Wel wijst het onderzoek uit, dat er een wezenlijk verschil heerst tussen de zogenaamde babyboomers en de nieuwe generatie ondernemers. Babyboomers werken vaak 6 dagen in de week en zijn vergroeid met het bedrijf. Zij kunnen moeilijk afstand nemen van hun eigen bedrijf. De jongere ondernemers doen dat aanzienlijk makkelijker, hebben vaak minder die emotioneel binden en zien zichzelf zeker nog wel wat anders doen. Sommigen hebben reeds op jonge leeftijd al meerdere bedrijven verkocht.

Wat alle ondernemers bindt, is dat ze zich doorgaans verantwoordelijk voelen voor het personeel (en hun gezinnen). Het gaat vaak om kleinere bedrijven met korte lijntjes tussen de directie en werkvloer. Naast een goed bod is het vertrouwen in hun opvolger dus van wezenlijk belang, waarbij hun bedrijf zo min mogelijk verandert na de overname. Vandaar dat ca. 66% van de ondernemers het liefst ziet, dat het bedrijf wordt overgenomen door een persoon, anders dan door een bedrijf of investeringsmaatschappij.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken