Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | juni 2014

Beste lezer,

Dat we makkelijker van personeel af moeten kunnen, welke niet functioneren, dan wel in het belang van het bedrijf er afscheidt van genomen moet worden, zal iedere werkgever bevestigen. De huidige regels zijn te omslachtig, procedures nemen daardoor te veel tijd in beslag en zijn vaak kostbaar. Tijd en geld wat er vaak niet is bij bedrijven, zodra ze moeten overleven.

Natuurlijk is er ook een andere kant, waar werknemers ook bescherming behoeven en werkgevers verantwoordelijk zijn voor hun mensen. Dat het personeel ook voldoende scholing krijgt om zich verder te ontwikkelen, zodat hij of zij weer makkelijk ander werk kan vinden. Dat in het transitiemodel werknemers klaar worden gestoomd voor (het zoeken naar) een nieuwe functie. Werkgevers zullen kortom meer aandacht moeten schenken aan het personeelsbeleid in het algemeen, zodat bij een mogelijk ontslag procedures minder tijd en geld zullen vergen en het personeel beter beslagen ten ijs de arbeidsmarkt op kan.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt

Eerst de flexibele contracten bij ontslagen?

Er zijn ontslagregels opgesteld bij o.a. het UWV en die geven aan dat vast personeel nog steeds voor flexibel personeel gaat. U wilt daarentegen graag uw flexibele schil in uw personeelsbestand behouden.

De beleidsregels van het UWV heeft het vaste personeel nog altijd een grotere rechtsbescherming dan flexibele medewerkers. Bij reorganisaties zal er dus eerder worden afscheid genomen van de flexibele krachten.

De volgorde die het UWV hierin hanteert luidt als volgt

 • eerste stoppen met het oproepen van nulurencontracten
 • dan laat u de tijdelijke contracten aflopen
 • en als laatste is het vaste personeel aan de beurt

Niettemin kan het zijn, gezien de aard van het bedrijf (en dit kan zeker een rol spelen bij bedrijven in de sport- en recreatiebranche), dat het hebben van een flexibele schil zeer belangrijk is voor het gezond kunnen functioneren van het bedrijf.

Ook hier hanteert het UWV beleidsregels voor, indien er wordt uitgezonderd op de regel ‘vast voor flex’ (vast personeel heeft meer rechtsbescherming)

 • het werkaanbod fluctueert structureel
 • er geen mogelijkheden zijn dit op te vangen middels bv flexibilisering van de werktijden over een jaar genomen, het zogenaamde jaarurenmodel. Er wordt dan niet o.b.v. 40 uur per week gewerkt, maar o.b.v. 1080 per jaar
 • vast personeel heeft geweigerd om flexibel te gaan werken
 • het aantal voor ontslag voorgedragen vaste werknemers moet in relatie staan tot de structurele fluctuaties in het werkaanbod

Behoud van flexibel personeel bij gelijktijdig ontslag van vast personeel is dus mogelijk, wanneer het werk niet zo kan worden georganiseerd dat vaste werknemers elkaar kunnen vervangen of kunnen werken in een flexibel rooster.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Goed voorbereid naar het nieuwe ontslagrecht

Hoewel er nog sprake is van enig uitstel, zal per 1 juli 2015 het ontslagrecht drastisch worden gewijzigd. Nog belangrijker wordt de opbouw van een goed personeelsdossier. Het voorkomt m.n. ook de betaling van een (hogere) vergoeding.

U zult dus preventief van ieder personeelslid een beter dossier moeten gaan aanleggen, vanwege mogelijk toekomstig ontslag. Het uitgangspunt is immers dat u aannemelijk moet maken dat het ontslag van de medewerker gerechtvaardigd is, en dat proces moet min of meer zichtbaar worden middels dossiervorming.

Dossieropbouw …. Hoe doet u dat

 • begin met een duidelijke functieomschrijving, informeer de medewerker daarover;
 • houdt minimaal een keer per jaar een functionerings- en beoordelingsgesprek; laat de medewerkers dit ook ondertekenen;
 • leg vast hoe het verbetertraject en de voortgang eruit ziet wanneer de medewerker onvoldoende functioneert;
 • wijs de medewerker schriftelijk op de consequenties indien het functioneren niet verbetert en wellicht tot ontslag kan leiden;
 • maak duidelijke tijdsafspraken en maak de balans op na een dergelijke termijn
 • als alle inspanningen niet hebben geholpen en uw werknemer toch moet ontslaan, kunt u een gemotiveerd en volledig dossier overleggen;

Heeft u geen dossier opgebouwd en wilt u uw werknemer toch ontslaan, dan kan dat een hoge(re) vergoeding inhouden.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Tijdelijke contracten later op de schop

De eerste veranderingen in het arbeidsrecht worden inmiddels 6 maanden opgeschoven en zullen pas per 1 januari 2015 ingaan. Wijzigingen in het ontslagrecht en ‘ketenbepalingen van elkaar opvolgende tijdelijke contracten’ zullen zelfs pas per 1 juli 2015 worden doorgevoerd.

De volgende veranderingen zullen per 1 januari 2015 spelen

 • Concurrentiebeding: in de tijdelijke contracten vanaf 1 januari 2015 kan geen concurrentiebeding worden opgenomen, tenzij er sprake is van zwaarwichtig bedrijfsbelang
 • Aanzegtermijn: bij tijdelijke contracten langer dan 6 maanden geldt vanaf die datum een ‘aanzegtermijn’. Voorheen verliep het contract bij wet, nu moet uiterlijk 1 maand voor de einddatum schriftelijk laten weten of u het contract wel of niet wenst te verlengen; indien u ‘niet aanzegt’, moet u 1 maandsalaris doorbetalen, ook als u het contract voortzet.
 • Proeftijd: bij tijdelijke contracten van korter dan 6 maanden kan geen proeftijd meer worden opgenomen
 • Oproepkrachten: een werkgever heeft een doorbetalingsplicht als de oproepkracht niet kan werken. De wet biedt nu de mogelijkheid dat u in het contract opneemt dat deze verplichting niet geldt gedurende de eerste 6 maanden.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Wij zijn op zoek naar een koper voor de volgende ondernemingen:

1. Een squash- en fitnesscentrum in de prov. Overijssel (Nieuw)

Verdere informatie volgt later

2. Een fitnesscentrum in de prov. Assen (Nieuw)

Verdere informatie volgt later

3. Een fitnesscentrum prov. N-Brabant

Met een concept gericht op lagere prijzen (budget), een oppervlakte van ca. 1100 m² gelegen in het centrum van een grote stad en een lage huurprijs, zijn hier als belangrijke randvoorwaarden ingevuld om dit concept succesvol uit te venten.

Op dit moment functioneert het bedrijf redelijk, maar vooral wegens gezondheidsproblemen niet optimaal. Met meer aandacht en marketingkracht is hier aanzienlijk meer uit te halen.

We zoeken hier vooral een ondernemer, die zich volledig kan wijden aan dit bedrijf, met veel passie en kennis van zaken. Een eigen vermogen (direct en vrij beschikbaar) van ca. € 50.000,- dient aanwezig te zijn om serieus als kandidaat-koper in gesprek te komen.

4. Multifunctioneel sportcentrum prov. Gelderland

U treft hier een sportcentrum met een grote diversiteit aan activiteiten, met o.a. tennis, squash en bowlen. Het is een heel nette accommodatie gevestigd in een middelgrootte gemeente in de prov. Gelderland. Het bedrijf is uitstekend bereikbaar vanuit de gehele regio en bedienen daarbij een behoorlijk verzorgingsgebied.

Aangezien de huidige eigenaren al reeds voor een lange tijd deze exploitatie draaien, achten zij het moment daar om het bedrijf te verkopen. De exploitatie is met name geschikt voor hen die veel affiniteit hebben met sport, bereid zijn om hard te werken en graag met mensen omgaan.

Aangeboden wordt de exploitatie en de onroerende zaken waarin de onderneming zich bevindt. De transactie kan plaatsvinden op basis van een activaovername dan wel middels de overname van de aandelen. Duidelijk is dat kandidaat-kopers (of betrokken investeerders) over een behoorlijk eigen vermogen dienen te beschikken.

Met belangstelling zien we uw interesse tegemoet.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken