Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | september 2014

Beste lezer,

Na een korte zomerstop, treft u voor de maand september weer een nieuwsbrief aan, waarin we wederom proberen u als ontvanger van deze brief aan te zetten tot lezen. Dat hopen we te realiseren door het aanbieden van onderwerpen die u als ondernemer zou moeten interesseren. Ten slotte zullen nagenoeg alle ondernemingen eens verkocht moeten worden, althans er zal op z’n minst een intentie zijn om tot een verkoop te komen bij vrijwel alle ondernemingen.

Dat veel bedrijven daar lang niet altijd in slagen, heeft veel te maken met de keuzen van de ondernemer om bijvoorbeeld klein en kwetsbaar te blijven. Met uw bedrijf toewerken naar een situatie waarin daadwerkelijk wat te verkopen valt is daarbij natuurlijk van groot belang en vergt tijd. Wanneer het dan zover is dat het bedrijf een bepaalde schaalgrootte heeft bereikt, organisatorisch zelfstandig kan functioneren en u overweegt vervolgens om tot verkoop over te gaan, dan is het van wezenlijk belang om u daar goed op voor te bereiden. Onderstaand treft u hier meer informatie over.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt

Uw bedrijf verkopen: 3 hoofdfases

1. Interne fase bij verkoop bedrijf: maak uw business transparant
In de interne fase, die enkele jaren kan duren, maakt u uw bedrijf verkoop klaar. Een goede voorbereiding in de interne fase, resulteert in een leidende onderhandelingspositie in de externe fase, die begint zodra u gaat praten met geïnteresseerde partijen

Wanneer een partij u benadert, is dat uiteraard eervol en wellicht lucratief, maar ga nooit serieus praten wanneer uw bedrijf nog niet verkoopklaar is.

2. Zorg voor een glasheldere propositie bij de bedrijfsverkoop
Nadat u uw bedrijf verkoopklaar hebt gemaakt, moet u het op een heldere manier aanbieden in een informatiememorandum. Alle informatie in dit document moet niet alleen ondubbelzinnig zijn, u moet het ook letter voor letter en vooral cijfer voor cijfer kunnen waarmaken in de exclusieve fase, wanneer u tot een voorlopige deal bent gekomen en een Letter of Intent heeft getekend.

Voorkom heronderhandelingen bij verkoop bedrijf. Overnemende partijen zijn bij de verkoop van een bedrijf dol op heronderhandelingen in de eindfase, omdat zij dan de sterkste onderhandelingspositie hebben.

3. Laat u niet voortijdig in de exclusieve fase trekken
Ga alleen over naar de exclusieve fase wanneer de bedrijfsverkoop in grote lijnen rond is en er een uit onderhandelde Letter of Intent op tafel ligt. Zodra u de exclusieve fase in gaat, verliest u per definitie uw leidende rol in de onderhandelingen. Ervaren onderhandelaars zullen dan ook proberen u in de exclusieve fase te trekken zonder dat er een keiharde deal op tafel ligt.

Terwijl de onderhandelingen over de verkoop van het bedrijf nog doorgaan, praten ze dan al met Jan en alleman binnen en buiten uw bedrijf, terwijl u niet meer met andere potentiële kopers mag praten. U kunt moeilijk meer terug, terwijl de bedrijfsverkoop nog niet rond is.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Uw onderneming verkoopklaar maken, wat te doen!

Het verkoopklaar maken van uw onderneming vraagt de nodige expertise en vaak ook tijd. Aangezien de meeste ondernemers dit slechts 1 maal in hun leven doen, is het raadzaam hier vroegtijdig informatie over in te winnen en vooral te laten bijstaan door ervaren adviseurs.

  1. Het belangrijkste in het gehele proces is het tijdig beginnen. U moet zich daarbij de vraag stellen of dit, gezien de staat waarin uw onderneming zich bevindt, het juiste moment is om te verkopen. Punt is natuurlijk wel of u in de gelegenheid bent om zelf die keuze te maken, dan wel dat de omstandigheid het voor u bepaalt, te denken valt hier aan problemen op het gebied van gezondheid, financiën of in de leiding van het bedrijf.
  2. Ontwikkel een duidelijke visie en strategie over de richting van uw onderneming. Wanneer u dat goed kan onderbouwen door middel van bijvoorbeeld een SWOT- en/of concurrentieanalyse, dan kan een dergelijke visie ook sturend zijn naar het type koper die daar het beste bijpast.
  3. Zorg voor goede financiële managementinformatie; juiste en actuele jaarcijfers, maar ook informatie op het gebied van leden- en productontwikkelingen, personeel en concurrentie, en dat bij voorkeur over een periode van 3 jaar is bijzonder belangrijk voor een koper
  4. Zorg voor zuivere en betrouwbare cijfers: stop met eventuele privé-uitgaven die via de zaak lopen, maar houdt ook uw debiteuren en crediteuren scherp in de gaten, dat daar geen achterstanden in zijn opgelopen.
  5. Zorg ervoor dat contracten en procedures op orde zijn. Dat bijvoorbeeld huur- en leasecontracten ook daadwerkelijk door de juiste personen zijn ondertekend. Dat eventuele mondelinge afspraken met leveranciers en personeel ook op schrift worden gesteld, zodat er later nooit gedonder over kan komen met kopers.
  6. Zorg dat uw verzekeringen geregeld zijn, met name wanneer er onroerende zaken mee overgaan.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Uw onderneming juridisch verkoopklaar maken, ook m.b.t uw vastgoed!

Het optuigen van een juiste juridische structuur met het oog op een mogelijk verkoop en vooral ook de plaats van het vastgoed daarbij is zeer belangrijk en kan uiteindelijk (grote) consequenties hebben voor hetgeen u als verkoper uiteindelijk zal overhouden. Gezien de wettelijke eisen op dit gebied moet u dit 3 jaar voor een mogelijke verkoop realiseren.

Hieronder vindt u een aantal adviezen om uw onderneming op dit proces voor te bereiden.

  1. Indien vastgoed in het geding is, zult u daar goed over moeten nadenken. Wilt u de exploitatie inclusief de onroerende zaak verkopen, dan speelt bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting (OB) een belangrijke rol. Er zijn dan omstandigheden denkbaar, wanneer het bijvoorbeeld een tenniscentrum betreft, waar de OB is uit te sluiten. In dat geval moet het vastgoed en de exploitatie wel in het zelfde juridische jasje zitten. Belangrijke criterium is dat de onroerende zaak ten dienst staat van de exploitatie en dus niet als een beleggingspand wordt gezien. Verder stelt de fiscus nog een enkele eisen waar uw vastgoed aan moet voldoen. Dergelijke keuzen kunnen bepalend zijn of een verkoop succesvol kan zijn of niet.
  2. Staat het vastgoed namelijk niet ten dienst van de exploitatie ( vaak het geval in bijvoorbeeld de fitnessbranche) en bevindt het zich samen in één BV, dan kan dit weer problemen opleveren zodra de koper niet het vastgoed wenst over te nemen. In dat geval zult u als verkoper het vastgoed uit de BV, welke wordt verkocht, moeten halen, om achteraf in uw holding te plaatsen. Vervelend, want in dat geval moet u OB betalen. Overigens is lang niet altijd zeker of de aandelen worden verkocht van een werkmaatschappij, vaak hebben kopers een voorkeur voor een activa/passivatransactie.
  3. Wanneer u voor een eventuele verkoop hebt besloten om het vastgoed te behouden is het verstandig om dit juridisch los te koppelen van de exploitatie, door bijvoorbeeld uw exploitatie te laten uitzakken in een nieuwe Werkmaatschappij BV; bij verkoop kan dan het lijntje worden doorgeknipt (verkoop van de werkmaatschappij BV) en het vastgoed kan worden verhuurd.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Ter overname aangeboden

Wij zijn op zoek naar (een) kopers voor de volgende ondernemingen:

1. Een squash- en fitnesscentrum in de prov. Overijssel (Nieuw)

Een centrum van totaal ca. 1400 m², gevestigd in een eigen pand in een middelgrote stad. Naast fitness neemt de activiteit squash een prominente plek in met zes banen. De fitnessafdeling telt naast een ruimte voor de conventionele en cardiovasculaire apparaten, een groepslessenzaal en een ruimte voor de spinning. Verder zijn de kleedkamers voorzien van een wellnessfaciliteiten.

Aangeboden wordt een exploitatie, die middels een aandelen- dan wel een activa/passivatransactie kan worden gekocht. De opzet is om het pand te verhuren, hoewel een verkoop van de onroerende zaken wel bespreekbaar is.

Met belangstelling zien we uw reactie tegemoet.

2. Een fitnesscentrum in de prov. Z-Holland (Nieuw)

Gevestigd in een eigen pand in een middelgrootte plaats, treffen we een fitnessexploitatie aan, die omschreven kan worden als professioneel, met een prettige uitstraling en ruim van opzet. Met een metrage van ca. 1350 m² worden hier alle activiteiten aangeboden die in een modern fitnesscentrum heden ten dage zijn terug te vinden.

Het concept richt zich op de midden- en bovenkant van markt, met veel aandacht en betrokkenheid naar de leden toe. Niettemin zijn er mogelijkheden om het concept, naar gelang de voorkeur van een potentiële koper, om te zetten naar een lowbudget-formule. Binnen de organisatie is voldoende flexibiliteit om een dergelijk proces te realiseren.

Aangeboden wordt een overname van de exploitatie (inventaris/goodwill) op basis van een activatransactie, waarbij een substantieel deel aan eigen vermogen aanwezig moet zijn.

Met belangstelling zien we uw reactie tegemoet.

3. Een fitnesscentrum prov. N-Brabant

Met een concept gericht op lagere prijzen (budget), een oppervlakte van ca. 1100 m² gelegen in het centrum van een grote stad en een lage huurprijs, zijn hier als belangrijke randvoorwaarden ingevuld om dit concept succesvol uit te venten.

Op dit moment functioneert het bedrijf redelijk, maar vooral wegens gezondheidsproblemen niet optimaal. Met meer aandacht en marketingkracht is hier aanzienlijk meer uit te halen.

We zoeken hier vooral een ondernemer, die zich volledig kan wijden aan dit bedrijf, met veel passie en kennis van zaken. Een eigen vermogen (direct en vrij beschikbaar) van ca. € 50.000,- dient aanwezig te zijn om serieus als kandidaat-koper in gesprek te komen.

Met belangstelling zien we uw interesse tegemoet

Verkocht zijn de volgende bedrijven

De volgende bedrijven zijn door Stuyt & Partners verkocht

1. Sportcentrum Berusichem

Het betreft hier een sportcentrum met een grote diversiteit aan activiteiten, met o.a. in- en outdoortennis, squash, paintball, een sporthal en bowlen. Per 1 oktober is zowel de exploitatie als de onroerende zaak verkocht middels een aandelentransactie. In een relatief korte tijd hebben we dit kunnen realiseren, tot grote tevredenheid van de verkopers en kopers.

2. Tenniscentrum Waddinxveen

Een kleinschalig indoortenniscentrum in de plaats Waddinxveen, provincie Z-Holland, is verkocht aan een tennisschool uit de nabije omgeving. Gezien de nieuwe uitdaging van de verkoper in het kunnen starten van een nieuwe onderneming, de kansen die de overname voor de koper biedt en vooral dankzij de prettige afwikkeling van het gehele proces, kan Stuyt & Partners hier met volle trots op terugkijken.

3. Monkey Town te Racketcentrum Waalwijk

Dankzij de inzet van Stuyt & Partners is er in Waalwijk, binnen de poorten van Racketcentrum Waalwijk, een kinderspeelparadijs van de Franchisketen Monkey Town gerealiseerd. Hierdoor is er een aanzienlijk beter bezetting van de over activiteiten gekomen en heeft dit het gehele park een enorme boost in de juiste richting gegeven.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken